– Vi ønsker å se om en mer fleksibel organisering av studiet vil gjøre utdanningen attraktiv for nye grupper av studenter, sier Anita Berge ved UiS.

Legger om heltidsutdanningen – håper å tiltrekke seg flere søkere

Fra i høst blir den treårige barnehagelærerutdanningen ved UiS samlingsbasert.

Publisert Sist oppdatert

Søkertallene til barnehagelærerutdanningen har falt kraftig de siste to årene.

I fjor var det en nedgang i antall førstevalgssøkere på 16,5 prosent sammenlignet med året før. I 2022 var nedgangen på hele 25,6 prosent.

Samtidig er behovet for barnehagelærere stort. Ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir) mangler det 2 822 årsverk for at alle landets barnehager skal kunne oppfylle pedagognormen.

– Mer fleksibelt

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) hadde barnehagelærerutdanningen (heltid) hele 32,6 prosent færre søkere til opptaket i 2023 sammenlignet med året før. Det opplyser instituttleder Anita Berge ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Universitetet tar nå flere grep som de håper vil bidra til å øke rekrutteringen. Et av dem er å legge om heltidsutdanningen slik at den blir samlingsbasert.

– Vi har sett på resultatene fra Studiebarometeret og hatt dialog med studentene våre. Noe de gir oss tilbakemelding på, er at de ønsker seg mer fleksible studier, forteller Berge.

– Hovedtyngden av studentene våre kommer fra regionene rundt Stavanger og bruker en del tid på å reise til og fra campus. De ønsker at det skal være mer enn et par timer med undervisning når de drar inn til universitetet, og forteller at de gjerne vil slippe å reise til campus hver dag. Dette er én av flere faktorer som fikk oss på tanken om å samlingsbasere utdanningen. Vi ønsker nå å prøve ut dette for å se om en mer fleksibel organisering av studiet vil gjøre utdanningen attraktiv for nye grupper av studenter, sier hun.

Flere utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag samlingsbasert heltidsutdanning, blant annet UiT og USN. Disse tilbyr også campusbasert barnehagelærerutdanning.

Med utgangpunkt i de synkende søkertallene, var det ikke ressurser til å ha campusbasert og samlingsbasert heltidsutdanning parallelt ved UiS, opplyser Berge. Hun understreker samtidig at de viderefører campusbasert utdanning for kullene som allerede har startet på det.

Faste møtepunkter

Kommende studieår er det planlagt 11 samlinger på heltidsutdanningen, opplyser instituttlederen.

– I praksis vil studentene være på campus i én uke og så vil de stort sett ha én til to uker med egenstudier mellom samlingene.

Berge forteller at det gjenstår en del planlegging av det nye studiet.

– Vi har nettopp fått godkjent søknaden om å gjøre utdanningen samlingsbasert. Nå begynner arbeidet med hvordan vi skal legge opp undervisningen når vi ikke har like mange uker som tidligere å fordele den på. Her er vi opptatt av å se på hva som må være til stede i studiet for å kunne opprettholde kvaliteten. Og: Er det noe vi gjør i dag som vi kan legge fra oss eller tenke nytt om? Omleggingen gir en anledning til å prøve ut litt nye undervisningsformer, sier hun.

– Det er mange ting vi nå diskuterer: Hvordan skal vi legge opp mellomperiodene? Hvordan ivaretar vi de yngste studentene våre og de som ønsker å være mer på campus? Hvordan kan vi tilrettelegge for at studentene kommer godt i gang og etablerer gode studievaner?

At utdanningen blir samlingsbasert betyr ikke at studentene ikke vil være velkomne på campus i periodene med selvstudier, understreker Berge.

– Vi planlegger å tilrettelegge for faste tidspunkt der studentene kan nå sine faglærere i mellomperiodene og å utvikle digitale ressurser som de kan benytte seg av når de skal styre sitt eget studiearbeid. Vi ønsker også å legge til rette for at studentene kan jobbe sammen digitalt eller på campus, forteller hun.

Oppgang for ABLU

Mens heltidsutdanningen ved UiS altså opplevde stor nedgang i antall søkere i fjor, var søkertallene til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og deltidsutdanningen langt bedre.

– På deltidsutdanningen har søkertallene vært stabile og noe stigende. På ABLU har vi hatt en økning i antall søkere. Vi hadde opprinnelig 15 studieplasser, men fikk 25 kvalifiserte søkere høsten 2023. Med flere midler fra Udir kunne vi ta inn alle, forteller Berge.

– Søkertallene på disse studiene tyder altså på at de mer fleksible studiene er mer attraktive. Vi ønsker derfor å bringe med oss det som fungerer bra i ABLU- og deltidsutdanningene inn i det samlingsbaserte heltidsstudiet, sier hun.

– En samfunnsutfordring

Fallende søkertall til lærerutdanningene har ikke bare bekymret utdanningsinstitusjonene, men også stortingspolitikere og statsråder.

I en ny strategi for å få flere til å ta lærerutdanning og bli i yrket, har regjeringen og 11 organisasjoner i barnehage- og skole-Norge blitt enige om å samarbeide for å utvikle utdanningene og jobbe for at barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser.

Én av målsetningene i strategien er å bygge attraktive og tilgjengelige lærerutdanninger over hele landet.

Regjeringen vil også at:

  • Praksisen i utdanningene skal bli bedre.
  • Nyutdannede lærere skal bli tatt imot bedre og mer systematisk i barnehager og skoler, og få veiledning.
  • De som allerede jobber i barnehage og skole, men ikke har en lærerutdanning, skal få bedre mulighet til å ta dette kombinert med jobb.
  • Lærere skal få mer tid til å være lærere, ved at laget rundt barn og unge blir styrket.

Felles innsats må til for å løse rekrutteringsutfordringene påpekte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) da strategien ble lagt frem.

Det er Anita Berge enig i:

– Å få opp igjen rekrutteringsgrunnlaget i lærerutdanningene er ikke noe vi i utdanningen kan klare alene. Dette er en samfunnsutfordring som må løses gjennom samarbeid på flere nivå, sier hun.

– Vi tror ikke at det å gjøre heltidsutdanningen samlingsbasert vil løse alle utfordringer. Vi vet ikke hvor mange nye studentgrupper vi når eller om vi får flere søkere. Men vi prøver det ut for å se om det er rom for å gjøre utdanningen på litt andre måter og samtidig beholde kvaliteten i studiet.

Powered by Labrador CMS