Prosjektleder Turi Dolve Lund i Barnehagenett har den siste tiden jobbet med å utarbeide ny handlingsplan mot mobbing - og en egen mobbelov.
Prosjektleder Turi Dolve Lund i Barnehagenett har den siste tiden jobbet med å utarbeide ny handlingsplan mot mobbing - og en egen mobbelov.

Har laget sin egen mobbelov

Barnehagene i Barnehagenett har laget sin egen handlingsplan mot mobbing. Dermed har de 14 barnehagene også fått sin egen mobbelov. 

Publisert

– Når jeg så at regjeringen kom med sin egen mobbelov for barnehagene, tenkte jeg: Ja! Det er jo akkurat dette vi har jobbet med den siste tiden, så her er vi litt i forkant, sier prosjektleder Turi Dolve Lund i Barnehagenett. 

Sammen med fire barnehagestyrere har hun ledet arbeidet med Barnehagenetts egen Handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Siden den ble ferdig tidligere i år, er den lagt inn som en del av arbeidet i de 14 barnehagene i nettverket. 

– Den ble tatt veldig godt imot, og er nå godt kjent hos alle de rundt 300 ansatte i barnehagene våre. Men dette er bare en start, sier Lund, og fortsetter: 

– I dag lanserer vi en pakke med ulike verktøy, som inkluderer vår egen Barnehagenett-lov. Vi har laget plakater, og samtalekort der hver lov er på et kort med refleksjonsspørsmål bak til hver lov. Vi har også laget samtalekort om følelser. Alt handler om å ha en felles bevissthet rundt hvordan vi jobber med dette temaet i barnehagene våre. Det å ha helt konkrete verktøy å jobbe med er også kjærkomment i en hektisk hverdag. 

Aktuelt tema

FAKTA: BARNEHAGENETT

Består av i alt 14 barnehager i Sarpsborg, Moss, Vestby, Oslo, Fredrikstad og Halden. 

Startet med Tveterhytta barnehage i 2004. 

Har i dag rundt 300 ansatte. 

Prosjektlederen understreker at barnehagene hele veien har jobbet med inludering og forebygging av mobbing og utenforskap. 

– Mobbing er blitt et mer aktuelt tema i barnehagen nå enn før. Noen år tilbake var det noe som mer hørte skolen til. Men forskning har avdekket at mobbing og utenforskap starter allerede i barnehageen, og da er det viktig at vi vet hvordan vi både skal forebygge, avdekke og håndtere det, sier hun. 

Dermed gikk de grundig til verks for å lage en felles plan. 

– Verktøyene er rettet mot de voksne, for å brukes i arbeidet med barna. De ansatte må ha forståelse for temaet, og kunnskap om blant annet hva de skal se etter. Vi har blant annet gått grundig inn i voksenrollen, med tanke på å bevisstgjøre hvordan man som voksen er gode rollemodeller, og hvor viktig det er, sier Lund. 

Hun forteller at de har fått seg noen aha-opplevelser på veien. 

– Kanskje særlig med tanke på voksenrollen. Ved å implementere dette i barnehagene har vi også fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldrene, som er blitt veldig bevisste på temaet. Det er jo også et tema som har vært mye framme i media den siste tiden. 

Ulike innspill

I prosessen med arbeidet har de fått med seg innspill fra ulike hold. 

– Da vi begynte arbeidet, så vi at det var veldig mye å sette seg inn i. Vi begynte med en tanke om hvordan vil vi ha det i våre barnehager? Vi måtte også finne ut hvordan vi skulle definere mobbing. Vi har blant annet støttet oss på forskningen til Ingrid Lund, og rapporten Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen. Vi har også vært på en del foredrag, som Camilla Otterlei under Barnehage 2018.

Selv om det var i alt fire barnehagestyrere med i selve arbeidsgruppen, har de også fått innspill fra de andre styrerne og ansatte underveis. 

Barnehagenett-loven

Jeg sier ifra til en voksen når noe ikke er greit.

Jeg deler med andre.

Jeg har lov til å bli sint, men ikke gjøre andre vondt.

Jeg hjelper til når noen trenger hjelp.

Jeg trøster når noen er lei seg. 

Jeg tar vare på lekene og rydder når jeg er ferdig. 

– Det har gjort at de ansatte har et eierforhold til planen, noe som gjør det enklere å komme i gang med arbeidet. 

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått etter at planen ble ferdig? 

– De har vært utelukkende positive. Det finnes mange ulike verktøy der ute, men det har vært veldig artig å jobbe med noe eget og som de ansatte har et forhold til. De synes det er veldig stas, sier Lund, og understreker at hun vil jobbe videre med prosjektet. 

– Målet er å ha en hel verktøypakke, og på sikt å få laget en egen Barnehagenett-lov også for de voksne. Dette arbeidet handler vel så mye om å få på plass gode holdninger også hos oss som skal være rollemodeller, avslutter hun. 

 

Barnehagenett-loven er et godt utgangspunkt når de ansatte skal snakke med barna.
Barnehagenett-loven er et godt utgangspunkt når de ansatte skal snakke med barna.

 

Powered by Labrador CMS