Margit Kristiansen Myrseth er konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur.
Margit Kristiansen Myrseth er konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Har 231 barnehagebarn og 13 ledige pedagogstillinger

Denne uken holdt Frøya kommune folkemøte om utfordringer med å skaffe nok personale til barnehagene, parallelt med at en lokal babyboom preger søknadstall for kommende barnehageår.

Publisert Sist oppdatert

I forkant hadde frøyværingene kunnet lese i lokalavisa Hitra-Frøya (krever abonnement) at mangel på personale allerede har ført til stengte avdelinger og avkortede åpningstider, og at utfordringene er de samme for alle de sju barnehagene som utgjør barnehagetilbudet på Frøya.

– Vi ønsket å nå flest mulig med informasjon om den situasjonen vi er i. Foreldre gir tilbakemeldinger på at de synes det er vanskelig. Det har også ansatte gjort, forklarer konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur, Margit Kristiansen Myrseth, til Barnehage.no.

Mange gode innspill

På møtet var kommuneadministrasjonen representert med flere, for å informere om tiltakene kommunen har jobbet med på kort og lang sikt.

– Samtidig visste vi at det helt sikkert også var tanker vi ikke hadde tenkt. Derfor ville vi invitere foresatte og andre til å bidra. Det lyktes vi med. Det var godt oppmøte, og vi fikk veldig mange gode innspill. Vi holder på å kategorisere og sortere nå, sier Myrseth.

– Kan du gi noen eksempler?

– Det med godtgjøring og lønn er gjennomgående, men det er ikke noe man klarer å løse med en gang, da det er flere som må uttale seg før slike tiltak kan settes inn. Dessuten har Frøya kommune allerede innført rekrutteringstiltak som går på støtte til utdanning, signeringsbonus og tillegg på garantilønn oppå ordinær lønnsstige, forklarer oppvekstsjefen.

Men det kom også andre forslag:

– For eksempel dette med kokk i barnehagene. Personalet bruker ganske mye tid på å lage alle disse måltidene. Hva om man kan benytte noen uten barnehagefaglig utdanning til å lage maten?

70-80 barn på lista

I skrivende stund har kommunen en utlysning ute på 13 ledige pedagogstillinger fordelt på seks barnehager i kommunal drift. Den ene barnehagen som fortsatt er privat eid på Frøya har 57 barn, hvilket tar totalt antall barnehagebarn i øykommunen opp i 288.

Neste barnehageår er det nærliggende å tro at tallet bikker 300. Barnehage.no får oppgitt at cirka 70-80 barn står på søkerlista. Men fristen for hovedopptaket nettopp har gått ut, og lista er ikke sortert på barn med rett på plass eller korrigert for de som overføres mellom barnehagene ennå.

Dersom man lykkes i å fylle alle de 13 stillingene som nå er utlyst, vil barnehageopptaket være uproblematisk. Men det er et nokså stort «hvis». For det har aldri skjedd før at Frøya kommune har søkt etter så mange barnehagelærere samtidig.

Litt av forklaringen ligger i et blomstrende næringsliv, ikke minst knyttet til havbruk.

– Frøya er en av få kommuner i landet der barnetallet vokser, en utkantkommune med sterk vekst og en kommune mot strømmen med prognoser som går ut over Statistisk Sentralbyrås beregninger. Det fødes mange barn, og det kommer mange barnefamilier tilflyttende, forteller Myrseth.

Konkurrerer om folkene

– Så en av grunnene til at vi har så mange stillinger ute, er rett og slett at det blir flere frøyværinger, fortsetter hun.

Om arbeidskraften innen helse og omsorg som det offentlige trenger for å holde tritt, konkurrerer de med hele landet. Frøya er ikke alene om å mangle barnehagelærere.

Men oppvekstsjefen har innsalget klart:

– Frøya er en fantastisk kommune, med vakker natur og godt fritidstilbud både innen idrett og kultur. Vi har blant annet fotballhall, klatrehall og turnhall. Vi tenker helhetlig og samarbeider med lokalt næringsliv, blant annet om «jobb for nummer to». Mange sammenligner lønnsnivået innen den blå næringa og i barnehagen. Det er et helt annet lønnsnivå, og det kan være krevende. Samtidig er det den næringa som gjør oss til den vekstkommunen vi er. Vi må jobbe sammen for et godt oppvekstmiljø for våre barn, understreker hun.

– Vil dere klare å tilby barnehageplass til alle som har rett på plass?

– Dersom vi får inn folket, har vi nok av plasser og til og med en buffer. Vi holder på med puslespillet nå, og 12. april skal det være ferdig, opplyser Myrseth.

Pedagognormen

På spørsmål om det først og fremst er å skaffe nok barnehagelærere som er utfordringen, eller om de mangler bemanning i barnehagene generelt, svarer oppvekstsjefen at det i første omgang handler om pedagoger. Men dersom man må søke dispensasjon for fagarbeidere for å holde seg innenfor pedagognormen, vil utfordringene forplante seg.

– De som jobber på dispensasjon nå er flinke, og gjør en god jobb. Men det er ikke der vi skal være, sier oppvekstsjefen.

Per 15. desember i fjor, var det tre barnehager som oppfylte pedagognormen på Frøya. To barnehager oppfylte pedagognormen med dispensasjon, og to oppfylte ikke normen, ifølge Utdanningsdirektoratets statistikk.

Blant de som oppfylte normen, var private Rabben barnehage. Her har imidlertid eierne nylig signalisert at barnehagen er til salgs.

– Vi har over tid kjent på at det er tøft å være privat barnehage og har derfor tatt beslutning om å legge ut barnehagen for salg, skrev driverne av barnehagen i en pressemelding i januar.

Hvorvidt kommunen er aktuell kjøper, er ikke avklart.

Powered by Labrador CMS