Rødt-representant Hege Bae Nyholt leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Rødt-representant Hege Bae Nyholt leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Spør om eiendomssalg

Salg av barnehageeiendom til utlandet synliggjør et nytt utviklingstrekk i sektoren, men EØS-reglene er ikke til hinder for salg av barnehageeiendom, konstaterer kunnskapsministeren.

Publisert

Hvordan vil statsråden følge opp SBB-kjøpet av barnehageeiendommer i Norge og vil statsråden vurdere om gevinster fra salg av barnehageeiendom kan anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet, snarere enn støtte til en ikke-økonomisk barnehagevirksomhet?

Det er Hege Bae Nyholt (R) som stiller spørsmålet, skriftlig til statsråd Tonje Brenna (Ap). På Stortingets nettsider fins spørsmål og svar i sin helhet.

I begrunnelsen viser Nyholt blant annet til Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) sitt kjøp av 142 norske barnehagebygg fra Trygge Barnehager for 4,58 milliarder kroner. Og samme selskaps kjøp av 138 barnehagebygg fra Læringsverkstedet for totalt 4,25 milliarder kroner i 2020.

I begge tilfeller er det tegnet langsiktige leieavtaler.

Statsråden ønsker ikke å uttale seg om konkrete enkeltsaker om oppkjøp av barnehageeiendommer, men viser på generelt grunnlag til at EØS-reglene om offentlig støtte ikke kommer til anvendelse dersom støtten gis til såkalt ikke-økonomisk aktivitet.

- EFTAs overvåkningsorgan ESA har uttalt at privat barnehagevirksomhet ikke anses som økonomisk aktivitet, slik at en eventuell økonomisk fordel fra offentlige midler som kommer barnehagevirksomheten til gode, ikke ansees som offentlig støtte etter EØS-retten, uavhengig av hvilken form støtten har, skriver Brenna i sitt svar.

Brenna skriver også at salg av barnehageeiendom til utlandet synliggjør et nytt utviklingstrekk i sektoren, og at det for private aktører er naturlig å restrukturere og organisere virksomheten sin i tråd med det aktørene anser som formålstjenlig. Men at hun likevel mener det er bekymringsfullt med denne typen tilpasninger i barnehagesektoren.

- At vi får denne typen kjøp og salg av bygg som er ment å huse viktige velferdstjenester, er etter mitt syn et tydelig tegn på at reglene må endres og strammes inn.

Powered by Labrador CMS