40 prosent har søkt videreutdanning innen spesialpedagogikk.

2100 barnehagelærere har søkt videreutdanning. Ett tilbud utmerker seg

Det har aldri vært flere søkere til spesialpedagogikk enn i år, tross i at det totale søkertallet faller noe.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av en pressemelding Kunnskapsdepartementet har sendt ut i forbindelse med at fristen for å søke gikk ut 1. mars.

Samme trend i skolen

Av om lag 2100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, er det 840 som har søkt videreutdanning innen spesialpedagogikk (40%).

Trenden er den samme også blant lærere i skolen. Her ønsker 2500 av 11000 videreutdanning innen spesialpedagogikk (23%).

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) gir uttrykk for å være tilfreds med utviklingen.

- Vi trenger flere lærere med denne kompetansen. Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier hun i pressemeldingen.

Sammenfaller med økt behov

At flere ønsker spesialpedagogisk videreutdanning sammenfaller med en økning i antall barnehageårsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats de siste fem årene.

Økningen har trolig sammenheng med at det har blitt flere barn som får spesialpedagogisk hjelp, men det kan også indikere at barn med vedtak får flere timer, forklarte Utdanningsdirektoratet da tallene ble publisert sist måned. 

Årsverk til styrere og pedagogiske ledere har gått ned med 500 i samme periode. Mer om det her.

393 millioner kroner

I 2024 har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene, og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen.

Dette gir blant annet rom for at om lag 1850 lærere i barnehagen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024. Også ledere i barnehage kan ta videreutdanning.

Tallet på søknader har imidlertid falt med 400, fra det som var et høyt nivå i 2023.

For lærere i barnehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

Over 350 har søkt styrerutdanningen.

Kan hente inn flere

I begynnelsen av mai blir det klart hvilke lærere og ledere i barnehage og skole som får tilbud om videreutdanning. Men før Utdanningsdirektoratet får behandlet søknadene, må barnehage- og skoleeiere godkjenne og prioritere søknadene ut fra hva de mener det er behov for av kompetanse. Barnehage- og skoleeiere kan hente inn flere søknader frem til 15. mars.

Nordtun sier det er viktig at flest mulig søknader godkjennes, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det.

- Det vil alle tjene på. Både barna, elevene og de ansatte. Barnehager og skoler skal være gode steder å jobbe, der det er mulighet til å utvikle seg gjennom hele yrkeslivet. Det er viktig både for å rekruttere og beholde lærere, sier kunnskapsministeren.

I fjor fikk drøyt 1700 barnehagelærere og 350 styrere tilbud om videreutdanning. 

Powered by Labrador CMS