Lan Marie Berg.

Vil ha flere forsøk med kortere arbeidstid 

MDG-nestlederen møter motstand fra arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Publisert Sist oppdatert

De har nettopp vært med på et forlik som øker pensjonsalderen, fordi vi lever stadig lenger her til lands. Men Lan Marie Berg (MDG) ser ikke behovet for at befolkningen jobber måneder og år lenger, som grunn til ikke å fronte ønsket om færre arbeidstimer per uke. Kanskje tvert imot.

– Flere velger å ikke få flere barn på grunn av tidspress. Vi trenger mange flere sykepleiere og lærere, men arbeidspresset er så stort at mange forlater yrket. Samfunnet har blitt rikere, uten at vi har fått mer fritid. Det er på overtid å snakke om kortere arbeidstid, sier Berg til VG.

Hun hevder at særlig unge mellom 25 og 39 blir utbrent og er mindre lykkelige enn før, og ytrer samtidig et ønske om å prøve ut flere varianter av kortere arbeidstid.

Utspillet sammenfaller i tid med nye fruktbarhetstall fra Statistisk sentralbyrå, som viser en ny bunnotering etter et midlertidige oppsving under koronapandemien. Nå fødes 1,4 barn per kvinne. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende økte til 30,3 år i 2023.

6-timersdag og 4-timersuke

Flere steder i landet pågår nå prøveprosjekt med ulike varianter av sekstimersdagen. Deriblant hos Gullfaks barnehage i Stavanger, der heldige ansatte jobber fire dagers uker, men får betalt for fem dager. Barnehage.no har tidligere skrevet at 3,5 ekstra årsverk er ansatt for å få bemanningskabalen til å gå opp i en forsøksperiode på to år, og at prosjektet har en prislapp på fem millioner kroner.

Også hos Lillo gård barnehage i Oslo pågår et pilotprosjekt. Her er arbeidsdagene forkortet fra 7,5 til 6 timer, uten at barnehagens åpningstid ble rørt.

Det er også lagt opp til felles følgeforskning for de to nevnte pilotene - som begge medfører en reduksjon i arbeidstid på 20 prosent (fra 37,5 til 30 timer i uka).

– Man må også se på pengene man slipper å bruke på at folk blir syke av stress og press. Staten bruker 53 milliarder årlig på sykemeldinger (sykepenger, vår anm). Kortere arbeidstid kan gjøre at færre blir utbrente, svarer Berg når VG spør hvem som skal betale, og hvor pengene skal tas fra.

Hun varsler at MDG kommer til å fremme forslag på Stortinget i løpet av våren om å ha prøveprosjekter i offentlig sektor - i statlig regi.

– Trenger hoder og hender

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke enig. Hun mener det er partene i arbeidslivet – og ikke staten, som bør ta initiativ til forsøk med kortere arbeidstid.

– Fremover vil det være stort behov for alle hoder og hender, i både offentlig og privat sektor. Det meste innen helse og velferd. Færre dager og timer vil skape et enda større behov på noe vi allerede mangler, nemlig folk, sier Brenna til VG.

Samtidig viser statsråden til det nylige pensjonsforliket, der ett av punktene i avtalen mellom Ap, H, Sp, SV, V, KrF og MDG er at det skal gjøres et arbeid, i samarbeid med partene, for å forhindre at vi får et arbeidsliv der arbeidstakerne slites ut mentalt og fysisk, og ikke evner å stå i arbeid.

Les også: «Barnehageansatte vil også inkluderes i denne ordningen»

Det legemeldte sykefraværet i barnehager varierte mellom drøyt 7 prosent og 10,6 prosent gjennom fjorårets fire kvartaler, ifølge oversikten under, som er hentet fra barnehagemonitor.no.

Powered by Labrador CMS