DEBATT

– Om vi i fremtiden skal vurdere å si ja til døgnåpne barnehager, må vi sikre at dette ikke skal gå utover vår neste generasjons trivsel, omsorg og læring.
– Om vi i fremtiden skal vurdere å si ja til døgnåpne barnehager, må vi sikre at dette ikke skal gå utover vår neste generasjons trivsel, omsorg og læring.

Vi må slutte å tenke foreldrenes beste!

Hvem er døgnåpne barnehager egentlig for, spør artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Av og på har det stått om behovet for døgnåpne barnehager i aviser og artikler. Hvordan alle skal ha en mulighet for å komme seg ut i arbeidslivet og at vi må tenke på barnets beste. Det står at om vi ikke tilbyr døgnåpne barnehager, vil ikke kvinner få de samme mulighetene til å komme ut i arbeidsmarkedet som menn.

Men, vent litt! Hvem er denne døgnåpne barnehagen for?

Er den for barna, eller vil den medføre at vi skal gå flere tiår tilbake i tid hvor barnehagen ble sett på som en oppbevaringsplass for barna mens foreldrene var i arbeid?

Vilde Cecilie Brummenæs er barnehagelærer og engasjerer seg i debatten om døgnåpne barnehager.
Vilde Cecilie Brummenæs er barnehagelærer og engasjerer seg i debatten om døgnåpne barnehager.

Utdanningsforbundet skrev nylig en artikkel om sterk nedgang i barnehagelærer-studenter, og ikke bare det, barnehagene sliter allerede med bemanning. Dette fikk vi merke under nedstengingen av landet. Mange barnehageansatte slet seg helt ut, dette på grunn av mangel på personale og overtidsarbeid.

Trivsel, omsorg og læring

Barnehagen er en læringsarena hvor barna i stor grad lærer hvordan å være mennesker og hvor de dannes gjennom møter og interaksjoner med andre. De lærer hvordan å være en god venn, hvordan å respektere hverandre, og at de har rett til medvirkning i egen hverdag. For at barn skal kunne trives, er de avhengig av trygghet og tillit til dem de er sammen med, noe som bygges opp gjennom blant annet forutsigbarhet, struktur og gode rutiner.

Spørsmålet mitt er hvordan noen forventer at barna skal klare å skape gode relasjoner til og føle seg trygge blant alle de ansatte, om bemanningsnormen dobles og barna har dobbelt så mange å forholde seg til, både natt og dag.

Hvordan skal de få mulighet til å skape trygge relasjoner til de voksne om det er utskiftning stadig vekk på grunn av turnus? Og hvordan kan det bli mulig å få tak i kompetente medarbeidere siden det allerede er, og har vært, et problem lenge å få tak i nok personale?

Stort ansvar

Jeg syns at det er veldig fint at det er debatt rundt temaet, og det er ingen enkel problemstilling å forene ansvar for barn med for eksempel turnusarbeid. Det eneste jeg ønsker er at løsningene ikke skal gå utover barns oppvekst og kvaliteten i barnehagen.

Representantforslaget i Stortinget om innføring av mer fleksible åpningstider i barnehager ble nedstemt i juni i år, og det er jeg utrolig glad for. Om vi i fremtiden skal vurdere å si ja til døgnåpne barnehager, må vi sikre at dette ikke skal gå utover vår neste generasjons trivsel, omsorg og læring.

Som barnehagelærere og barnehageansatte har vi et ansvar for å forsvare og stå opp for barna i barnehagen, og sørge for at vi gjør alt vi kan for å støtte dem. Vi setter barna først, og sørger for å gjøre det beste for dem.

Vi tenker trygghet, danning og barnas beste.

Powered by Labrador CMS