Erik Slørdal Skjemstad leverte barna Sigurd (5) og Aasa (3) i barnehagen i morges. – Barna trives med barnehagen sin, og de ansatte her. Vi merker at de som jobber her bryr seg om ungene, sier han.

Barnehager over hele landet markerte motstand mot kutt

– Som forelder skjønner man ikke hvorfor barna skal forskjellsbehandles, sier Erik Slørdal Skjemstad. I morges ble han møtt med både morgenkaffe og engasjerte ansatte i Norlandia Bjørneborgen friluftsbarnehage da han leverte barna.

Publisert Sist oppdatert

I dag markerte over tusen private barnehager over hele landet regjeringens forslag til kutt i pensjonstilskuddet, samt den vedtatte reduksjonen i kapitaltilskudd. Barnehagene frykter at vedtatte og foreslåtte kutt vil ramme sektoren alvorlig – og i mange tilfeller føre til nedleggelser av gode barnehager.

Erik Slørdal Skjemstad er pappa til Sigurd (5) og Aasa (3). Begge går i Norlandia Bjørneborgen friluftsbarnehage, som med 95 barn er en av Bodøs største.

– Hva vet du om den økonomiske situasjonen til de private barnehagene?

– Det vi hører om, er forskjellsbehandlingen av barna, og at det virker som om de private barnehagene har blitt stemoderlig behandla over mange år. Blant annet var ikke de private aktørene ønsket i Bodø i en periode - fram til politikerne innså at de trengte dem likevel.

Skjemstad mener familien har vært heldig med valget av barnehage.

– Barnehagen har stor betydning for barnas utvikling, og som foreldre ser vi jo at de trives med barnehagen sin, og de ansatte her. Vi merker at de som jobber her bryr seg om ungene.

– Forskjellene blir større

Pappaen blir møtt i porten av pedagogisk leder Andreas H. Langfjell, som sammen med kollegene bruker morgenstunden til å sette fokus på de økonomiske utfordringene skulle statsbudsjettet bli vedtatt.

– Blir det kutt i pensjonstilskuddet betyr det at de store forskjellene i rammebetingelsene for barnehagene blir enda større. Det er ikke noe vi har hatt fokus på til foreldrene tidligere, men samtidig tenker vi det er viktig at de er informert.

- Det er viktig at foreldrene er informert, sier pedagogisk leder Andreas H. Langfjell.

– Vi tenker det er viktig at foreldrene vet at vi er opptatt av kvalitet, skyter pedagogisk leder Gerd Eli Maubach inn.

– Hva sier de foreldrene dere har snakket med til nå?

- De mener det er urettferdig, og sier det bør være likt for alle, uavhengig hvilken barnehage barna går i.

– 50 prosent av barna i Norge går i en privat barnehage. Og det er jo ikke akkurat sånn at du kan se, når du går i byen, hvilke barn som går i en privat og hvilke som går i en kommunal barnehage, legger Langfjell til.

Alle barnehagene deltar

Regionleder Vigdis Lillebjerka i Norlandia-barnehagene var også på plass for å snakke med foreldrene på morgenkvisten. Hun forteller at samtlige barnehager i kjeden deltar på markeringen.

– Målet er å informere foreldrene, og by på en kopp kaffe i farta. Samtidig er det litt begrenset hva vi får til i koronatiden, så vi gjør det beste ut av det.

– Hvorfor er det så viktig at foreldrene vet hvilken situasjon de private barnehagene står i akkurat nå?

– Fordi de kan være med og si noe om hva dette betyr. Det er politikere som vedtar rammene våre, og det er vi som velger politikerne.

I forkant av de pågående budsjettforhandlingene har Frp vært tydelige på at de ikke vil gå med på å kutte i pensjonstilskuddet.

– At Frp er viktige for barnehagene har vi opplevd også tidligere, med det historiske barnehageforliket mellom dem og SV, påpeker regionlederen.

Hun snakker også om den økonomiske situasjonen til barnehagene i Bodø kommune, der det både er overdekning på plasser samtidig som tilskuddsnivået er lavt. I dag skiller det rundt hundre tusen kroner i driftstilskudd per barn under tre år mellom de kommunene som bruker mest og minst på barnehage.

– Vi ligger rundt 15 000 kroner under landsgjennomsnittet per barn. Ganger du det opp med antall barn, ser du at vi allerede der har et ekstremt vanskelig utgangspunkt. Når alle de andre mulighetene vi har til å regulere ting er tatt bort, blir det problematisk. Vi har ingen ting å gå på, sier hun, og fortsetter:

– Det vi lurer på, er jo om det er meningen at de private barnehagene skal betale penger for å få lov til å drive barnehager for AS Norge. Jeg er usikker på om politikerne faktisk forstår konsekvensen av dette. Og om det er en ønsket situasjon at mange barnehager skal gå på rygg.

– Men som en del av en kjede har vel dere bedre ryggdekning enn mange andre?

– Det vi lurer på, er jo om det er meningen at de private barnehagene skal betale penger for å få lov til å drive barnehager for AS Norge, sier regionleder i Norlandia, Vigdis Lillebjerka.

– Ja, i utgangspunktet kan man tenke at i et konsern er det mulig å fordele kostnadene utover. Men nå er det ikke noe igjen å fordele. Da er ikke situasjonen bedre for oss enn for andre. Vi har også husleie som skal betales. Vi kan ikke drifte barnehager som leverer null eller under over tid, sier Lillebjerka, og peker på at selv Bjørneborgen, som en av byens største barnehager, har levert null-resultat de siste årene.

Frykter redusert kvalitet

Det er PBL som er initiativtaker til aksjonen. Administrerende direktør Anne Lindboe sier de har mottatt mange hundre bekymringsmeldinger fra barnehager som frykter at kutt i tilskudd vil føre til redusert kvalitet i tilbudet de kan gi til barna.

– Det handler om alt fra vikarbruk til vedlikehold, turer og aktiviteter, kompetanseheving – og dessverre i en del tilfeller nedleggelse av barnehager. Det kan ikke de ansvarlige politikerne bare sitte og se på, og derfor er det en viktig jobb for oss å få denne saken på dagsorden, sier hun til pbl.no.

Men hva legger barnehagepappa Erik Slørdal Skjemstad i begrepet kvalitet?

– For oss handler kvalitet i barnehagen om hva slags utbytte barna har av å gå her. Hvordan barna opplever barnehagedagen, og hvilke opplevelser de har. Da inkluderer det alt fra hvordan bygget fungerer, til uteområdene og de som jobber her, sier han, og fortsetter:

– Barnehagen har stor betydning i å legge grunnlaget for at barna etter hvert skal være i stand til å håndtere livet videre. Vi som foreldre merker det godt på barna når de kommer hjem: Hva de sier, hvordan de refererer til de ansatte, og hvordan de reflekterer over dagen de har hatt, sier han, før han avslutter:

– Jeg tenker det er helt naturlig å engasjere seg for barnehagen sin, når vi ser hva de gjør for barna våre.

Powered by Labrador CMS