Fra venstre: Lisbeth Vorren og Vilde Brevik Aarønes er barnehagelærerstudenter ved DMMH og synes begge at det er nyttig å få erfaring med tverrfaglig samarbeid i løpet av utdanningen.
Fra venstre: Lisbeth Vorren og Vilde Brevik Aarønes er barnehagelærerstudenter ved DMMH og synes begge at det er nyttig å få erfaring med tverrfaglig samarbeid i løpet av utdanningen.

Tverrfaglig samarbeid: – Godt å lære mer om hvordan andre profesjoner jobber

–  Vi så store likheter mellom profesjonene både i målsetting og grunnsyn. Samtidig erfarte vi at vi kunne se en sak fra litt ulike ståsted og at vi kunne utfylle hverandre. Det sier Lisbeth Vorren etter at studenter på barnehagelærer-, sosionom-, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningene fikk mulighet til å samarbeide om en case.

Publisert

I januar arrangerte Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) temadager for alle sine tredjeårsstudenter om «små barns rett til beskyttelse».

Først var barnehagelærerstudentene igjennom en rekke forelesninger, blant annet om barnehageansattes arbeid med bekymringssaker, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, tidlig innsats og hvordan man kan snakke med barn om vanskelige tema.

Deretter møttes barnehagelærerstudenter fra DMMH, vernepleierstudenter ved Nord Universitet og studenter fra sosionom-, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningene ved NTNU til to dager med felles undervisningsopplegg og tverrfaglig samarbeid om en case.

– Lærerikt

Vilde Brevik Aarønes er barnehagelærerstudent og synes møtet med studentene fra de andre utdanningene var både lærerikt og viktig.

– Det var veldig godt å lære mer om hvordan vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer arbeider, om innholdet i studiene deres og hva de blant annet lærer om barn i barnehagealder, sier hun.

– Det er en trygghet å få møte noen fra de ulike profesjonene før man skal samarbeide om en sak når man kommer ut i arbeidslivet. De blir noen av våre viktigste samarbeidspartnere når en familie ikke fungerer som den skal, legger hun til.

– Siden jeg går barnehagelærerstudiet med vekt på flerkulturell forståelse, har jeg en spisskompetanse i samarbeid med flerkulturelle familier og deres behov. Derfor har det blitt viktig for meg å ha kompetanse i å kunne bygge gode relasjoner til de ulike profesjonene som alle foreldre med barn i barnehagen kan møte. Etter å ha fått denne erfaringen med tverrfaglig samarbeid ser jeg hvor viktig det er å forklare og vise hva profesjonene gjør og at det er for barnets beste, sier Aarønes.

Mye felles

Også Lisbeth Vorren, som tar barnehagelærerutdanningen på deltid, mener denne erfaringen med tverrfaglig samarbeid er nyttig å ha med seg ut i arbeidslivet.

– Det var en veldig positiv dag hvor vi så store likheter mellom profesjonene både i målsetting og grunnsyn. Samtidig erfarte vi at vi kunne se en sak fra litt ulike ståsted og at vi kunne utfylle hverandre, sier hun.

– Når man møtes for å samarbeide om en case på utdanningen og blir bedre kjent med hvordan de andre jobber, senker det kanskje også terskelen for å ta en telefon og drøfte en sak anonymt når man er kommet ut i jobb. En utfordring for oss som jobber i barnehage er at vi er så tett på barna og foreldrene. Det kan være saker der man ønsker å lufte tankene litt. Da er det godt å vite hvem du kan rådføre deg med, sier Vorren.

– Vi har et felles fokus på barns beste, så det er bra om vi kan etablere et enda tettere samarbeid, sier hun.

Ønsker mer tverrfaglig samarbeid

De to barnehagelærerstudentene er klare på at de gjerne skulle hatt enda mer tverrfaglig samarbeid i løpet av utdanningen.

– Det burde vært veldig mye mer av det, sier Vorren.

– Vi kunne også gjerne hatt det tidligere i studieløpet, sier Vilde Brevik Aarønes.

Etter å ha møtt studenter fra sosionom-, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningene sitter Aarønes igjen med følgende inntrykk:

– Jeg tror det også hadde vært bra å i større grad få disse yrkesgruppene inn i barnehagen, sier hun.

Powered by Labrador CMS