Solveig Schytz, leder av Venstrekvinnelaget, tok tidligere i sommer til orde for å ta debatten om et døgnåpent omsorgstilbud for de som jobber når barnehagen er stengt. Bildet er tatt i forbindelse med 8. mars-markeringen i Oslo i år.
Solveig Schytz, leder av Venstrekvinnelaget, tok tidligere i sommer til orde for å ta debatten om et døgnåpent omsorgstilbud for de som jobber når barnehagen er stengt. Bildet er tatt i forbindelse med 8. mars-markeringen i Oslo i år.

Flere ønsker debatt om døgnåpne barnehager

– Vi må tørre å snakke om at barnehagens åpningstider er en begrensning for mange kvinners mulighet til deltakelse i arbeidslivet.

Publisert

I vår behandlet Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget et representantforslag fra Venstre, som blant annet tok til orde for mer fleksibel åpningstid i barnehagene.

«Barnehagen skal være et godt sted for barna, og det skal være et tilbud som bidrar til at alle familier kan ha begge foreldre i arbeid. Det er behov for noe mer fleksibilitet i tilbudet om det skal oppfylle den funksjonen for alle familier. Blant annet kan det være utfordrende med rigide åpningstider for foreldre i yrkesgrupper som jobber kvelds- og nattskift. Dette gjelder spesielt for aleneforeldre og foreldre uten stort nettverk som kan avlaste med barnepass. Forslagsstillerne mener det bør legges til rette for at noen barnehager kan tilby mer fleksible åpningstider, gjennom å gjøre justeringer i dagens finansiering av barnehager.»

Forslaget ble nedstemt, men debatten går videre.

Vil reise debatten

– Vi må tørre å snakke om at barnehagens åpningstider er en begrensning for mange kvinners mulighet til deltakelse i arbeidslivet. Og at i dagens situasjon så taper både barna og foreldrene på det. Vi har ikke råd til å sette kvalitet i barnehagen og kvinners mulighet til å jobbe full stilling opp mot hverandre, sa Solveig Schytz, leder av Venstrekvinnelaget til Dagsavisen i juni.

Venstrekvinnelaget er en feministisk sideorganisasjon til partiet Venstre, og skrev i forkant av partiets landsstyremøte i juni en politisk uttalelse om barnehagetilbudet i Norge - der de blant annet tok til orde for at partiet skal jobbe for et døgnåpent omsorgstilbud for barn som et supplement til det ordinære barnehagetilbudet.

Schytz sa i det samme intervjuet at hun forventet mange motstemmer til utspillet. Og fikk svar på tiltale: Til samme avis raser stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap), og kritiserer Venstrekvinnelaget for å «tåkelegge alvorlige konsekvenser» som forslaget kan ha.

– Venstres negative arbeidslivspolitikk skaper et samfunn der folk i praksis blir løpende rundt i et hamsterhjul 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier han til Dagsavisen.

– Dette handler om at aleneforsørgere i turnusarbeid eller med ettermiddags- og kveldsarbeid skal ha muligheten til å ha en full jobb, også de som ikke har besteforeldre som kan være barnevakt i nærheten, sier Schytz til Dagsavisen i den samme artikkelen.

– Skaper nye behov

Sandtrøen i Arbeiderpartiet mener at forslaget vil føre til at enda flere må jobbe i en krevende turnus, og dermed får uforutsigbare arbeidshverdager.

– Et slikt tilbud skaper nye behov. Da må vi ha flere ansatte i barnehage gjennom hele døgnet, vi må ha folk som skal lage mat i barnehagene og folk som skal administrere. Dermed går vinninga opp i spinninga, og du skaper problemer som gjør at mange flere må jobbe hele døgnet rundt, sier han.

Venstrekvinnelaget mener et døgnbemannet omsorgstilbud vil foreldre som jobber kveld, muligheten til å være sammen med barna sine på dagtid. Det kan imidlertid gi motsatt effekt, ifølge Sandtrøen. Han frykter at det kan bli lettere for arbeidsgivere å pålegge foreldre å jobbe natturnus, fordi de kan sende barna sine til en døgnbemannet barnehage.

Temaet var også oppe til debatt i Dagsnytt 18 7. juli. I den forbindelse uttalte Krfs Ida Lindtveit Røse blant annet at hun reagerer sterkt på forslaget, og at Venstre med dette forslaget setter arbeidslinja foran familielinja, og plasserer barnet i andre rekke.

Rana-politikere vil diskutere

Nå tar politikere også andre steder i landet til orde for å diskutere temaet:

I Rana mener Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Venstre tiden åpenbart er inne for å få belyst en sak om barnehager med fleksible åpningstider, ifølge en sak i Rana Blad (krever innlogging).

– Det er åpenbart et behov, men for å ta diskusjonen må vi vite mer om hvor mange det gjelder, lovbestemmelser og økonomi. Vi i Arbeiderpartiet vil fremme en interpellasjon etter sommerferien for å få en utredning om hvordan mer fleksible åpningstider, eventuelt døgnåpen barnehage, praktisk kan løses, sier gruppeleder i Rana Ap, Lars Frøysa, til avisen.

Han får støtte både fra Venstre, Høyre og SV:

– Behovet småbarnsforeldre har for barnehage, må tilpasses tidene de jobber. Særlig er det viktig for dem som er alene om omsorgen, og de uten et stort nettverk, sier fungerende gruppeleder for SV i kommunestyret Maria Saltirova Rausandaksel.

Hun forteller til avisen at hun selv er innflytter og har kjent på behovet for nettverk.

– Det er ikke lett for mennesker som er rekruttert fra andre deler av landet, for ikke å si fra andre land, og som ikke har besteforeldre eller andre å støtte seg på. For å sikre at alle kan delta i arbeidslivet må også barnehagene med sine åpningstider, legge til rette for at det kan skje, sier hun.

Rausandaksel peker i likhet med sine politikerkolleger og initiativtakerne til debatten, på at Rana kommune står foran en ny epoke. Med byggevirksomhet i høyt tempo og stort behov for arbeidskraft som følge av industrietableringer er det ventet økt tilflytting. En stor ny flyplass som gjør seg klar til å ta av, bidrar også til den positive stemninga.

Powered by Labrador CMS