Ingar Arne Aae er pedagogisk leder i Espira Casa Musica og sitter i programkomiteen for fagdagen som arrangeres fredag denne uken.
Ingar Arne Aae er pedagogisk leder i Espira Casa Musica og sitter i programkomiteen for fagdagen som arrangeres fredag denne uken.

– Mennene kommer ikke bare springende

Barnehagelærer Ingar Arne Aae mener målrettet arbeid må til for at andelen mannlige barnehageansatte skal øke. Fredag møter han 90 kolleger når det inviteres til fagdag for menn i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med Statsforvalteren i Trøndelag, Nord Universitet og representanter fra praksisfeltet arrangerer Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) denne uka gratis fagdag for mannlige barnehageansatte.

Tema for arrangementet er kunst, kultur og kreativitet.

– Målet vårt er å skape en møteplass for menn som arbeider i barnehagen, i tillegg til å gi faglig påfyll. På høgskolen synes vi også det er viktig å ha slike fagdager i rekrutteringsøyemed. Vi håper at vi kan få noen av de mannlige assistentene som jobber i barnehagen til å tenke på å ta barnehagelærerutdanning, sier dosent Kari Emilsen ved DMMH.

Hun forsker blant annet på kjønn, likestilling og likeverd i barnehagen og har over lang tid engasjert seg for å få flere menn inn i barnehagesektoren.

– Det er ikke så mange tiltak igjen for menn som arbeider i barnehage. Nå er det også besluttet at Menn i barnehagen (MIB)-nettsiden ikke lenger skal få støtte fra Utdanningsdirektoratet. Derfor er det veldig flott at vi har Statsforvalteren i Trøndelag med oss på laget og at vi får støtte til å gjennomføre slike fagdager, forteller Emilsen som sammen med Paal Christian Bjønnes har hatt ansvar for å oppdatere den nasjonale MIB-siden.

Emilsen opplyser at de har arrangert en egen fagdag for mannlige barnehageansatte de siste ti årene, med unntak av koronaåret 2020.

– Hvert år har vi hatt nesten full sal, med over 100 deltakere, forteller hun.

Kari Emilsen, dosent ved DMMH.
Kari Emilsen, dosent ved DMMH.

Utveksle erfaringer

I fjor utgjorde menn cirka ti prosent av de ansatte i norske barnehager. Dette tallet har vært stabilt de siste seks årene, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Ingar Arne Aae er pedagogisk leder i Espira Casa Musica barnehage i Levanger. Han sitter i programkomiteen for fagdagen og mener det er viktig å ha slike møtepunkter for mannlige barnehageansatte.

– Jeg vil påstå at det sosiale rundt denne dagen er det aller viktigste. Selv jobber jeg i en barnehage med fire mannlige ansatte, men det er også noen som jobber i barnehager uten andre menn rundt seg. Da er det veldig fint å kunne møtes og utveksle erfaringer, sier han.

– Må jobbe målrettet

– Hvorfor tror du andelen mannlige ansatte har stått stille på rundt ti prosent de siste årene?

– Jeg tror det til dels handler om ledelsen i barnehagene, at det ikke arbeides nok med å rekruttere menn. I desember skal jeg være med på et styrermøte i Levanger for å snakke om rekruttering. Da får jeg også med meg styrer i Brekkåsen Idrettsbarnehage hvor 50 prosent av de ansatte er menn. Han skal fortelle om hvordan han har jobbet. Mennene kommer ikke bare springende. Styrere og barnehageeiere må ha et ønske om å rekruttere flere menn og jobbe målrettet hvis andelen skal gå opp, sier Aae.

Han har også tro på at tiltak som Lekeressurs/Barnehagekompis – som gir gutter i ungdomsskolealder mulighet til å jobbe en periode i barnehage – kan få flere gutter til å velge barnehage som utdannings- og yrkesvei.

– Vi som jobber i barnehage må i tillegg være flinke til å fremsnakke yrket vårt, for eksempel mulighetene man får til å jobbe med sine interesser og at ingen dager er like! sier Aae.

Lager sanger med barna

I tillegg til å være utdannet barnehagelærer er Aae musiker. Under årets fagdag, som har temaet kunst, kultur og kreativitet, vil han vise frem kreative måter å bruke musikk på i barnehagehverdagen.

– Jeg vil ha fokus på det å være spontan i musikken, for eksempel hvordan man kan lage sanger sammen med barna. Det gjør vi veldig ofte i min barnehage som er en musikkbarnehage, opplyser Aae.

Kari Emilsen ved DMMH forteller at de vil prøve ut noe nytt under årets fagdag.

– Vi ønsker å ha en mer praktisk tilnærming. Det blir ikke bare plenumsforedrag. Deltakerne vil bli delt inn i grupper og de skal innom ulike «stoppesteder» hvor de vil få inspirasjon og innspill til hvordan de kan jobbe med kunst og kultur i barnehagen, sier hun.

Lære av hverandre

I fjor satte pandemien en stopper for den årlige fagdagen. Aae gleder seg derfor litt ekstra til morgendagens arrangement, hvor han vil møte rundt 90 mannlige kolleger.

– Det å kunne møtes fysisk igjen er veldig verdifullt. Man kan lære mye av å høre om hvordan andre jobber, derfor legger vi opp til refleksjon i grupper. Vi ønsker at mennene skal ta med seg ny kunnskap tilbake til personalgruppa og være pådrivere i sin egen barnehage, sier Aae.

Powered by Labrador CMS