PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer på Oslo-byrådens utspill om kostpenger i private barnehager.
PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer på Oslo-byrådens utspill om kostpenger i private barnehager.

– Svært alvorlig at de vil ta den sunne og gode barnehagematen fra barna

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer på utspillet fra Oslo-byråden, som mener kostpengene i private barnehager gjør hovedstaden til en dårligere by.

Publisert Sist oppdatert

– Det å spise matpakken sin er også en del av barnehagehverdagen, sa byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), til barnehage.no i forbindelse med en sak om kostprisen i barnehager. Hun tok igjen til orde for «en lovendring som gjør det mulig å få ned høye kostpriser i private barnehager».

I saken protesterer lederne i tre av landets største barnehagekjeder, som samtlige har utviklet egne satsinger på barnehagemat.

Kjersti Oppen i Espira mener politikerne heller bør snu på det:

– I stedet for å sette tak for kostpengene i kommunale og private barnehager utfordrer vi heller regjeringen til å se på hvordan de kan prioritere å bidra til at barna får sunne, ernæringsriktige og gode måltider i barnehagen, inkludert varm mat.

Matpakketvang

Nå får byråden også motbør fra PBL.

– Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll vil ta den sunne og gode barnehagematen fra barna og tvinge foreldrene til å smøre flere matpakker. Med alt vi vet om hva et sunt og variert kosthold betyr for helse og sosial utjevning, er dette et helt uhørt forslag som PBL vil kjempe for at aldri skal settes ut i livet, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Samtidig har regjeringen i sin ferske barnehagestrategi åpnet for å gi kommunene mer makt også på dette området:

Regjeringen ønsker ikke at kostpenger skal være en driver for sosiale forskjeller og kvalitetsforskjeller. Regjeringen vil derfor vurdere å innføre en tydeligere regulering av kostpenger i barnehager.

Noe Oslo-byråden mener er veldig gode signaler fra regjeringen.

Det er ikke PBL enig i.

– Vi har registrert at kunnskapsminister Tonje Brenna også har tatt til orde for en strengere regulering på dette feltet. Vi mener kommunen og regjeringen heller bør la seg inspirere av hva private barnehager har fått til – og heve ambisjonene for tilbudet i kommunale barnehager – i stedet for å forsøke å regulere de private barnehagene ned til kommunalt nivå, sier Schjelderup.

Da resultatene fra den ferske foreldreundersøkelsen ble kjent, viste det seg at også i 2022, som alle tidligere år undersøkelsen har vært gjennomført, var foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med mattilbudet.

Udir mener i sin analyse at forskjellen trolig har sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale. I snitt betaler foreldre 309 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 370 kroner i private barnehager.

Også i EPSI-undersøkelsen fra i fjor var mattilbudet det temaet der foreldrene svarte mest ulikt, i favør de private barnehagene.

Samtidig viser rapporten fra «Spørsmål til Barnehage-Norge 2022» blant annet at matpakka er mer vanlig i kommunale barnehager, at langt flere private enn kommunale barnehager har ansatt kjøkkenpersonell, og at private barnehager er flinkere til å involvere særlig de yngste barna i matlagingen.

– Foreldreundersøkelser viser at foreldre ikke bare er mer fornøyde med mattilbudet i private barnehager. De er også mer fornøyde med mattilbudet, målt opp mot hva de betaler. Det burde være et tankekors for politikerne. Men kanskje synes kommunene at det er enklere å regulere andre enn å forbedre egne tilbud? sier Schjelderup.

Foreslår moderasjonsordning

Økonomi og sosial utjevning er de viktigste argumentene når både Oslo-byråden og kunnskapsministeren argumenterer for strengere regulering.

– Problemet er at ikke alle har råd å betale en stor sum for barnehagematen, og at vi ikke ønsker et a- og b-lag blant barnehagene. Vi risikerer at det bare blir barn fra familier med god råd som går i de private barnehagene, mens de med dårligere råd går i de kommunale. Vi vet også at pris kan være en barriere for mange foreldre når de vurderer om barnet deres skal begynne i barnehagen. Derfor er det å holde foreldrebetaling på et lavt nivå et av våre viktigste tiltak for å øke barnehagedeltakelsen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til barnehage.no.

PBL-direktør Schjelderup har et forslag til løsning på problematikken.

– Familienes økonomi skal ikke være avgjørende for hvilken barnehage den enkelte skal kunne velge for sitt barn. Derfor foreslår PBL at moderasjonsordningene, som fra før gjelder ordinær oppholdsbetaling, også kan gjelde for kostpenger. Dette vil være et målrettet tiltak som treffer dem som trenger det mest, uten at man svekker mattilbudet til tusener av andre, slik byråden synes å ta til orde for.

Powered by Labrador CMS