ÅRETS BARNEHAGE 2021

Nordbygdene bondegårdsbarnehage er nominert til Årets barnehage 2021.

Finalist 3: – Det er hvordan det enkelte barnet opplever å være i barnehagen som betyr noe for oss

– Vi ble veldig overrasket og stolte, sier Liv Åse S. Hagland om at Nordbygdene bondegårdsbarnehage i Haugesund er nominert til Årets barnehage.

Publisert Sist oppdatert

«De gjør en fantastisk flott jobb. Verdens beste barnehage»

«Godt arbeidsmiljø og de har bra tilbud til barna»

«Det er den beste barnehagen i Haugesund. De står på både for barn og foreldre og gjør en fantastisk jobb»

Dette er utdrag fra begrunnelsene som er sendt inn om Nordbygdene bondegårdsbarnehage i Haugesund.

– Hva var den første reaksjonen da dere fikk vite om nominasjonen?

– Vi ble veldig overrasket og stolte. Men samtidig er det litt spesielt også, det har vært et spesielt år for mange barnehager, og mange har hatt store utfordringer. Vi vet vi har vært heldige som ikke har hatt smitte blant barn eller voksne. Dessuten er jeg generelt litt skeptisk til slike kåringer, for det er vanskelig å vurdere kvalitet i en barnehage. Det er hvordan det enkelte barnet opplever å være i barnehagen som betyr noe for oss. Kvalitet er ikke så lett å måle, eller for utenforstående å vite noe om. Når det er sagt, så er det veldig stas å være nominert. Vi tenker at nominasjonen er en annerkjennelse av det vi gjør, sier Liv Åse S. Hagland. Hun er daglig leder i barnehagen.

Omsorg og ansvar

Nordbygdene bondegårdsbarnehage i Haugesund er en barnehage med to avdelinger, 30 barn og totalt 10 ansatte. I tillegg kommer noen høns og kaniner, og på våren har også alelam bostedsadresse i barnehagen. Den eies og drives av Nordbygdene Ungdomslag og ble startet opp i 1994.

– Vi ligger ikke på en bondegård, men på et grendesenter. Men vi har helt fra starten vært bygd for å ha dyr, forteller Hagland.

Dyrene har egne hus, deler uteområde med barna og dyrestellet er en del av den daglige rutinen.

Hva lærer barna av dyrene?

– Bare det å kunne gi omsorg og ta ansvar, tror vi barna lærer mye av, og det betyr mye, sier Hagland.

Uteområdet til barnehagen består av en stor naturtomt med vegetasjon, mange trær, skrenter og steiner, hvor barna har stor frihet til å gjøre det de vil. Personalgruppa er stabil, og barnehagen har generelt hatt lavt sykefravær. Og de gangene de har fravær, tar barnehagen inn vikar dersom det er behov.

– Vi har alltid prioritert å ha vikarbudsjett. Vi kutter heller ned på andre utgifter. Dette reduserer stress og belastninger, øker trivselen og bidrar til lavt sykefravær, sier Hagland.

Årets barnehage 2021

Målet med prisen Årets barnehage 2021 er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Styret i PBL, som er jury for kåringen, har satt følgende kriterier for at kandidatene skal kunne vinne prisen Årets barnehage 2021:

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 22. august.

Her kan du stemme på din favoritt.

Solid plattform

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage?

– Det var dette med å vurdere kvalitet, ler Hagland, og forsetter:

– Det ble lagt et godt grunnlag da barnehagen startet opp. Et grunnlag og en profil det er bygget videre på hele veien. Vi er nok ikke den barnehagen som mener vi gjør så mye ekstraordinært. Det viktigste for oss er at alle barn opplever mening og mestring i hverdagen. Samtidig prøver vi å gi inspirasjon, supplere og utvide barnas opplevelser og erfaringer. Vi er opptatt av å ha en hverdag fylt med mye glede og humor og har et stabilt og raust personale som gir mye av seg selv, tuller og tøyser med barna. Sammen har vi utviklet en solid plattform og står støtt i et felles syn på barn, barndom og barnehagens mandat. Vi deler gode holdninger og verdier, det er kanskje det aller viktigste, sier Hagland.

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Jeg mener det viktigste er å være det en barnehage skal være for enkeltbarna og fellesskapet. Det er akkurat så lett, og så vanskelig. Rammeplanen skal ligge til grunn for det vi gjør. Jeg tror mange barnehager kanskje bruker mye tid og energi på ting som kanskje ikke er så viktig i det store bildet. Men det er alltid noe som kan justeres, forbedres eller videreutvikles. Vi er derfor opptatt av å være i utvikling, og fokusere på kjerneoppgavene og rammeplanen, samtidig som vi legger vekt på å beholde vår egenart og «bondegårdsprofil». Å ha en tydelig plattform og profil, gjør det også lettere å stå støtt i utfordringer og velge retning når det gjelder videreutvikling av barnehagen

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Mange gode opplevelser og nyttige erfaringer. Jeg ønsker at de skal være robuste, ha godt humør, og ha indre trygghet og tro på at de på at de er gode nok som de er. Da har vi oppnådd mye.

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2021»:

Du kan stemme på din favoritt her.

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Torsdag kan du lese om Nordlys barnehage.

Powered by Labrador CMS