Ber om statlig tilsyn heller enn tiltak mot kommersielle

- Vi har barnehager i 51 kommuner, og for øyeblikket har vi 35 pågående tilsyn. Det er nesten utrolig hvor forskjellig kommuner praktiserer tilsynet innenfor nøyaktig det samme lovverket.

Publisert

Det sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Kunnskapsbarnehagen.

Han gir uttrykk for forståelse for at det stilles spørsmål ved om dagens lov- og regelverk knyttet til barnehagesektoren er godt nok. Men han mener man starter i feil ende hvis svaret er å begrense antallet barnehager organisert som aksjeselskap.

Svaret til Espira er å opprette et statlig tilsyn for hele barnehagesektoren.

- Det er sikkert noen utfordringer knyttet til dette. Men hvis man skal ha god kontroll med en sektor der kommuner, ideelle og kommersielle aktører forvalter 44 milliarder kroner i året, tror jeg det er i alles interesse at det gjøres på en skikkelig måte, sier Jens Schei Hansen.

Forslag i Stortinget

I november skal Stortinget behandle et representantforslag fra SVs Audun Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes som handler om å sikre at offentlige midler bevilget til barnehage går dit de skal.

Slik er forslaget fra Lysbakken og Moxnes formulert:

  1. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.
  2. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
  3. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

- Må profesjonalisere tilsynet

Jens Schei Hansen i Espira sier at han har forståelse for at politikerne er i tvil om at lovverket fungerer. Han har ikke noen problemer med å forstå at det er vanskelig å kontrollere sektoren slik regelverket i dag fungerer.

- Vårt svar på den utfordringen er at man må profesjonalisere tilsynet av barnehagesektoren, sier Jens Schei Hansen.

Noen kommuner gjør en veldig bra jobb, mens andre ikke gjør det. Og sånn kan vi ikke ha det når det er det samme lov- og regelverket de er satt til å kontrollere at blir fulgt.

Jens Schei Hansen, Espira

Han viser til at Espira har barnehager i 51 kommuner i landet. For øyeblikket har norske kommuner tilsyn i 35 Espira-barnehager.

- Det er nesten utrolig hvor forskjellig kommuner praktiserer tilsynet innenfor nøyaktig det samme lovverket. Det virker helt tilfeldig hvordan tilsynet utføres og hva slags dokumentasjon de etterspør, sier han.

- Ønsker å bli sett i kortene

Jens Schei Hansen viser til egne erfaringer der forhold som enten blir ført som et avvik eller det blir satt merknad ved av noen kommuner, overhodet ikke blir påpekt av andre.

- Det synes vi er rart, ettersom det er det samme lovverket de kontrollerer, sier Jens Schei Hansen som også opplever at det varierer veldig i hvilke paragrafer i barnehageloven kommunene interesserer seg for.

- Espira ønsker å være transparente og vil gjerne bli sett i kortene. Men vi ber om at dette tilsynet føres på en mest mulig profesjonell måte. Slik det er i dag, blir det for store variasjoner. Noen kommuner gjør en veldig bra jobb, mens andre ikke gjør det. Og sånn kan vi ikke ha det når det er det samme lov- og regelverket de er satt til å kontrollere at blir fulgt, sier Jens Schei Hansen.

Tre hatter

Han gir uttrykk for at det er flere grunner til at dagens kommunale tilsynsordning bør skrotes.

- Slik det er nå, er kommunen både tilsynsmyndighet, tilskuddsmyndighet og gjerne også konkurrent med de barnehagene de er satt til å føre tilsyn med. I noen små kommuner blir det gjerne de samme personene som har på seg alle disse hattene. Det sier seg selv at det ikke blir en trygg måte å sørge for at alle sidene ved kommunale og ikke-kommunale barnehagers drift blir kontrollert, sier Jens Schei Hansen.

Han viser til at et tilsyn ikke bare skal se om tilskudd og foreldrebetaling går til de formålene som loven forutsetter.

- Et tilsyn skal også kontrollere at barnehagen er en forsvarlig pedagogisk virksomhet. Og her opplever vi at private barnehager i større grad enn kommunale barnehager blir kontrollert. Sånn skal det ikke være, sier han.

- De andre får det til

Jens Schei Hansen legger til at Espira og andre barnehager opplever tilsynsvirksomhet også fra andre aktører – for eksempel ved eltilsyn eller besøk av Mattilsynet, Datatilsynet, og tilsynet for miljørettet helsevern.

- De andre instansene fører det samme tilsynet overalt, på en trygg og profesjonell måte. Det er bare der kommunene fører tilsyn med barnehageloven med forskrifter at vi opplever slike variasjoner, og slike dobbeltroller og trippelroller, sier Jens Schei Hansen.

Powered by Labrador CMS