Med seks trivselsregler som utgangspunkt, har de ansatte laget et verktøy som de kan bruke sammen med barna.
Med seks trivselsregler som utgangspunkt, har de ansatte laget et verktøy som de kan bruke sammen med barna.

Laget eget verktøy for å sikre at barna har det bra i barnehagen

– Trollskogenloven skal virke forebyggende, sier fagleder Hildegunn Silden i Trollskogen barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Januar 2021 fikk barnehageloven et nytt kapittel med krav til hvordan barnehagene skal jobbe for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.

Med de nye reglene fikk barnehagene blant annet en aktivitetsplikt som gjelder ved melding eller mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, og en skjerpet aktivitetsplikt når en ansatt mistenkes for å krenke et barn.

I Trollskogen barnehage i Måløy tas arbeidet med det psykososiale miljøet på høyeste alvor. Nå har de laget sin egen Trollskogenlov som skal bidra til at alle barna har det bra i barnehagen.

– Med seks trivselsregler som utgangspunkt, har vi laget et verktøy som vi gleder oss til å bruke sammen med barna, forteller daglig leder Lene Reed.

Fra venstre: Fagleder Hildegunn Silden og daglig leder Lene Reed.
Fra venstre: Fagleder Hildegunn Silden og daglig leder Lene Reed.

Noe håndfast

For tre år siden ble barnehagen innlemmet i satsingen Inkluderande barnehage- og skulemiljø (IBOS) i Kinn kommune.

– Dette førte til mange gode refleksjoner i personalgruppa knyttet til forebygging av mobbing og krenkelser. Og vi fant tidlig ut at vi ønsket at alt det gode arbeidet skulle resultere i noe håndfast, forteller fagleder Hildegunn Silden.

Skulle man lage en sang? En fortelling? Forslagene var mange.

Etter å ha lest en artikkel om Barnehagenett som hadde laget en egen «mobbelov» for sine barnehager, kom Silden og kollegene frem til at de ville gjøre noe lignende i Trollskogen.

– Barnehagenett hadde noen fine regler som vi tok med oss inn i arbeidet med verktøyet vårt, forteller pedagogen.

Hun holder opp en plakat som viser alle de seks trivselsreglene i Trollskogenloven.

– En av reglene sier at alle er hjertevenner i barnehagen vår. Vi fokuserer på at vi er her sammen, på samme tid og samme sted. Derfor skal vi være gode mot hverandre og behandle hverandre med respekt, sier Silden.

Trivselsreglene legger også vekt på at man skal si ifra når noe ikke er greit, at man deler med hverandre, hjelper når noen trenger hjelp og er med og rydder, opplyser hun.

– Vi opplever at barna bruker disse trivselsreglene aktivt. Istedenfor for å si: «Nå du var slem», sier de heller: «Nå var du ikke en hjertevenn», forteller Lene Reed.

Lanseringsfest i barnehagen

Arbeidet med verktøyet startet så smått høsten 2020. Tirsdag 24. oktober var det endelig klart for lanseringsfest.

– Det ble en skikkelig festkveld for personalet med mye god mat samt prosjektarbeid om hvordan vi kan ta i bruk Trollskogenloven sammen med barna, forteller Reed.

Verktøyet består av plansjer som kan brukes i samlingsstunder og større barnegrupper. Barnehagen har også fått trykket opp mindre samtalekort i slitesterke materialer som barna kan bruke i lek.

– På forsiden er det en tegning som illustrerer regelen. På baksiden er det hjelpespørsmål til de ansatte i tillegg til påstander og utsagn som kan hjelpe praten i gang, forteller den daglige lederen.

– På samtalekortene har vi litt tips til hva barna kan gjøre knyttet opp mot trivselsreglene, men også punkter om hva de ansatte skal gjøre i ulike situasjoner slik at barna hele tiden vet hva de kan forvente av oss voksne, legger Hildegunn Silden til.

Det er også laget en brukermanual for personalet.

– Denne forklarer hvordan vi skal jobbe for å skape et trygt og godt barnehagemiljø her i barnehagen. Det står litt om hvordan vi kan være gode rollemodeller og om viktigheten av gode relasjoner. Det er også tips til bøker og sanger vi kan bruke.

Bidrag fra både barn og foreldre

Barna har vært delaktige i utformingen av verktøyet. De har blant annet fått påvirke hva som står skrevet på samtalekortene og plansjene, opplyser faglederen.

– Vi har snakket en del om hvordan vi skal være mot hverandre, både i samlingsstunder og i mindre grupper. Det er store ord vi bruker når vi snakker om barnehagemiljøet. Hva innebærer det egentlig å behandle hverandre med respekt? Vi har involvert barna for å få deres ord på hva dette faktisk betyr, sier Silden.

Og legger til:

– Gjennom temaarbeid på et foreldremøte fikk vi også mange nyttige innspill fra foreldre og foresatte som vi har tatt med oss inn i arbeidet med verktøyet.

Illustrasjonene som skal tydeliggjøre hva de ulike trivselsreglene betyr, er det illustratør Kari Sortland som har stått for, opplyser hun.

Har endret praksis

– Trollskogenloven blir et forebyggende verktøy for oss, for å sikre at alle barna har et trygt og godt barnehagemiljø, sier Silden.

Hun forteller at personalet også har skjerpet rutinene når det er mistanke om at et barn ikke har det bra i barnehagen.

– Vi har utarbeidet et skjema for «meldt bekymring». Når foreldre gir uttrykk for at barnet deres ikke har det trygt og godt i barnehagen fyller vi ut et sånt skjema sammen.

– Vi går igjennom bekymringen på avdelingen og setter av to uker der vi kartlegger og observerer for å se hva som foregår. Etter dette har vi en foreldresamtale der vi går igjennom det vi har observert og blir enige om hva som skal gjøres videre: Skal vi lage en tiltaksplan eller var det forbigående?

Barnehagen har også utarbeidet et skjema for «opplevd bekymring».

– Hvis en ansatt ser noe som ikke er greit fyller man ut dette skjemaet, og så går man inn og kartlegger, opplyser faglederen.

– Dette er noe vi har jobbet med i over to år. Det tar tid å endre praksis, men jeg synes vi har kommet langt. Vi tar barna enda mer på alvor og foreldrenes bekymringer mer på alvor. Vi gjør små grep i hverdagen for at barna skal ha det best mulig, sier Silden.

Powered by Labrador CMS