Mandag la Sylvi Listhaug fram partiets alternative statsbudsjett.
Mandag la Sylvi Listhaug fram partiets alternative statsbudsjett.

Frp klar for forhandlinger med regjeringen: Vil fryse kapitaltilskuddet og ikke kutte i pensjonspåslaget

Mandag la Fremskrittspartiet frem sitt alternative budsjett. Nå starter forhandlingene med regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag klokka 14.30 innleder Fremskrittspartiet forhandlingene om neste års statsbudsjett med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre på Stortinget.

Og i forkant av møtet har partiet nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett. Der legger partiet opp til å bruke sju milliarder kroner mer fra oljefondet enn det regjeringen legger opp til. Det vil også dryppe på de private barnehagene, hvis Frp får det som de vil.

– Barnehagene er viktige for utrolig mange foreldre. Mange er kjempefornøyd med tilbudet de får gjennom de private barnehagene, sier Sylvi Listhaug i forbindelse med framleggingen av det alternative budsjettet.

Må sikre de private

Listhaug peker på at de private barnehagene har bidratt til et mangfold av pedagogiske tilbud og ulike muligheter for barna til å utvikle seg.

– Nå står mange private barnehager på kanten av stupet for at man gradvis, mer og mer, har strupet igjen de økonomiske overføringene. Vi mener det er helt feilt at regjeringen lar seg styre av Moxnes og kommunistpartiet Rødt i denne politikken, og at vi må sikre framover at de private barnehagene består, sier Listhaug, og forsetter:

– Derfor er vi mot at det skal kuttes i private barnehagers pensjonstilskudd, og vi vil heller ikke ha kutt i kapitaltilskuddet. Vi må sikre foreldrene muligheten til å sende barna til disse barnehagene som foreldre flest er fornøyd med, sier hun.

Forslag

Konkret skriver partiet følgende i sitt alternative budsjett:

«Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre de private barnehagene, både små og store, kommersielle og ideelle. Private barnehager sparer skattebetalerne for 2 milliarder kroner årlig, og gir økt kvalitet og valgfrihet. Det er et godt samspill mellom private aktører og det offentlige, der private står for omtrent halvparten av tilbudet nasjonalt.

Fremskrittspartiet vil fjerne unødvendige byråkratiske reguleringer, og sørge for reell likebehandling av private og offentlige barnehager. De private barnehagene må få dekket sine reelle utgifter til pensjoner, bemanningsnorm og andre offentlige pålegg. Fremskrittspartiet vil derfor ikke kutte i pensjonstilskuddet til de private barnehagene. Vi øremerker også midler til kompetanseprogram mot vold og overgrep mot barn.»

Totalt ønsker partiet å øremerke fem millioner kroner til Barnas verneombud, dette på rammeområde 2, som er «Familie og forbruker».

Partiet vil også øremerke fem millioner kroner til kompetanseprogram, vold og overgrep mot barn under rammeområde 16, som er «Utdanning og forskning». De har følgende såkalt verbalforslag:

«Stortinget ber regjeringen om å fryse kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-nivået, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg bestående av KS, PBL m.fl for å ta en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager, med sikte på å sikre bærekraftige rammevilkår for hele den private barnehagesektoren.»

Powered by Labrador CMS