Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.
Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.

Finansiering av private barnehager på høring

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til to alternative finansieringsmodeller for private barnehager på høring. Høringsfristen er 20. august 2015.

Publisert Sist oppdatert

Det er Utdanningsdirektoratet som på oppdrag for Kunnskapsdepartementet har utredet to modeller for finansiering av private barnehager, som nå er sendt ut på høring.

Det melder PBL.

* Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell.

* Den andre modellen tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.

Les høringsdokumentene og svar på høringen her.

PBL mener den nye modellen som tar utgangspunkt i nasjonale satser er skreddersydd for å innføre en nasjonal bemanningsnorm og andre fremtidige kvalitetskrav til barnehagene.

Denne modellen innebærer også en klar forenkling og forbedring sammenlignet med dagens ressurskrevende system, som de siste årene har skapt store problemer for kommunene og private barnehager.

Høringsfristen er 20. august 2015 og departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016.

Sjekk tilskudd i din kommune på enbedrebarnehage.no.

Powered by Labrador CMS