Kvalsund barnehage.
Kvalsund barnehage.

Lokker med 80 prosent jobb for 100 prosent lønn

Og ikke nok med det.

Publisert Sist oppdatert

Barnehage.no omtalte i februar store bemanningsutfordringer ved Kvalsund barnehage i Hammerfest.

Da hadde foreldre klaget til statsforvalteren, etter at en avdeling ved barnehagen hadde vært stengt hver eneste dag i januar.

Overfor kommunestyret redegjorde kommunalsjef for oppvekst og kultur Arve Paulsen, for en utfordrende situasjon for alle parter. Han viste blant annet til et skyhøyt sykefravær, som hadde steget til omkring 50 prosent på tampen av fjoråret.

At det i praksis heller ikke er vikarer å oppdrive, har ikke hjulpet på.

Men nylig gikk kommunen ut med en pressemelding som man håper vil bidra til å bedre situasjonen ved distriktsbarnehagen i Kvalsund.

Der framgår følgende:

  • I tre år framover skal alle ansatte i Kvalsund barnehage bare jobbe fire dager i uka – altså en 80 % stilling – men beholde full 100 % lønn.
  • Hammerfest kommune gir også garantilønn på 20.000 kroner over tarifflønn i alle barnehagene, og 40.000 kroner over tarifflønn i Kvalsund.
  • I tillegg kan den som første gang signerer en arbeidsavtale i Hammerfest få signeringsbonus på 50.000 kroner hvis en binder seg til en avtale på to år.

– Vi må jo være positive til et godt og seriøst forsøk på å bedre situasjonen her i barnehagen. Det har vært utfordrende med mangel på folk og høyt sykefravær i ganske lang tid nå, og vi har altfor ofte måttet holde deler av barnehagen stengt fordi vi har manglet ansatte på jobb. Nå gleder vi oss til både forhåpentligvis å få ansatt flere og teste ut firedagersuke. Vi regner med at det også vil virke positivt på sykefraværet, så vi kommer inn i en god spiral. Dette blir jo veldig attraktive jobber med en så fin arbeidsordning, så vi gleder oss til å få nye kolleger, sier styrer Una Charlotte Øien i nevnte melding.

Paulsen opplyser at innføringen av firedagersuken er kommet som et politisk initiativ.

– Forsøksperioden er på hele tre år, så vi burde få et godt grunnlag for å evaluere ordningen skikkelig. Om dette blir en suksess som vi håper, så kan det jo bli aktuelt å utvide ordningen til flere eller alle barnehagene i Hammerfest også, uttaler han.

Powered by Labrador CMS