Gunn Sofie Ystgaard (bildet) startet Haugtussa barnehage sammen med Linda-Anita Wigen Solberg i 2005. De har allerede bestemt seg for å legge ned driften.
Gunn Sofie Ystgaard (bildet) startet Haugtussa barnehage sammen med Linda-Anita Wigen Solberg i 2005. De har allerede bestemt seg for å legge ned driften.

Steinkjer kommune med krisepakke til de private barnehagene

Pakken består av et omstillingsfond på to millioner kroner, og en kompensasjonsordning til kostnader for lærlinger. – Nærmest en provokasjon, sier barnehageeier Dag Olav Stølan.

Publisert Sist oppdatert

Mandag la Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp) fram det som omtales som en krisepakke til de private barnehagene: Et omstillingsfond på to millioner kroner, og en kompensasjonsordning til kostnader for lærlinger.

– De private barnehagene utgjør en svært viktig del av barnehagetilbudet i Steinkjer. Om lag to tredjedeler av barna går i private barnehager. Økonomien i barnehagene er presset. Summen av effektiv kommunal barnehagedrift og nasjonal politikk har gjort at de private barnehagene nå strever med økonomien. Kommunestyret tar dette på alvor, og understreker betydningen av god dialog framover, står det i innlegget fra et flertall av kommunestyrepolitikere i Sp, H og Venstre.

Forslaget skal legges fram som en innstilling til kommunebudsjettet tirsdag.

Tilskuddssatser

I budsjettforslaget for 2021 i Steinkjer kommune er tilskuddssatsene til private barnehager henholdsvis 216 612 kroner og 103 050 kroner for små og store barn.

barnehagemonitor.no står satsene til de ulike kommunene, sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.

I 2020 var satsene for små barn i Steinkjer 18 127 kroner lavere enn det nasjonale gjennomsnittet, og 10 227 kroner lavere for store barn.

Krisestemning

Dag Olav Stølan, som eier og driver Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage, er ikke imponert. Han har uttalt at de neste månedene blir avgjørende. Blir det kommunale tilskuddet som foreslått, i tillegg til at regjeringen får gjennomslag for å kutte i pensjonstilskuddet, frykter han at han må legge ned allerede til våren.

- Det er nærmest en provokasjon det de legger fram nå. Det er mulig dette vil være en god hjelp for de store barnehagene, men for min del vil det være betydningsløst. Eller, hvis tanken er at omstillingsfondet skal legges til tilskuddssatsen, vil det bety at jeg går med 300 000 kroner i minus i stedet for 400 000, sier Stølan - med et forbehold om at tallene han har fått referert er riktige.

Akkurat hvordan omstillingsfondet skal benyttes, blir ifølge innstillingen et tema for et nyetablert samarbeidsutvalg. Dit er de private barnehagene invitert, i tillegg til at ordfører, varaordfører og HU-leder for Oppvekst og kultur deltar i dette utvalget.

Kommunestyret etablerer et omstillingsfond for private barnehager hvor innholdet og detaljene i fondet legges etter en dialog med de private barnehagene. Fondet skal i hovedsak ikke nyttes til løpende drift, står det i innstillingen.

Mange lærlinger

Dag Olav Stølan eier og driver Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage.
Dag Olav Stølan eier og driver Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage.

Den største delen av krisepakken består av en ny lærlingeordning. Den omfatter en innvilgning på seks lærlingplasser fra høsten 2021, som skal dobles til 12 lærlingløp i perioden frem til 2024. Kommunen skal hjelpe med finansiering av lærlingplassene, samtidig som dette vil gi tilgang på statlig lærlingtilskudd.

Nettopp kommunens kostnader til lærlinger har vært et viktig tema for Dag Olav Stølan.

- Min umiddelbare reaksjon på dette, er hurra: Nå har kommunen innrømt at bruken av lærlinger har påvirket økonomien til de private barnehagene.

Stølan forteller at Steinkjer kommune hadde i alt 12 lærlinger i de i alt sju barnehagene sine i 2019. Samtidig registrerte han at selv om sykefraværet var konstant gikk kostnadene til vikarbruk ned.

- Ifølge lovverket skal ikke lærlingene regnes med i regnestykket som ligger bak tilskuddsberegningene. Med denne krisepakka har posisjonen likevel funnet ut at de private barnehagene skal kompenseres for dette, og funnet en kreativ måte å gjøre det på, sier han, og fortsetter:

- Jeg håper dette signalet betyr at de tar høyde for den reelle verdiskapningen lærlingene står for, og tar det med i regnestykket.

- Positive tanker om samarbeid

Tor Erik Fjerdingen er fungerende lokallagsleder i PBL Steinkjer, og daglig leder ved Guldbergaunet førskole. Han sier det ikke akkurat er jubelstemning blant de private barnehagene etter at nyheten om dagens krisepakke ble kjent.

Men:

- Det er positivt at kommunen samtidig setter ned et samarbeidsutvalg der også de private barnehagene er invitert med for å diskutere barnehagestruktur- og økonomi. Vi har etterspurt en bedre dialog med kommunen i mange år. Særlig nå etter at mange av oss har ventet at den fulle effekten av opptrappingen til bemanningsnormene skulle slå inn i 2021 - mens det i realiteten blir bare verre. I et utvalg kan man i alle fall diskutere om det er noen muligheter for å flytte på noen penger, sier Fjerdingen.

