Kvalsund barnehage og fagansvarlig for barnehage i Hammerfest kommune, Unn Wenche Slettvoll.
Kvalsund barnehage og fagansvarlig for barnehage i Hammerfest kommune, Unn Wenche Slettvoll.

Ser effekt av fristende jobbtilbud

Utsiktene til 80 prosent jobb for 100 prosent lønn har fått flere enn vanlig til å søke jobb i Kvalsund barnehage.

Publisert

– Vi merker stor interesse, spesielt for stillingene for pedagoger. Større enn det vi tidligere har hatt. Henvendelsene er varierte, og kommer fra både nyutdannede og folk som jobber i Hammerfest kommune, sier fagansvarlig for barnehage i Hammerfest kommune, Unn Wenche Slettvoll.

Hun kan opplyse til Barnehage.no at kommunen har mottatt et tosifret antall søknader allerede, selv om søknadsfristen ikke går ut før 2. april.

– Sist jeg så etter var det åtte søkere til stillinger for pedagoger og åtte-ni søkere til stillinger for fagarbeidere og assistenter, sier Slettvoll.

Ikke i tvil om årsaken

Hun er ikke i tvil om at de ekstra godene kommunen har lokket med i stillingsannonsene denne gang, har hatt effekt. Ikke minst utsiktene til firedagersuke. For stillinger i Kvalsund har vært utlyst også tidligere år, uten at interessen har vært like stor som denne gang.

– Jeg tenker nok at for garvede barnehagelærere som har jobbet i mange år, er det interessant å jobbe 80 prosent, sier Slettvoll.

For stillingene for fagarbeidere/assistenter, er det mange utenlandske søkere.

– Det handler om at det er mye arbeidsinnvandring til Hammerfest kommune, og det er noe vi også ser i stillingssøknader til barnehager i Hammerfest by, sier Slettvoll.

For noen kan det medføre utfordringer knyttet til språk. Men mange har også bodd i Norge lenge.

– Vi inviterer de vi synes er interessant og som har enten erfaring, fagarbeiderutdanning eller annen relevant bakgrunn. Og så får vi fort en følelse av under intervjuet om de behersker språket godt nok til å jobbe i barnehage, der det er mange små som skal lære å snakke, og mange barn av utenlandsk opprinnelse der barnehagen er en viktig arena for å lære norsk.

Opptak satt litt på vent

Torsdag denne uken sto for øvrig barnehagestruktur på sakskartet i Hammerfest kommunestyre, med bakgrunn i fallende barnetall.

I påvente av politiske føringer om hvor barnehagedriften skal skaleres ned, har barnehageopptaket i kommunen blitt satt litt på vent.

Av samme grunn kan Slettvoll foreløpig ikke noe endelig svar på hvor mange som i denne omgang skal ansettes til vilkårene 80 prosent jobb for 100 prosent lønn.

– I Kvalsund er vi litt usikre på hvor mange avdelinger det vil bli. To avdelinger er det som har vært vanlig. Til det trenger vi tre ansettelser. Om vi må åpne en avdeling til, trengs maks seks ansettelser, forklarer hun.

– Men dette blir snart avklart?

– Ja, vi skal ha opptaksmøte rett etter påske. Søkerlista tyder foreløpig på at det blir flere barn i denne barnehagen, for det er flere som ønsker seg plass. Men ting skjer, og folk kan ombestemme seg, så vi må avvente til de har takket ja til tilbud om barnehageplass.

– Korrekt fra april

Det er ti kommunale og tre private barnehager i Hammerfest.

Barnehage.no har tidligere i vinter omtalt at kommunen verken hadde gjort tilskuddsvedtak for 2024, eller betalt ut forskudd på tilskudd til de private barnehagene ved årets start. Noe som blant annet medførte at Statsforvalteren i Troms og Finnmark fulgte opp.

I en tekstmelding opplyser nå kommunalsjef for oppvekst og kultur, Arve Solvi Paulsen, at alle private barnehager har fått forskudd for perioden januar til mars, og at tilskuddsvedtak er fattet slik at alt blir korrekt fra april av.

Powered by Labrador CMS