I havbrukskommunen Frøya tar politikerne seg råd til å øke barnehagebemanningen.

«Annerledeskommune» gjorde barnehage til budsjettvinner

– Vi skal prise oss lykkelige.

Publisert Sist oppdatert

I motsetning til hos mange andre kommuner, er handlingsrommet stort for politikerne på Frøya. Kommunedirektøren la nylig fram et budsjett som gikk nær 17 millioner kroner i pluss.

Dermed kunne formannskapet diskutere hva de skulle bruke mer penger på - ikke hvor de skulle trekke ned, melder Hitra-Frøya (krever abonnement).

Det var stor enighet om at barnehagesektoren skulle bli årets budsjettvinner. 

Så fort som mulig

- Nå gjør vi et stort løft i grunnbemanninga i barnehagene. Vi gjør det så fort som mulig, og utvider med åtte nye stillinger, sier ordfører Kristin Strømskag (H) til lokalavisa.

Bakteppet for formannskapets enstemmige vedtak, er at det tidligere har vært utfordringer med bemanningen i øykommunens barnehager, noe Barnehage.no har omtalt før. 

I mars var hele 13 pedagogstillinger utlyst i kommunens barnehager. Avdelinger ble stengt, åpningstider avkortet - og det ble holdt folkemøte.

Tiltakene som ble iverksatt, så ut til å gi effekt. For i august var samtlige stillinger besatt. Og nå ligger det altså an til en ny runde med utlysninger, for ytterligere styrking av bemanningssituasjonen.

Halvt om halvt

Det fins i alt sju barnehager i Frøya, hvorav seks er kommunalt eid.

Halvparten av de åtte årsverkene som nå skal tilføres, er tiltenkt barnehagelærere. De øvrige fire er tiltenkt fagarbeidere.

Årsaken til at det lar seg gjøre å øke driftsbudsjettet på dette og andre områder, er kommunens ekstraordinære inntekter, og høye skatteinngang.

- Vi skal prise oss lykkelige over å være i den økonomiske situasjonen Frøya er i, sier ordfører Strømskag til Hitra-Frøya.

Et verbalforslag om rullerende barnehageopptak ble også enstemmig vedtatt av formannsskapet.

Powered by Labrador CMS