Abid Raja (V), Kari-Anne Jønnes (H), Himanshu Gulati (FrP) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har en felles oppfordring.
Abid Raja (V), Kari-Anne Jønnes (H), Himanshu Gulati (FrP) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har en felles oppfordring.

Ber statsråden trekke barnehageforslag: – Bør ikke føle på noen skam ved å snu

En samlet borgerlig side ber regjeringen om å droppe forslaget om endringer i barnehageloven.

Publisert Sist oppdatert

Budskapet fra de fire stortingsrepresentantene er tydelig: De anser regjeringen for å være fullstendig i utakt med både barnehagesektoren, kommunene og ikke minst foreldrene.

– Håper på dialog

Kvartetten baserer seg på høringssvar som viser at både kommuner, statsforvaltere, direkte berørte i barnehagene og andre, ser store utfordringer med sentrale deler av det nye rammeverket som Kunnskapsdepartementet har skissert for styring og finansiering av sektoren.

Les også: Får støtte fra 1 av 10 kommuner

Nå ber de kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) om å trekke forslaget.

- Når statsråden ser de tunge innspillene mot, samt hvor stor usikkerhet forslagene skaper, så håper jeg hun lytter og går i dialog med oss for et bredt forlik, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Særlig punktene om å gi kommunene ansvar for lokale regler for finansiering, og anledning til å redusere private barnehagers kapasitet, har vakt sterk motstand.

- Nå har statsråden mulighet til å skape ro for foreldre, ansatte og eiere. Legg ned stridsøksa, trekk forslagene om finansiering og nedtrekk. Vi trenger et nytt, bredt forlik, sier Kari-Anne Jønnes (H).

«100 prosent motstand»

Det overordnede bildet er ifølge PBL (Private Barnehagers Landsforbund), «100 prosent motstand fra private barnehager, tusener av ansatte og foreldre», skriver Aftenposten.

Nordtun har imidlertid signalisert at hun også vil lytte til KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet, som fra sentralt hold gir uttrykk for å være mer positive.

- Statsråden bør heller anerkjenne innsatsen private barnehager legger ned enn å forsøke aktivt å avlive de. En kjent fjellvettregel er at det aldri er for sent å snu, og statsråden bør heller ikke føle på noen skam ved å snu, sier Abid Raja (V).

Også foreldreundersøkelsen, som viser at foreldre er litt mer tilfreds i private barnehager enn i kommunale barnehager, har blitt trukket fram som argument for å trekke i nødbremsen.

- Om statsråden går videre med sitt forslag, så forsvinner likebehandlingen av kommunale og private barnehager og foreldrenes valgfrihet fjernes. Det vil være slutten på barnehageforliket som sikret oss full barnehagedekning, sier Himanshu Gulati (FrP).

Også rødgrønne protesterer

Ser vi på lokalpolitikken, er de borgerlige langt fra alene om å advare. Blant høringssvarene finnes flere eksempler på rødgrønt styrte kommuner som går imot sentrale deler av forslaget, som ArendalFauske og til dels Tromsø.

Det samme gjør Nes Arbeiderparti, som «ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten», og slår fast at «forslaget innebærer en overstyring av foreldrenes valgfrihet og vil ha negative konsekvenser for de private barnehagene». Noe de mener vil påvirke kvaliteten og barna negativt.

Også Løten, Hamar Stange og Ringsaker Senterparti advarer i et felles svar:

«Vi er bekymret for at nye lovforslag vil fjerne den nasjonale retten til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Hvis lovforslaget går igjennom så vil staten overføre en rekke oppgaver, ansvar og risiko til kommunene, som kommunene må håndtere uten at det følger med ekstra midler. Forutsigbarheten og langsiktigheten er truet i forslaget til lovendringer som nå er lagt fram.»

Barnehage.no

For ordens skyld minner vi om at barnehage.no gis ut av PBL.

Barnehage.no er også medlem i Fagpressen, og skal utøve saklig og kritisk journalistikk i tråd med god presseskikk og forankret i medieansvarsloven, Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og PBLs formålsparagraf.

Barnehage.no har en fri og uavhengig stilling. Innholdet på nettsidene behøver derfor ikke være et uttrykk for hva PBL som utgiver måtte mene.

Les mer om oss og vår journalistikk her.

Powered by Labrador CMS