Maksimalsatsen for hva foreldre skal betale for en barnehageplass reduseres fra og med nytt barnehageår i august.

Maksimalsatsen for hva foreldre skal betale for en barnehageplass reduseres fra og med nytt barnehageår i august.

Nå kuttes foreldrebetalingen – dette er den nye satsen

I en tid der overskriftene ellers preges av galopperende strøm- og drivstoffpriser, går foreldrebetalingen i barnehage ned.

Publisert Sist oppdatert

Når august-fakturaen, som er den første i nytt barnehageår, dukker opp nettbanker og/eller postkasser hos familier som betaler fullpris for et barnehagebarn, er den 265 kroner lavere enn regningen var i juni.

Satsen reduseres fra 3315 kroner til 3050 kroner måneden, ut året.

(Fordi de fleste betaler kostpenger i tillegg, vil månedlig kostnad i praksis oppleves høyere).

Uansett, satsendringen utgjør en reduksjon på til sammen 1325 kroner for fem måneder.

Kuttet kommer etter regjeringen i Hurdalsplattformen besluttet å innfri Aps valgløfter om redusert maksimalpris i barnehagen, og justerte statsbudsjettet i november.

I den forbindelse ble det opplyst at kommunene i 2022 kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 314,9 millioner kroner.

Neste års maksimalpris fastsettes når nytt statsbudsjett legges fram i høst, og blir vedtatt i Stortinget. Basert på det regjeringen har kommunisert, er det grunn til å anta at nivået i alle fall ikke vil øke mer enn generell prisvekst.

I «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» fins detaljer – blant annet om søskenmoderasjon og reduksjon i foreldrebetalingen ved lav inntekt.

Utdanningsdirektoratet gir denne informasjonen.

Powered by Labrador CMS