– Vi har høye ambisjoner for barnehagen og dermed også for utdanningen, sier leder for Pedagogstudentene Lars Syrrist.
– Vi har høye ambisjoner for barnehagen og dermed også for utdanningen, sier leder for Pedagogstudentene Lars Syrrist.

Mener tiden er moden for å sette i gang forsøk med integrert master

– En integrert masterutdanning for barnehagelærere vil gi mer rom for nødvendig fordypning, sier lederen for Pedagogstudentene. Regjeringen vil heller videreutvikle bachelorutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har høye ambisjoner for barnehagen og dermed også for utdanningen. Vi mener tiden er moden for å sette i gang en piloteringsordning for barnehagelærerutdanning på masternivå.

Det sa Lars Syrrist da han deltok på et arrangement om masterkompetanse i barnehagen under Arendalsuka, i regi av Universitetet i Agder.

Syrrist leder Pedagogstudentene som organiserer rundt 20 000 lærerstudenter, blant dem over 4000 kommende barnehagelærere.

– Det er nesten 50 år siden det ble vedtatt at grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene skulle være treårige. På 90-tallet ble grunnskolelærerutdanningen fireårig og i 2017 ble den femårig. De tre første årene i barnas liv er de aller viktigste. Barnehagelærerne skal sørge for at de minste av oss har gode dager fylt med omsorg, lek og læring. Vi synes derfor det er rart at man ikke vil satse like mye på disse lærerne, utdyper Syrrist overfor barnehage.no.

Han legger til:

– Vi er ikke ute etter å avskilte noen lærere. Vi mener heller ikke at alle ansatte i barnehagen skal ha masterkompetanse, men vi mener at det i fremtiden bør være et krav om master for styrere og pedagogiske ledere.

Syrrist begrunner dette med det store ansvaret som hviler på de pedagogiske lederne.

– De har blant annet ansvar for å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeidet i barnegruppen, samtidig som de skal veilede sine medarbeidere.

– Pedagogikkfaget har for liten plass

I år opplevde barnehagelærerutdanningen en nedgang på 25 prosent i antall førstevalgsøkere sammenlignet med året før. Lederen for Pedagogstudentene tror man vil kunne bøte på flere utfordringer ved å gjøre utdanningen femårig.

– Vi vil få mer kompetanse inn i barnehagene og kanskje vil det også føre til at flere søker seg til barnehagelærerutdanningen.

– Det var flere som var imot å gjøre grunnskolelærerutdanningene femårige fordi de fryktet det ville føre til at færre søkte seg dit. Her så vi derimot at søkertallene økte etter 2017 og frem til koronautbruddet i 2020. Vi tror at integrert master vil kunne øke attraktiviteten til barnehagelærerutdanningen og yrket, i tillegg til at man vil få økt kompetanse inn i barnehagene.

– Med integrert master vil man også kunne få mer forutsigbarhet for studentene og mer sammenheng mellom utdanningene. I dag er det stofftrengsel i bachelorutdanningen. Pedagogikkfaget har for liten plass, og vi mener at en integrert master vil gi mer rom for nødvendig fordypning, mer pedagogikk og mer forsknings- og utviklingsarbeid gjennom masteroppgaven, sier han.

– Kompetanse må lønne seg

Det tilbys i dag barnehagefaglige masterutdanninger ved flere universiteter og høgskoler i Norge. Samtidig finnes det ikke noen formelle krav til masterkompetanse for arbeid i barnehage.

Syrrist frykter at mye av masterkompetansen kan forsvinne ut av barnehagene.

– Mange barnehagelærere som tar master på eget initiativ opplever dessverre liten eller ingen lønnsmessig uttelling. Da blir det fort slik at man søker seg jobb andre steder, som verdsetter denne kompetansen. Vi mener at barnehagelærere med videreutdanning eller master, må kompenseres for høyere kompetanse på samme måte som i skolesektoren. For oss er det helt ubegripelig at det i dag ikke finnes et tilsvarende kompetanselønnssystem i barnehagen. Det er helt åpenbart at dette må på plass for å sikre at barnehagelærere med masterutdanning blir værende i barnehagene, sier lederen for Pedagogstudentene.

– Tror du dette vil bli bedre dersom man utvider barnehagelærerutdanningen?

– Vi burde allerede hatt et kompetanselønnsystem i barnehagen, slik som i skolen. Om vi får på plass en barnehagelærerutdanning på masternivå vil det selvfølgelig også måtte følge med tilstrekkelig finansiering av utdanningen, men også et bedre system for lønning av de med masterkompetanse i barnehagen, sier Syrrist.

Fokuserer på bachelorutdanningen

På spørsmål fra barnehage.no om regjeringen vil vurdere forsøk med integrert master for barnehagelærere, svarer statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) følgende:

– I dag er det ingen planer om å utvide barnehagelærerutdanningen til en integrert masterutdanning. Regjeringen vil utvikle bachelorutdanningen videre og kommer i høst med en revidert rammeplan for barnehagelærerutdanningen.

Hoel peker videre på at flere institusjoner tilbyr masterutdanning på toppen av barnehagelærerutdanningen for de som ønsker det.

Kommer ikke til å gi seg

Pedagogstudentene har i flere år tatt til orde for å få på plass en piloteringsordning for barnehagelærerutdanning på masternivå. Dette er også et av målene i organisasjonens arbeidsprogram for 2022-2023.

Syrrist og resten av Pedagogstudentene kommer derfor ikke til å gi seg:

– Jeg er veldig spent på den reviderte rammeplanen, og håper den vil bidra til å utvikle dagens barnehagelærerutdanning i riktig retning. Slik at vi får en mindre fragmentert utdanning og mer plass til pedagogikkfaget. Vi mener likevel at en integrert barnehagelærerutdanning på masternivå er riktig vei å gå, også for å kunne oppfylle regjeringens egne ambisjoner og mål for barnehagen, sier han.

Støre-regjeringen har varslet at de i løpet av høsten vil legge frem sin strategi for utvikling av kvalitet i barnehagesektoren.

– Vi er spente på om den nåværende regjeringen vil videreføre Solberg-regjeringens ambisjoner om økt antall barnehagelærere og styrere med mastergrad i barnehagen, sier Syrrist.

Powered by Labrador CMS