Slik er Krydderhagen barnehage tenkt.
Slik er Krydderhagen barnehage tenkt.

Bekrefter at det er behov for barnehagen de sa nei til

Byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap (OVK) i Oslo kommune melder at det er behov for barnehagen i Krydderhagen – som den samme byrådsavdelingen ga avslag på søknad om tilskudd til.

Publisert Sist oppdatert

I 2011 fikk utbygger AF Gruppen et rekkefølgekrav om barnehageutbygging i forbindelse med boligprosjektet Krydderhagen i bydel Grünerløkka i Oslo.

Høsten 2016 ga Oslo kommune avslag på søknaden driftstilskudd til denne barnehagen. Begrunnelsen var at Oslo kommune ikke trenger denne barnehagen for å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplasser.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekreftet i mai at Oslo kommune hadde sannsynliggjort at lovfestet rett til barnehageplasser kan oppfylles uten denne barnehagen.

Etter dette har utbygger AF Gruppen, gjennom advokatfirmaet Schjøtt, bedt Plan- og bygningsetaten om at rekkefølgekravet fjernes.

«Avslag på tilskudd til barnehage er i hovedsak begrunnet med at det ikke er behov for barnehage i området. Vi henvender oss til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten (PBE) for å få konstatert at rekkefølgekrav vedrørende etablering av barnehage ikke er aktuelt og for å få PBEs bekreftelser på at rekkefølgekravet fjernes», heter det i brevet Schjøtt skrev til PBE i mai.

Plan- og bygningsetaten har allerede svart at det ikke er noe i deres prognoser som tilsier at det ikke fortsatt er behov for barnehagen.

Behovet bekreftes nå også fra byrådsavdelingen som i desember avslo søknaden om tilskudd til den samme barnehagen.

I et brev fra Byrådsavdeling for byutvikling til Plan- og bygningsetaten heter det blant annet:

«Ved henvendelse til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) har vi fått tilbakemelding om at det fortsatt er ønskelig at rekkefølgekrav opprettholdes. Kommunen satser betydelig på etablering av nye barnehager i kommunal regi og når det ikke er aktuelt med en privat barnehageaktør, vil kommunen selv komme på banen. Dette er i tråd med gjeldende politikk på området.

OVK uttaler videre at det er behov for barnehagen i Haslevangen 16 – 18. Barnehagen ønskes realisert til tross for at det ikke gis kommunalt tilskudd til en privat aktør. Selv om det i denne konkrete saken ikke er behov for den aktuelle barnehagen for å oppfylle kommunens rettslige forpliktelser etter barnehageloven, ønsker kommunen likevel en barnehage i Krydderhagen-prosjektet for å oppfylle kommunens politiske ambisjoner om å tilby barnehageplasser ut over lovens minstekrav.

OVK har opplyst at eierne av Krydderhagen-prosjektet er godt i gang med forhandlinger med dem for å sikre kommunal drift i barnehagelokalene.

Vi vil legge til at andre utbyggere i tilsvarende situasjoner bør henvende seg til OVK for å få avklart behovet for barnehage og inngå i forhandlinger om kommunal drift.»

Powered by Labrador CMS