ÅRETS BARNEHAGE 2021

Strand barnehage i Bærum har 48 barn og 12 fast ansatte fordelt på tre avdelinger, nå kan de bli Årets barnehage.

Finalist 5: – Vi er impulsive, samtidig som vi har en tanke bak alt vi gjør

– Hovedfokuset hos oss er å skape et trygt og godt barnehagemiljø for barna, samtidig som vi ønsker å være nytenkende, sier Siv Beckstrøm. Hun er daglig leder i Strand barnehage som nå er en av fem finalister som kan kåres til Årets barnehage 2021.

Publisert

«Et svært godt basistilbud av god kvalitet, har og som del av konseptet mye bruk av nærliggende natur/fjære/sjø.»

«Ledelsen er tydelig i sin informasjon og det oppleves at barnas beste alltid er i sentrum.»

«Barnehagen har ulike tema som er gjennomgående per år eller halvår. Med tema Hakkebakkeskogen har de ansatte selv stilt opp med teater og inkluderende aktiviteter - de gir virkelig mye av seg selv! Har også en båt som brukes til turer med de eldre barna, som gir en super arena for å lære om både sikkerhet og bærekraft!»

Dette er noe av det som har blitt skrevet om Strand barnehage i Bærum kommune i forbindelse med nomineringen til Årets barnehage.

– Hva var den første reaksjonen da dere fikk vite om nominasjonen?

– Min først reaksjon? Jeg ble superglad! Følte virkelig at barnehagen ble verdsatt for det gode arbeidet som blir lagt ned, og spesielt etter et litt annerledes år. Jeg gledet meg veldig til å fortelle det til alle ansatte og foreldre i barnehagen, og vi ble alle veldig glade, selvfølgelig. Det kom noen gledestårer, sier Siv Beckstrøm. Hun er daglig leder i barnehagen.

Trygt miljø

Strand barnehage i Bærum har 48 barn og 12 fast ansatte fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ligger nært havet, og disponerer egen båt som de bruker i det pedagogiske arbeidet. I barnehagen er de opptatt av at barna skal oppleve gode relasjoner med alle rundt seg, og de ansatte er opptatt av å være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling.

– Hovedfokuset hos oss er å skape et trygt og godt barnehagemiljø for barna, samtidig som vi ønsker å være nytenkende. Det er noen fantastiske ansatte i barnehagen som gir mye av seg selv for å gjøre det bra for barna i barnehagen. Vi er impulsive, samtidig som vi har en tanke bak alt vi gjør. Selv om vi er en personalgruppe som har jobbet sammen lenge, så tør vi å prøve nye ting. Det gjør at vi ikke har stagnert. Når det har det vært utfordringer, for eksempel i forbindelse med koronapandemien, klarer vi å tilpasse oss. Noe som kjennetegner barnehagen er at vi alle er fleksible, og det er ikke noe som er vanskelig å få til. Møter vi utfordringer, løser vi det sammen.

Årets barnehage 2021

Målet med prisen Årets barnehage 2021 er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Styret i PBL, som er jury for kåringen, har satt følgende kriterier for at kandidatene skal kunne vinne prisen Årets barnehage 2021:

  • Et basistilbud med høy kvalitet
  • En klar og tydelig pedagogisk profil
  • En god og tydelig ledelse
  • Tilfredse foreldre
  • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
  • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
  • Lavt sykefravær over tid
  • Et godt omdømme

I tillegg kan leserne stemme på sin favoritt. Avstemningen er åpen fram til 22. august.

Her kan du stemme på din favoritt.

Utvikling

– Hva er det som gjør dere til en god barnehage?

– Noe av suksessen til Strand barnehage er at vi har et eierstyre som heier på oss, og det gir oss et unikt handlingsrom. Ledelsen i barnehagen tør å være nytenkende, og alle ansatte er positive til endringer og nye tanker. Det blir det bra saker ut av! Samtidig klarer vi å ta vare på alle menneskene i organisasjonen på en veldig god måte. Noe som gjør at vi får det jeg vil kalle et unikt samhold i barnehagen. Mellom foreldre, ansatte og barn. Noe vi jobber med hele tiden, er balansen mellom et godt arbeidsmiljø, samtidig som vi har et godt forhold til foreldrene og har fornøyde barn. Det mener jeg vi har klart å lykkes med.

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er veldig mye, men om jeg skal trekke frem noe så tenker jeg at noe av det viktigste er at barna har et trygt og godt oppvekstmiljø. At vi i barnehagen kan gi barna mange gode opplevelser som de kan ta med seg videre i livet. Vi ønsker å se alle barna her som individer og være med å støtte hver enkelt sin utvikling i tiden de har i Strand barnehage. Jeg mener dette er viktig slik at de har med seg noen gode verktøy i sekken videre.

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Vi ønsker å bidra til robuste barn som er trygge på seg selv. At de er selvstendige små mennesker som tør å vise følelser, tør å si fra, og som har respekt for mangfoldet i dagens samfunn.

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2021». Barnehage.no har presentert alle kandidatene i egne intervjuer. Du kan lese dem ved å trykke på barnehagenavnet.

Du kan stemme på din favoritt her.

Powered by Labrador CMS