Avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i Gullfaks barnehage og virksomhetsleder i Tastabarnehagene Eli Mundheim feiret oppstarten med brus i glasset.
Avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i Gullfaks barnehage og virksomhetsleder i Tastabarnehagene Eli Mundheim feiret oppstarten med brus i glasset.

Skal teste fire dagers arbeidsuke i to år

Som utvalgt til prøveprosjekt med sekstimersdagen, får ansatte i Gullfaks barnehage i Stavanger nå en ekstra fridag i uka. Lønnen er den samme. De får betalt for fem dager, men skal bare jobbe fire.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg synes dette er et veldig spennende prosjekt. Det er viktig at ansatte får «ladet» opp med en ekstra fridag de kan bruke på familien og andre ting de ønsker. Det vil gi mer overskudd i jobben. Å tenke nytt er veldig fint, sier avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i en artikkel på kommunens nettsider.

3,5 ekstra årsverk er ansatt for å få bemanningskabalen til å gå opp når arbeidsuken reduseres til 30 timer i Gullfaks barnehage på Tasta, i en forsøksperiode på to år.

Fem millioner kroner

Startskuddet for prøveprosjektet er også omtalt av NRK, som skriver at Stavanger kommune vil bruke fem millioner kroner på å teste ut om redusert arbeidstid kan få ned sykefraværet.

«Håpet er at en kortere arbeidsuke skal gi lavere sykefravær, øke tjenestekvaliteten, stabiliteten og nærværet på jobb når de ansatte får mer fritid til å hente seg inn. Prosjektet skal også bidra til ny forskning på feltet», opplyser kommunen selv.

Parallelt med at Gullfaks er testarena i Stavanger, prøves sekstimersdagen ut i Lillo gård barnehage i Oslo. Som Barnehage.no tidligere har skrevet ble et felles forskningsoppdrag for de to pilotprosjektene lyst ut i vår.

Oppdraget gikk til Rambøll Management Consulting AS.

– Kommunene ønsker at vi særlig ser på tjenestekvalitet og ansattes trivsel samt sier noe om hvor mye sekstimersprosjektet koster. Tiltaket koster mer i ekstra bemanning, men kan også redusere vikarbruken som i dag er svært utbredt i barnehagesektoren. Dette er noe av det vi skal undersøke, forteller manager/scenarioplanlegger Hege Hellevik i en pressemelding.

Kritisk til innretningen

Virksomhetsleder for Tastabarnehagene, Eli Mundheim, er fornøyd med at de ansatte stiller seg til rådighet for forskerne, og sier målet er at det skal komme barna til gode når personalet kan jobbe på en annen måte.

Hun tror at en «ladedag» vil være bra både for de ansatte selv og for ungene, og bruker kontinuitet som argument for å prøve kortere uke heller enn kortere dager.

– Fagpersonen i meg tenkte på de små og hvor viktig det er med kontinuitet. Så lenge foreldre har fulle arbeidsdager og vel så det, og barna har lange dager i barnehagen, så tenkte vi at det var bedre å ha det faste personalet i ordinære vakter, forklarer hun til NRK.

Utdanningsforbundet er ikke enig, og ville heller prøve ut sekstimersdager, som man gjør i Oslo.

– Når man velger å ha fire dager, er det ikke de samme personene som er på jobb hver dag. Når det er oppstart for barn, skal de ha en primærkontakt. Men nå vil primærkontakten være borte en dag i uken. Vi er redd for at det vil svekke kvaliteten, sier leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Truls Hagland til NRK.

Alle de ansatte i Gullfaks barnehage var med på markeringen av sin nye arbeidshverdag, sammen med barnehagesjef Monica Buvig Stenseth, avdelingsleder Kjersti Bjørnsøy, virksomhetsleder Eli Mundheim og utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Eirik F. Sakariassen (SV).
Alle de ansatte i Gullfaks barnehage var med på markeringen av sin nye arbeidshverdag, sammen med barnehagesjef Monica Buvig Stenseth, avdelingsleder Kjersti Bjørnsøy, virksomhetsleder Eli Mundheim og utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Eirik F. Sakariassen (SV).

Lite forskning på området

Seniorforsker på arbeidsliv hos Fafo, Mona Bråten, sier til TV 2 at det har vært lite studier på feltet.

– Det er ikke gjort noen store forsøk på dette i Norge tidligere, og dermed er det heller ikke mye forskning som vi kan hente erfaring fra.

Hun ønsker forskningen velkommen og er spent på funnene.

– Litteraturen på feltet viser at det har en positiv effekt på arbeidsmiljøet, som igjen kan ha en positiv effekt på sykefraværet på kort sikt, sier Bråten til TV 2.

– Men sykefravær er veldig sammensatt, og hva effekten på lengre sikt viser, er mer uklart.

Om selve forskningsopplegget forteller Hellevik hos Rambøll Management Consulting at de sannsynligvis vil gjøre intervjuer med ansatte og foreldre samt de eldste barna. De vil også gjennomføre observasjon i barnehagen for å vurdere hverdagen for de minste barna og se hvordan ansatte har det på jobb. Hun sier at det det også kan også bli aktuelt med spørreundersøkelser til foreldre og medarbeiderundersøkelser for å vurdere hvordan tiltaket oppleves.

Trening, familie og venner

«Gjennom tidligere oppdrag erfarer vi at ansatte i barnehager har travle dager og at en god del av dem bytter sektor fordi hverdagen blir for tung. Høy turnover kan være uheldig for barna og tjenestekvaliteten. Prosjektet med sekstimersdag har som formål å se om kortere arbeidsdager kan gjøre arbeidssituasjonen enklere», heter det blant annet i pressemeldingen konsulentselskapet har sendt ut.

I forbindelse med TV 2 sin sak fra Lillo gård barnehage i Oslo, sier prosjektleder Marte Gjøen Eide at de ansatte er forberedt på å omstille seg, siden de skal prøve ut noe som ingen har erfaring med.

Hun poengterer at det er nettopp dette forskerne skal se på, men har selv tro på at kortere arbeidsdager kan bidra til mer uthvilte voksne og redusert stress.

– Det gir de ansatte mer tid til trening, familie og venner. Det er ting vi vet gir god livskvalitet og legger til rette for god helse, sier Eide til kanalen.

Av artikkelen framgår også at tre av de ansatte hos Lillo Gård barnehage har valgt å ta videreutdanning innenfor feltet sitt, nå som de får ekstra tid.

Powered by Labrador CMS