Slik skal uteområdet til den planlagte Sør-Varanger Montessoribarnehage se ut. Monica Bakken jobber akkurat nå med siste finpuss på søknaden til kommunen.

Vil starte døgnåpen barnehage

Venstre vil ha barnehager med mer fleksibel åpningstid. I Kirkenes jobbes det med ny Montessoribarnehage. – Planen er å etablere et døgnåpent tilbud etter hvert.

Publisert

Det sier nestleder i styret for Sør-Varanger Montessoribarnehage, Monica Bakken. Hun jobber med å etablere det som kan bli verdens nordligste Montessoribarnehage, med åpent døgnet rundt ved behov.

– Hvorfor mener dere det er et behov?

– Vi opplever stor fraflytting, og kanskje spesielt i Øst-Finnmark. Samtidig har vi problemer med å få tak i fagfolk innen flere sektorer, og nesten ikke arbeidsledighet. Skal man få folk til å jobbe og bosette seg her, må man være litt på tilbudssida overfor foreldrene, sier hun, og fortsetter:

– Folk jobber turnus innen blant annet helse, omsorg, politi og forsvar. Mange med barn i barnehagealder, men uten nettverk i området. Da tenker jeg vi må rigge oss på en litt ny måte.

Venstre vil ha fleksibilitet

Flere er inne på samme tanke: Akkurat nå har Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til behandling et representantforslag fra Venstre, som tar til orde for mer fleksibel åpningstid i barnehagene.

Der står det blant annet:

«Barnehagen skal være et godt sted for barna, og det skal være et tilbud som bidrar til at alle familier kan ha begge foreldre i arbeid. Det er behov for noe mer fleksibilitet i tilbudet om det skal oppfylle den funksjonen for alle familier. Blant annet kan det være utfordrende med rigide åpningstider for foreldre i yrkesgrupper som jobber kvelds- og nattskift. Dette gjelder spesielt for aleneforeldre og foreldre uten stort nettverk som kan avlaste med barnepass. Forslagsstillerne mener det bør legges til rette for at noen barnehager kan tilby mer fleksible åpningstider, gjennom å gjøre justeringer i dagens finansiering av barnehager.»

Her kan du lese hele Dok8-forslaget. Det er åpnet for skriftlige innspill i saken, med frist 29. april.

– Nybrottsarbeid

Monica Bakken er utdannet førskolelærer og lærer med en mastergrad i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Hun har også rektorutdanning. Med seg i styret som jobber med etableringen har hun blant andre en tidligere politiker og politimann, en sivilingeniør og en tidligere leder i barnevernet.

– Dette er et pilotprosjekt, og veldig nybrottsarbeid med tanke på organisering og oppstart. Går alt etter planen kan vi åpne barnehagen med ordinær drift fra utpå høsten. Deretter er tanken å åpne et døgnåpent tilbud etter hvert, når vi har rigget oss for det, sier Bakken.

Hun forteller om god dialog med Sør-Varanger kommune. I disse dager jobber hun med siste finpuss på søknaden. Intensjonsavtalen for leie av bygget barnehagen skal inn i, er underskrevet. Lokalene ble godkjent av Arbeidstilsynet i slutten av mars. Barnehagen er en sentral del av et større utviklingsprosjekt som ligger i gamle Kirkenes sykehus.

– Det er mangel på barnehageplasser i kommunen. Fra høsten av er det rundt 30 barn som ikke får plass, sier Bakken.

Barnehagen blir en del av et større utviklingsprosjekt i gamle Kirkenes sykehus.

I utgangspunktet er planen å starte med to avdelinger, men ifølge nestlederen kan det bli behov for tre.

Politisk behandling

Til iFinnmark, som omtalte saken tidligere denne måneden, sier kommunalsjef for oppvekst i Sør-Varanger kommune Arnulf Ingerøyen dette om den videre kommunale saksgangen:

– Når søknaden foreligger, må kommunen som barnehagemyndighet ta stilling til denne. Selve bygget må godkjennes til formålet og barnehagen må godkjennes i forhold til barnehagedrift.

Videre, forteller han, må kommunen ta stilling til om etablering av en privat barnehage vil gå på bekostning av driften til de kommunale barnehagene.

– I en slik prosess vil det også være naturlig å legge saken fram til politisk behandling, sier Ingerøyen, og legger til at kommunen i utgangspunktet er positiv til etablering av en ny barnehage i Kirkenes.

Lite informasjon

I arbeidet med etableringen har Bakken lett etter god informasjon om døgnåpne barnehager i Norge.

– Det er mer vanlig i Sverige og Danmark, men ikke her i Norge, sier hun, og understreker at mens barnehagen skal driftes som en ordinær Montessoribarnehage med et pedagogisk innhold på dagtid, vil tilbudet på kvelds- og nattetid bli å regne som kvalifisert barnepass.

– Den største risikoen ligger nok i å få tak i kvalifisert personale. Vi strever allerede i dag med å få på plass fagfolk i barnehagesektoren. Når det døgnåpne tilbudet er på plass, er det ikke snakk om kontinuerlig, døgnåpen drift, men å ha åpent etter foreldrenes behov. Det krever fleksibilitet hos de som jobber her, og da må vi gjøre oss attraktive - kanskje med å tilby høyere lønn, sier Bakken.

– De økonomiske rammevilkårene for private barnehager blir strammere - er dette tiden for å satse?

– Jeg er nok både innovativ av natur og tenker at når det oppstår et behov, man har riktig bakgrunn og interesse, så er tiden for å starte akkurat nå.

Beredskapsbarnehage

Bakken har blant annet fått med seg etableringen av beredskapsbarnehager i Alta, der to barnehager er rigget og godkjent for å ha åpent døgnet rundt.

– Det er et tema som er synliggjort under pandemien, men som det også kan bli behov for ved andre større og alvorlige hendelser eller ulykker. Da er det også gjerne de som jobber skift som må rykke ut, sier hun, og legger til at den nye barnehagen også vil kunne fungere som beredskapsbarnehage.

Det viktigste argumentet for å etablere et døgnåpent tilbud, er hensynet til et samfunn der ikke alle jobber på dagtid.

– Jeg tenker at vi må tilpasse oss samfunnet som helhet, også de som jobber kveld og natt. Døgnet er som det er, og man er nødt til å ha folk på jobb.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått etter at planene ble kjent?

– Veldig mange positive. Og så er det noen som tror det ikke er marked for å holde døgnåpent. Men det vet vi ikke før vi kommer i gang; det må vi rett og slett finne ut av.

Powered by Labrador CMS