Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.
Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.

Høringen: 85 prosent ønsker ny finansieringsmodell

Snart tas avgjørelsen om fremtidig modell for finansiering av private barnehager. En opptelling av høringssvarene viser at 980 av høringsinstansene ønsker ny modell, mens 156 anbefaler videreføring av dagens system.

Publisert Sist oppdatert

1. januar 2016 skal et nytt system for finansiering av private barnehager tre i kraft.

Utdanningsdirektoratet har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utredet to mulige finansieringsmodeller:

  • Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell
  • Den andre modellen tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.

22. mai 2015 ble modellene sendt ut på høring, med høringsfrist 20. august.

Utdanningsdirektoratet har i alt mottatt 1170 høringssvar, 1159 av disse med merknader.

Her kan du lese alle høringssvarene.

Slik fordeler høringssvarene seg

På høringens hovedspørsmål, om hvorvidt man ønsker en ny finansieringsmodell eller ikke, svarer 980 av høringsinstansene at de vil ha en ny modell med nasjonalt beregnet sats, mens 156 anbefaler en videreføring av dagens system.

Av de 980 høringsinstansene som ønsker en ny modell er: 

  • 772 barnehager
  • 42 kommuner, deriblant Trondheim, Kristiansand og Tromsø
  • Åtte fylkesmenn
  • Organisasjoner som PBL, Virke, KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Unio, Utdanningsforbundet og Lederne

Av de 156 høringsinstansene som anbefaler videreføring av dagens system er:

  • 136 kommuner
  • Tre fylkesmenn
  • Organisasjoner som KS, Spekter og Fagforbundet

85 prosent av høringsinstansene som har tatt stilling til spørsmålet om finansieringsmodell vil ha et nytt system.

Kan ikke se bort fra høringssvarene

«Tilbakemeldingen fra barnehagesektoren i denne høringen er så entydig at regjeringen ikke kan se bort fra det klare rådet fra barnehagesektoren», skriver PBL på sine nettsider.

PBL mener en ny modell med nasjonalt beregnet sats vil legge til rette for økt kvalitet og også en fremtidig bemanningsnorm i barnehagene, mer rettferdig fordeling av tilskudd til barn i barnehager, da tilskuddet i dag varierer svært mye fra kommune til kommune, og spare sektoren for store beløp, på grunn av forenklingen sammenlignet med dagens kompliserte og ressurskrevende system.

Venter en avgjørelse i oktober

4. september sendte Utdanningsdirektoratet sin oppsummering av høringssvarene til Kunnskapsdepartementet.

Direktoratet tar ikke selv stilling til hvilken av modellene som bør velges, men skriver at det er «fordeler og ulemper med både nasjonal sats med lokal justering og videreføring av dagens modell».

Nå er det opp til Kunnskapsdepartementet og regjeringen å ta en avgjørelse om hvilken modell som skal tre i kraft 1. januar 2016. Beslutningen er ventet innen midten av oktober.

Powered by Labrador CMS