DEBATT

Det er dårlig nytt for småbarnsfamilier at byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo ønsker å tvinge private barnehager til å levere et dårligere mattilbud, skriver PBL-direktøren.
Det er dårlig nytt for småbarnsfamilier at byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo ønsker å tvinge private barnehager til å levere et dårligere mattilbud, skriver PBL-direktøren.

Også matpakker har en pris

Barn mellom ett og fem år spiser nesten like mange måltider i barnehagen som hjemme. Det gjør barnehagen til en unik arena for arbeid med helse og sosial utjevning.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Gode og næringsrike måltider i barnehagen er en viktig del av en god oppvekst. Det er mye felleskap i et godt måltid.

Det er mye pedagogikk i et godt måltid.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Derfor er det dårlig nytt for småbarnsfamilier at byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo ønsker å tvinge private barnehager til å levere et dårligere mattilbud.

Utgangspunktet vi alle kan være enige om, er at ingen ønsker at barnehageplasser skal bli så dyre at det er krevende for alle å delta. Familiens økonomi skal heller ikke være avgjørende for hvilken barnehage foreldre kan velge for sine barn. Men alt har en pris – også matpakker.

Hvis vi ser på realitetene, skiller det i snitt 9-10 kroner om dagen i kostpenger mellom private og kommunale barnehager i Oslo. Vi skal ha respekt for at 9-10 kroner om dagen for noen familier kan utgjøre en vesentlig forskjell. Men disse 9-10 kronene kan også være forskjellen på om familiene må smøre matpakker til barna hver dag eller ikke.

Og matpakker er heller ikke gratis. Verken i direkte eller overført betydning.

· For det første koster det penger å lage mat, uavhengig av om det skjer på kjøkkenbenken hjemme eller kjøkkenbenken i barnehagen.

· For det andre kan man argumentere for at de sosiale forskjellene i barnehagen kan øke jo flere matpakkemåltider barna spiser. Noen foreldre vil ha ressurser til å sørge for et sunt og variert kosthold til barna, mens andre ikke vil ha det.

· For det tredje er det ikke usannsynlig at matpakker gir mer matsvinn enn om barnehagene står for en større andel av måltidene. Barnas matlyst er ikke konstant, og når mange foreldre sørger for at barnet aldri har for lite mat, blir det mange dager litt for mye. Dersom halvparten av barnehagebarna i Oslo hver dag har med seg én skive mer enn de spiser, vil 90.000 brødskiver gå rett i søpla hver eneste uke.

I en rapport fra Forbrukerrådet fra 2018 kom det frem at foreldre til barn i private barnehager er vesentlig mer fornøyde med mattilbudet sammenlignet med foreldre til barn i kommunale barnehager.

Men det var også geografiske forskjeller. Rapporten viste blant annet at foreldre i Oslo er aller minst fornøyde med mattilbudet.

Dette bør ikke Oslo kommune være bekjent av. Det er derfor gledelig at kommunen jobber med tiltak for å utnytte sine udiskutable stordriftsfordeler til å få litt mer ut av kostpengene.

Å tvinge private barnehager til å møte høyere matpriser med lavere kostpenger, er imidlertid en form for sosial utjevning som ikke vil gjøre det bedre å vokse opp i Oslo. Tvert imot, da risikerer vi at tilbudet blir dårligere for alle.

Politikerne burde heller finne løsninger som sikrer alle barn et godt mattilbud.

Et godt og målrettet tiltak for barna og familiene kan være å inkludere kostpengene i moderasjonsordningene som fra før gjelder for den ordinære foreldrebetalingen i barnehagen.

Powered by Labrador CMS