De 20 førskolebarna på avdeling Furuskauen i Lillehagen FUS barnehage har bygget sin egen «rydderobot».
De 20 førskolebarna på avdeling Furuskauen i Lillehagen FUS barnehage har bygget sin egen «rydderobot».

Her gir barna nytt liv til gammelt skrot

Skolestarterne i Lillehagen FUS barnehage har laget sin egen «rydderobot». – Vi ønsker å gi barna innsikt i hvordan vi kan ta vare på naturen ved å blant annet bruke tilsynelatende verdiløst materiell til kreativt gjenbruk, sier pedagogisk leder Tonje Grønbeck.

Publisert

RyddeRob2000 heter han, roboten som er laget av de 20 femåringene på avdeling Furuskauen i Lillehagen FUS barnehage.

Han har en gammel PC-skjerm som mage og ben av ventilasjonsrør. Og som navnet indikerer er RyddeRob2000 en rydderobot.

Deltok i konkurranse

De 20 skolestarterne fant selv på robotens navn, RyddeRob2000, og hvilke funksjoner den skulle ha.
De 20 skolestarterne fant selv på robotens navn, RyddeRob2000, og hvilke funksjoner den skulle ha.

Roboten ble laget i forbindelse med en konkurranse i regi av Forskerfabrikken som gikk ut på at barna skulle lage en tegning eller modell av sin favorittrobot, og fortelle om hva den kan gjøre.

– Tidlig i barnehageåret så vi barnas interesse for gjenbruk, evne til å dele ideer og samarbeide. Det var også ekstra gøy å se at flere av barna laget egne mønstre med roboter på perlebrettene, før vi hadde introdusert dem for konkurransen. På bakgrunn av dette tenkte vi voksne at konkurransen ville være midt i blinken for femåringene på avdelingen vår, sier pedagogisk leder Tonje Grønbeck.

Før de satte i gang med å lage det som til slutt skulle bli RyddeRob2000, så barn og voksne på ulike roboter og snakket om hvilke funksjoner de kunne ha.

– På den måten fikk barna som på forhånd hadde ulik kunnskap og tanker om roboter, et likere utgangspunkt i starten av arbeidet, forteller den pedagogiske lederen.

Bygget av gjenbruksmaterialer

RyddeRob2000 er laget av gjenbruksmaterialer.

– Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage, hvor vi blant annet tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og ser på «avfall» som en ressurs. Samtidig lever vi i en tid hvor vårt levesett og vår ressursbruk har konsekvenser for hele kloden. Vi ønsker å gi barna en begynnende innsikt i hvordan vi kan ta vare på naturen ved å blant annet bruke tilsynelatende verdiløst materiell til kreativt gjenbruk; ReMida-materiell, sier Grønbeck.

Foreldrene bidro også i prosjektet, opplyser hun.

Før de satte i gang med å lage roboten så barn og voksne på ulike roboter og snakket om hvilke funksjoner de kunne ha.
Før de satte i gang med å lage roboten så barn og voksne på ulike roboter og snakket om hvilke funksjoner de kunne ha.

– For å lage vår egen robot trengte vi mye materialer og for oss ble det naturlig å samarbeide med foreldrene. De ryddet i boder og garasjer og bidro med rikelig med «avfall» som vi kunne gi nytt liv.

– Barna har også fått mulighet til å utforske, bli kjent med og bruke ulikt verktøy som vi vanligvis ikke har tilgjengelig, som sag, avbiter, skrutrekker, drill og hammer, forteller Grønbeck.

De 20 skolestarterne fant selv på robotens navn og hvilke funksjoner den skulle ha.

– Det er spennende når så mange barn skal lage noe sammen. Det kan i seg selv være utfordrende. Vi la vekt på å gi barna tid til å finne ut av ting av seg selv. Ikke stille dem ledende spørsmål, men la dem være i den kreative samarbeidsprosessen og komme frem til et felles resultat, sier Grønbeck.

Vant førstepremien

RyddeRob2000 ble så imponerende at barna på avdeling Furuskauen stakk av med førstepremien i konkurransen – en naturfagstime i regi av Forskerfabrikken.

Nylig fikk barna besøk av Christopher Leiknes som er faglig leder for Forskerfabrikken og har ansvar for utvikling av kurs til barn og unge. Barna fikk være med på å lage falsk snø og gjøre et varme- og kuldeeksperiment.

Barna fikk prøve seg på å lage falsk snø, sammen med Christopher Leiknes fra Forskerfabrikken.
Barna fikk prøve seg på å lage falsk snø, sammen med Christopher Leiknes fra Forskerfabrikken.

Se video fra besøket:

Lager sine egne lekerekvisitter

Den pedagogiske lederen mener barna har lært mye underveis i arbeidet med RyddeRob, både om samarbeid og om å ha fokus på en oppgave over lengre tid.

– Det er også en deilig følelse når man opplever at det man sier og mener har verdi for resten av fellesskapet og barnegruppa. Det gir mye hverdagsglede, livsmestring og mening, sier hun.

RyddeRob2000 har i tillegg bidratt til at barna har fått øynene opp for å lage egne lekerekvisitter av gjenbruksmateriell.

– De har fått blikk for «avfall» som de kan forvandle til noe nytt. Av det de finner har barna laget, og lager fortsatt, klovner, miniroboter, raketter, romskip, kikkerter, datamaskiner og lignende. Dette blir utgangspunkt for lek, og de tar med seg lekerekvisittene inn i rolleleken, avslutter Tonje Grønbeck.

Powered by Labrador CMS