Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo tidligere i vinter. Nå skal han legge 50 millioner kroner på bordet for å styrke bemanningen i barnehagene, ifølge Aftenposten.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo tidligere i vinter. Nå skal han legge 50 millioner kroner på bordet for å styrke bemanningen i barnehagene, ifølge Aftenposten.

Aftenposten: Oslo-Byrådet gir 50 millioner kroner til økt bemanning i barnehager

Flere ansatte i enkelte barnehager skal utjevne forskjeller og få ned et skyhøyt sykefravær i Oslo-barnehagene.

Publisert

Derfor bevilger byrådsleder Raymond Johansen og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen 50 millioner kroner til økt bemanning i barnehager i det reviderte budsjettet byrådet legger frem i dag, ifølge en sak i Aftenposten.

Der skal det ifølge avisen være funnet rom til det oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen kaller en «historisk satsing på barnehager i Oslo».

50 millioner kroner skal gå til å øke bemanningen i barnehagene i levekårsutsatte bydeler. Hvilke bydeler som skal få ekstra midler, er ikke bestemt.

Det kommer i tillegg til 50 millioner som ble lagt frem i budsjettet i høst; et prosjekt som også skal øke grunnbemanningen til barnehager i levekårsutsatte områder. Forsøket starter i august og går over to år, og skal gjennomføres i barnehager i bydelene Alna, Stovner, Søndre Nordstrand, Grorud og Bjerke.

Nå bevilges ytterligere 50 millioner til bemanning i barnehagene.

– Vi skal nå teste ut om denne styrkingen får betydning for sykefraværet og for bruken av vikarer. Sykefraværet er nå mange steder høyt, og jeg mener det også er et uttrykk for at bemanningen i barnehagene er for lav, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Målet skal være å utjevne sosiale forskjeller.

– Koronapandemien forsterker de sosiale forskjellene vi har i Oslo. Derfor kommer byrådet i gjenoppbyggingen av Oslo etter pandemien til å prioritere flere og sterkere tiltak for å redusere de sosiale forskjellene, sier byrådsleder Raymond Johansen, som ifølge avisen mener barnehagen trolig er den viktigste arenaen for å utvikle språk og sosiale ferdigheter.

– Økt bemanning i utvalgte barnehager håper vi kan gi enda bedre kvalitet på barnehagetilbudet, og sikre at de voksne får bedre tid til den viktige jobben de gjør, sier han.

Sykefraværet i barnehagene har vært høyt i bydelen som har hatt det høyeste smittetrykket i landet under pandemien.

– Med dette kan vi i alle fall sikre at mange av de mest utsatte barna, og barnehageansatte som har stått i stormen, nå får en bedre hverdag. Dette er et av mange eksempler på reparasjonsarbeidet etter pandemien vi nå går i gang med, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS