Fra neste høst får de kommunale barnehagene i Oslo 100 kroner mer per barn å rutte med i måneden.
Fra neste høst får de kommunale barnehagene i Oslo 100 kroner mer per barn å rutte med i måneden.

Nå settes kostprisen opp i de kommunale Oslo-barnehagene

Mens det forrige byrådet jobbet for å senke kostprisen i de private barnehagene, går den ferske utdanningsbyråden Julie Remen Midtgarden (H) motsatt vei.

Publisert Sist oppdatert

I dag er kostprisen i Oslo kommunes barnehager 200 kroner, mens den settes opp til 210 kroner fra årsskiftet. 

Nå øker det blågrønne byrådet satsen til 300 kroner fra 1. august 2024, ifølge en sak i Avisa Oslo (krever abonnement).

– Det er for at alle barn skal få et sunt og variert kosthold, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) til avisen, og sier økningen er nødvendig hvis barnehagene skal kunne gi et godt nok mattilbud til barna. 

Byråden sier tilbakemeldinger fra flere barnehager er at de har måttet trylle med de pengene de har hatt for å tilby et verdig mattilbud.

– De har klart å få til gode måltider for barna, men med den prisøkningen som vi ser i samfunnet, særlig på mat, er det behov for noe økte rammer for barnehagene. Hvis de skal klare å tilby nok frukt, grønt og næringsrik mat, må de også ha råd til å kjøpe inn de råvarene, sier hun, og fortsetter: 

– Vi vet både fra undersøkelser og når vi snakker med foreldre at de i offentlige barnehager ikke er like fornøyde med mattilbudet som de i private barnehager. Det har vi lyst til å gjøre noe med.

Midtgarden peker også på at også etter økningen vil Oslo-barnehagene ligge under landsgjennomsnittet for offentlige barnehager. 

Den gjennomsnittlig kostprisen i kommunale, ordinære barnehager i hele landet var 309 kroner per 15. desember i fjor, i de private 382 kroner, ifølge tall fra Udir.

I Oslo er forskjellen større. 

Der ble taket for kostpris i de kommunale barnehagene endret fra 190 til 200 kroner ved inngangen til 2023. Kostprisen i de private barnehagene var i gjennomsnitt 417 kroner og 80 øre per barn, per måned i 2022. 

Det fikk tidligere byråd for oppvekst og utdanning, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til å uttale at høye kostpenger i de private barnehagene gjør Oslo til en dårligere by. Å sette en makspris for mat, eller å la kommunene gjøre det selv, har vært et tema siden Oslo-byråd Raymond Johansen utfordret daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner på det i 2019. 

Noe også regjeringen har tatt inn i forslaget til ny barnehagelov, som ble lagt fram 1. november: «En hjemmel for kommunen til å avgjøre hva som skal være et felles maksimalt nivå for foreldrebetaling og kostpenger, vil gi kommunen mulighet til å sette et tak på hva foreldrene samlet sett må betale for barnehagetilbudet. På denne måten kan man lokalt bestemme at alle barnehagene i kommunen skal ha samme pris på barnehagetilbudet, og hva denne prisen skal være», står det blant annet i høringsnotatet

Powered by Labrador CMS