DEBATT

Jeg har mange kolleger som sliter, og hvor den ene hjemme faktisk må si nei til fast arbeid for å får familiekabalen til å gå opp, skriver sjåfør Thomas Haarr.

Bussbransjen trenger mer fleksibel barnehagetid

Jeg har vært tillitsvalgt for sjåførene ved Boreal Buss AS i Kristiansand i godt og vel 3 år og kjenner virkelig på problematikken med barnehageutfordringen sjåførene har, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Bransjen vår er tilpasset arbeidslivet og ikke familielivet. Agder Kollektivtrafikk tilpasser sin rutepolitikk etter behov og dermed mest kjøring når folk flest skal til og fra jobb og skole. Det vil si at vi må på jobb før barnehagen åpner, og ferdig etter stengetid.

Sjåførene teller dager før de søker på ny turnus.

Senest i fjor sommer satt jeg og hjalp sjåførene med å søke ny turnusplan hvor flere talte dager de kunne hente og levere i barnehagen. Det er samtidig desidert mest søkere på de turnusene med kun kveldskjøring av for mange samme grunn. Disse er det dessverre ikke så mange av. Noen må ta seg fri eller bruker andre løsninger for å få dagen til å gå opp.

Jeg har mange kolleger som sliter, og hvor den ene hjemme faktisk må si nei til fast arbeid for å få familiekabalen til å få opp. Jeg er heldig som bussjåfør, som har en kone med fleksibel arbeidstid og kan hente og levere i åpningstiden til barnehagen. Jeg kjører deltskift hver dag, starter før 06:00 og sjelden ferdig før nærmere 18:00. Det er lange arbeidsdager, men det gir meg fordelen hvor jeg kan se barna mine hver helg og være samme med dem på kveldstid. Som meg, tror jeg de fleste foreldre ønsker mer tid sammen med barna og et arbeid som gir mer tid med barna.

Jeg har mange kolleger som sliter, og hvor den ene hjemme faktisk må si nei til fast arbeid for å få familiekabalen til å få opp.

Bussjåførene har nok barn til å fylle en barnehage alene, og kanskje burde det vært opprettet en i nærheten av depotet på Dalane, med åpningstider tilpasset vår bransje. For hvis Agder fortsatt ønsker et godt busstilbud, er det ikke nok med byvekstavtaler og statstilskudd til ekstra ruter og billigere busstilbud. Da må arbeidet faktisk funke med familielivet.

Når begge foreldrene jobber i sektorer med turnusplaner, blir det fort vanskelig med levering i vår bransje. Noen har fantastiske besteforeldre som hjelper til. Andre klarer å samkjøre barnehagelevering mellom bekjente. Men i lengden er det ikke holdbart, og vi ser stadig flere sjåfører som søker seg vekk fra bransjen. Samtidig blir rekrutteringen dårligere. Kristiansand har flinke kjøreskoler og glattkjøringsbane i nærheten som gir til nå nok rekruttering, men i Norge mangler vi 2000 bussjåfører, og den mangelen kommer stadig nærmere Sørlandet. Jeg kan reise i morgen til andre deler av landet for å bistå sjåførkrisen om jeg ønsker.

Jeg sier ikke at barnehagen skal være døgnåpen, slik det finnes noen av i landet. Jeg tror fortsatt at alle barna i barnehagen bør ha en kjernetid felles. Barnehagen er også en undervisningsarena som er viktig for barna. Men det vil hjelpe mye om det fantes muligheter for å kunne levere barnet sitt før kl. 06:00 og eventuelt hente etter 18:00. Barnehageansatte vil selvfølgelig som resten av samfunnet gjerne arbeide 8 til 16, men jeg tror de er i samme bransje som bussjåførene. Vi må være tilpasset arbeidslivet og finne løsninger så begge kan fungere.

Så er det selvfølgelig en diskusjon om barnet bør være i barnehagen i nærmiljøet. Mange i dag søker til FUS i Vågsbygd av den grunn at der kan du levere litt tidligere og hente litt senere enn alle andre.

I bransjer hvor nattarbeid er helt nødvendig, bør en kanskje se på om småbarnsforeldre bør få fritak fra disse turnusene. Her har selvfølgelig fagforeningene en jernhånd rundt ansiennitetsprinsipper, hvor de som har arbeidet lengst får velge først. Denne gruppen har tid til å delta på medlemsmøter og stemme frem sine fordeler. De andre som trenger endringer, må hjem for å ta over med barna. Det må kanskje litt justeringer i lovverket også.

Det har vært pratet mye om egne turnuser for småbarnsforeldre, aleneforsørgere, og foreldre med delt samvær fra ledelsen. Men jeg tror det stopper ved døra til fagforeningene.

Samtidig kan det bli vanskelig å vurdere hvem som har mest behov også av gruppen med barn og leveringsproblematikk. Skal aleneforeldre i turnusarbeid, eller de med 2 i turnusarbeid prioriteres først?

Uansett så må barnehagetilbudet utvikles etter arbeidslivet. Åpningstidene i noen barnehager trenger å tilpasses for at vi skal beholde viktige tjenester. Jeg håper for bransjens del, og samfunnets videreutvikling, at vi finner en bedre løsning enn den som er i dag.

Innlegget sto først på trykk hos Fædrelandsvennen.

Powered by Labrador CMS