Tor Erik Fjerdingen er fungerende lokallagsleder i PBL Steinkjer, og daglig leder ved Guldbergaunet førskole.
Tor Erik Fjerdingen er fungerende lokallagsleder i PBL Steinkjer, og daglig leder ved Guldbergaunet førskole.

Han sier også at mange er skuffet over lærlingesatsingen politikerne la fram i dag, som han mener faktisk vil bidra negativt for de private barnehagenes økonomi.

- Vi har lenge påpekt at lønnskostnadene til lærlingene burde vært lagt inn i lønnskostnadene til de kommunale barnehagene. Vi var flere som trodde det var det politikerne skulle legge på bordet i dag. Men slik jeg kan forstå er det snakk om et tilskudd man får hvis man tar inn lærlinger - et tilskudd som uansett ikke dekker hele lønna. Så det blir jo en økt utgift, i tillegg til at vi ikke kan regne med lærlingene i grunnbemanningen. Og, det tilskuddet er det jo ikke kommunen som står for - det kommer fra staten.

Fjerdingen er fremdeles bekymret for de små private barnehagene som ligger utenfor sentrum i Steinkjer.

- Det varierer jo hvor fort det brenner. Det er mest alvorlig for de barnehagene som har lite penger på bok, og samtidig lavest inntekter. Det er flott at kommunen driver rasjonelt, men samtidig - at de har landet på fire-avdelings barnehager tar bort mangfoldet i kommunen.

Foreldrene demonstrerer

Som barnehage.no har omtalt tidligere, er det krisestemning blant flere av de private barnehagene i kommunen, og debatten om det lave tilskuddsnivået har rast i lokalmediene.

Nylig bestemte eierne av Haugtussa barnehage i Sparbu seg for å legge ned til neste høst. I tillegg går private Follafoss barnehage inn som en del av det kommunale tilbudet fra årsskiftet, ifølge en sak i Steinkjer 24.

Torsdag denne uken står foreldre i Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage i front når det inviteres til barnehagedemonstrasjon foran Steinkjer rådhus.

I invitasjonen oppfordrer de til å møte «med plakater og øredøvende buing og støy», og skriver:

Styrerne i de private barnehagen og mange av de andre ansatte i barnehagene, har så langt gjort en formidabel innsats for å prøve å få politikerne lokalt og sentralt til å gjøre noe med dette nå, før det er for sent! Nå er tiden inne for at vi foreldre viser oss. I denne situasjonen er det svært viktig at vi foreldre deltar solidarisk, selv om vi kanskje ikke er i en barnehage der situasjonen er akutt akkurat nå! Ved neste korsveg kan det være din barnehage som ryker!

Dette ble lagt fram mandag:

Private barnehager Steinkjer – enighet Sp, H og V (flertall)

Følgende vil bli fremmet som budsjettinnstilling tirsdag 1. desember:

Økte satsinger:

Lærlingtilskudd private barnehager:

2021: 140 000

2022: 800 000

2023:1 270 000

2024: 780 000

Omstillingsfond private barnehager:

2021: 2 000 000

«Steinkjer kommune skal ha barnehageplass til alle som ønsker det, og skal ha en desentralisert struktur med rimelig balanse mellom tilbud og etterspørsel i alle kommunedeler. De private barnehagene utgjør en svært viktig del av barnehagetilbudet i Steinkjer. Om lag to tredjedeler av barna går i private barnehager. Økonomien i barnehagene er presset. Summen av effektiv kommunal barnehagedrift og nasjonal politikk har gjort at de private barnehagene nå strever med økonomien. Kommunestyret tar dette på alvor, og understreker betydningen av god dialog framover.

Kommunestyret har registrert at de private barnehagene særlig peker på forskjellene som er mellom kommunale og private barnehager som følge av at kommunen finansierer lærlinger i de kommunale barnehagene, og er innstilt på å bidra til å finansiere lærlinger også i de private barnehagene dersom dette er ønskelig. Det legges inn bevilgning til seks lærlinger fra høsten 2021, med en opptrapping videre i perioden til samlet 12 lærlingeløp. Dette vil også utløse lærlingtilskudd fra staten. Kommunen må ha en videre dialog med de private barnehagene for å diskutere nærmere om hvordan lærlingetilskuddet skal innrettes og fordeles.

Kommunestyret mener også at kommunen og de private barnehagene bør styrke dialogen om drift, økonomi og struktur framover. En lavinntektskommune som Steinkjer må ha rasjonell drift også på barnehageområdet, samtidig som det er et politisk mål om å ha et godt barnehagetilbud i alle kommunedeler. Det er i skjæringspunktet mellom disse to hensynene at man i fellesskap bør diskutere hvordan det kan sikres framtidsrettede løsninger. De private barnehagene må til syvende og sist gjøre sine egne beslutninger, men det signaliseres klart fra kommunestyret et ønske om felles prosesser for å løse dette på en god måte. Ordfører, varaordfører og HU-leder for Oppvekst og kultur deltar i dette utvalget.

Kommunestyret etablerer et omstillingsfond for private barnehager hvor innholdet og detaljene i fondet legges etter en dialog med de private barnehagene. Fondet skal i hovedsak ikke nyttes til løpende drift.»

Powered by Labrador CMS