Direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.
Direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.

– En god rammeplan for bruk av digitale verktøy

– Brukes digitale verktøy riktig i barnehagen, kan det utjevne sosiale forskjeller og være med å utvikle barnas etiske bevissthet om eget personvern og rettigheter, sier direktør for Senter for IKT i utdanningen, Trond Ingebretsen.

Publisert Sist oppdatert

Direktør for Senter for IKT i utdanningen, Trond Ingebretsen, ser seg godt fornøyd med ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og mener at den er et godt utgangspunkt for bruk av teknologi i barnehagen for å understøtte lek og kreativitet.

– Det er hele poenget med digitale verktøy i barnehagen, at de blir en skapende kraft for barna, sier Ingebretsen.

– Rammeplanen har fått kritikk for å innføre ordet «skal» under kapittelet om digitale verktøy. De mener dette tar fra barnehagen valget om å bruke digitale verktøy. Forstår du skepsisen?

Vi må huske at dette ikke er det samme som å la barna sitte alene med nettbrettet og spille. Barna skal få oppleve digitale verktøy, sammen med andre barn, i en skapende prosess. Dessuten er det en  forutsetning at det er en pedagogisk målsetting ved bruken, for eksempel brukt til språkutvikling, sier direktøren.

Utjevner sosiale forskjeller

I kapittelet «Barnehagens digitale praksis» står det:

Personalet skal

  • Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.
  • Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
  • Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.
  • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

– Vi mener at dette er viktig for å utjevne sosiale forskjeller mellom barn. Når barnehagen «skal» blir den et korrektiv til barns overeksponering av passiv bruk av digitale verktøy eller for manglende tilgang til digitale verktøy i hjemmet. I barnehagen skal barn blant annet starte arbeidet med å bli bevisst hvordan de bruker det digitale, både ovenfor andre barn og egen bruk.

Digital dømmekraft

Direktør for Senter for IKT er opptatt av det sterke fokuset digital dømmekraft har i rammeplanen. Barns etiske bevissthet rundt bruk av digitale flater, blir mer og mer viktig.

– Ta for eksempel et bilde som skal være dagens foto i barnehagen. Spør barna hva de tror egner seg og ikke. Og hvorfor ikke. La dem bli bevisste og lær dem at de har rett til å si nei. Små barn er utsatt for svært mye digital eksponering fra foreldre og andre voksne i dag, og de må lære at de har rett til både personvern og at deres meninger har betydning. Barn skal vite at de selv kan godkjenne hva som deles og legges ut om dem, sier Ingebretsen.

Det er også av stor betydning at styrer og personal ivaretar barnas personvern og setter seg inn i regler om dette. Det at barnehagen i sterkere grad må forholde seg til dette, mener Ingebretsen er et godt grep.

Trenger kompetanse

– Men vi kan ikke ta i bruk digitale verktøy i barnehagen om ikke kompetansen er tilstede hos personalet. De må ha kunnskap om kildekritikk, opphavsrett og personvern. Og at personalet «skal» betyr ikke at de skal bruke digitale verktøy hele tiden, påpeker Ingebretsen.

For med de nye kravene, kommer også nødvendigheten av å bruke digitale verktøy med omhu og respekt.

 Nå er Senter for IKT i gang med å lage ressurser for kompetanseheving. Blant annet kan interesserte bruke sidene «IKT i praksis», der de finner helt konkrete opplegg som er enkle å bruke. I den nasjonale «IKTplan.no» finnes flere veiledende hjelpemidler  og på «Personvernskolen» ligger informasjon rettet mot styrer, eier og pedagogisk leder.om håndtering av personvern med mer.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Trenger ikke være vanskelig

– Senterets nettsted iktipraksis.no er et erfaringsverksted der barnehager deler sine erfaringer og praksis. Det er utrolig flott å kunne bruke andre for inspirasjon på denne måten. Det er mange barnehager der ute som jobber godt med digitale verktøy og vi må løfte opp de gode eksemplene til nytte for alle barnehager.

Nøkkelen til god bruk av digitale verktøy i barnehagen er å ikke gjøre det mer avansert enn det må være.

– La barna ta bilder og diskuter bildene i en liten gruppe. Det er ikke så vanskelig og vi må huske på hva barnehagen egentlig skal drive med, og det er ikke passivt bruk, minner direktøren om.

Hva mener du om rammeplanen? Vi vil gjerne høre fra deg, så send oss din mening til [email protected] eller legg igjen en kommentar under.

Powered by Labrador CMS