Tobarnsfar Thomas Haarr tar til orde for mer fleksibel barnehagetid, av hensyn til foreldre som jobber turnus. På bildet til venstre henter han i barnehagen på Halloween, til høyre besøker datteren pappa på jobb.
Tobarnsfar Thomas Haarr tar til orde for mer fleksibel barnehagetid, av hensyn til foreldre som jobber turnus. På bildet til venstre henter han i barnehagen på Halloween, til høyre besøker datteren pappa på jobb.

Bussjåføren har en barnehage-bønn: – Det er sjelden jeg får levert og hentet selv

Thomas Haarr forteller om kolleger som sliter veldig med å få arbeidshverdagen til å gå opp innenfor barnehagens åpningstid. Han peker spesielt på en gruppe.

Publisert Sist oppdatert


– Det er sjelden jeg selv får levert og hentet i barnehagen, sier tobarnsfaren fra Kristiansand.

Han roser barnehagen for å gjennomføre foreldresamtaler på tidspunkter hvor han har anledning til å delta, men legger samtidig ikke skjul på at han savner mulighetene bringe- og hentesituasjonen gir.

Mulighetene til å bli kjent med både barnehageansatte, foreldre og andre barn. Mulighetene til å være en viktig del av miljøet rundt barnet i barnehagen.

Har vært tillitsvalgt

Thomas Haarr jobber som bussjåfør. Det medfører både at han starter tidligere enn de fleste, og at han avslutter arbeidet mens mange familier for lengst er ferdige ved middagsbordet.

Likevel er det ikke først og fremst sin egen situasjon han trekker fram i leserinnlegget som han hadde på trykk hos Fædrelandsvennen før jul, med tittelen «Bussbransjen trenger mer fleksibel barnehagetid».

Haarr skriver om kolleger som må si nei til fast arbeid for å få familiekabalen til å gå opp. Eller som søker seg vekk fra bransjen, til tross for at det er sjåførmangel i Norge.

Selv har han godt og vel åtte års erfaring i yrket, hvorav tre som tillitsvalgt, som har gitt ekstra innsyn i de utfordringene mange opplever.

– For halvannet år siden satt jeg og hjalp kolleger med å søke ny turnusplan. Flere talte dager hvor de begynte sent nok eller sluttet tidlig nok til at de kunne levere og hente i barnehagen. De rene kveldsvaktene, som i alle fall muliggjør levering, var mest ettertraktet. Men disse gikk som regel til sjåførene med lengst ansiennitet, forteller Haarr.

– De som sliter mest

For ham, som nå har barn som akkurat har begynt på skolen og barn som snart skal begynne i barnehagen, lar hverdagen seg løse tross delskift som starter før 06 og sjelden er ferdig før nær 18.

– Min kone har fleksibel arbeidstid, forklarer tobarnsfaren.

Men han trenger ikke å se langt utenfor egen familie for å finne eksempler på mer krevende barnehagelogistikk.

– Svigerinnen og broren min har begge arbeidet skift, hun innen helsevesenet, han tidligere som bussjåfør. Heldigvis har vi foreldre som bor i nærheten og som kunne hjelpe til. Men de har flere barnebarn, og kan ikke være flere steder samtidig, sier Haarr.

Det er heller ikke alle som har besteforeldre eller annet nettverk å ty til, påpeker han.

– Den gruppen som nok sliter mest hos oss, er våre nye landsmenn. For dem står kanskje valget mellom å finne seg et annet yrke, eller at den ene blir hjemme og utenfor arbeidslivet. Så blir det gjerne sånn at far har flere jobber, mens mor er hjemme med barn, sier Haarr.

Innføre makstid?

Det ville hjelpe mye om det fantes muligheter for å kunne levere barn før klokken 06 om morgenen og eventuelt hente etter klokken 18, argumenterer han i leserinnlegget.

Til Barnehage.no understreker Haarr at han ikke sier at barnehagen skal være døgnåpen. Han mener fortsatt det bør være kjernetid i det som er første del av utdanningsløpet for barna. Og han ser ikke for seg at alle barnehager skal ha utvidet åpningstid. Men han tar til orde for at bransjen, i likhet med bussbransjen, skal være tilpasset arbeidslivet.

– Vil en barnehage som åpner før 06 og stenger etter 18 være bra for barna? Vil ikke det føre til at mange får veldig lange dager?

– I dag fins eksempler på barn som leveres i syvtiden, og er ferdig rundt fem. De ser ikke ut til å ha vondt av det så lenge barnehagen er bra. Hvordan barnet påvirkes av lange dager, tror jeg barnehagene er best til å svare på. Men jeg tror ikke barna skal være der i 13 timer, selv om barnehagen har åpent så lenge. Det beste hadde vært om man innførte en makstid, svarer Haarr.

– Kunne fylt en barnehage

– Barn har det gjerne supert hjemme med mor og far, men i barnehagen får de mye lek, sunn mat og læring. Et skikkelig pedagogisk opplegg. Hjemme kan det fort bli mye tv og mobiltelefon for mange små. Så det at 90 prosent av barna går i barnehagen, det er viktig, fortsetter han.

Hvor viktig det er at barnehagen ligger i nærområdet, er han mer usikker på.

– For å ta min datter som eksempel, så gikk hun ikke i barnehage sammen med noen av dem hun skulle begynne i klasse med på skolen. Men det har gått helt fint.

Selv om mer vil hvile på foreldrene når skolemiljøet barna kommer til er helt nytt, og selv om det vil medføre lengre reisevei til og fra barnehagen, så ligger kanskje løsningen i mer spesialtilpassede enkeltbarnehager med lengre åpningstid, resonnerer Haarr. Han mener noen barnehager bør ha muligheten, selv om ikke alle har behov for langåpent. Og viser til at eksemplene fins allerede.

– Vi vet at sykehuset i Kristiansand har egen barnehage. Studentene har egen barnehage tilpasset deres opplegg. Vi er nesten 400 bussjåfører på ett og samme anlegg, og det hadde ikke vært noe problem for oss å fylle en egen barnehage, sier han.

– Er servicetilbydere

– Så vil det dukke opp spørsmål, som om hvem som skal passe de barnehageansattes barn, fortsetter Haarr, åpen om at han ikke har alle svarene.

Hva som blir den beste løsningen, og den mest riktige måten å organisere på, er han ikke sikker på. Men han er helt klar på at temaet må ses på.

– Skal samfunnet ha buss, trengs bussjåfører. Og hvis det ikke lar seg kombinere med familielivet, så forsvinner folk ut av yrket. Dette gjelder ikke bare oss, men også for andre yrkesgrupper, sier tobarnsfaren.

Kommentarene han har fått etter at han delte innlegget sitt på Facebook, tyder på at flere kjenner seg igjen.

Han snakker som far og arbeidstaker, men er også politisk aktiv, og forteller at han som lokalpolitiker for Partiet Sentrum, vil jobbe for en bedre barnehage. Kanskje får han påvirket kommunen til å se på alternative løsninger?

– Barnehagene er servicetilbydere. De trenger barn. Og hvis foreldre må være hjemme i stedet for å ta del i yrkeslivet, så mister vi noe, sier Thomas Haarr.

Powered by Labrador CMS