– Nok ansatte på jobb fremheves som den viktigste forutsetningen for god kvalitet både av ansatte selv og andre fagfolk, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).
– Nok ansatte på jobb fremheves som den viktigste forutsetningen for god kvalitet både av ansatte selv og andre fagfolk, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Bruker 50 millioner på økt bemanning i Oslo-barnehager: Slik skal pengene fordeles

– Vi vil at bemanningen i barnehagene må være bedre tilpasset den virkeligheten våre medarbeidere må håndtere, sier Inga Marte Thorkildsen, som nå styrker bemanningen med 19 årsverk i barnehager i fem bydeler.

Publisert

Byrådet i Oslo vil øke grunnbemanningen til barnehager i levekårsutsatte områder. Prislapp: 50 millioner kroner. Forsøket starter i august og går over to år, kommer det fram i en pressemelding fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Barnehage.no har tidligere omtalt prosjektet, som skal gjennomføres i barnehager i bydelene Alna, Stovner, Søndre Nordstrand, Grorud og Bjerke. Da fikk byråd Inga Marte Thorkildsen spørsmål om hva målet er å oppnå med satsingen:

– I tillegg til økt kvalitet og sosial utjevning blant barn i Oslo, så vil vi se på effekten på sykefravær og vikarbruk. Dette har igjen betydning for kvaliteten. Stabile relasjoner gjennom tilstedeværende og påkobla voksne er jo det viktigste for barnas opplevelse av barnehagehverdagen, sa hun i den forbindelse.

Satsingen vil gi rom for 19 faste stillinger fordelt mellom de bydelene som har flest barn med ekstra ressursbehov. Det er satt av 10 mill. i 2021 og totalt 50 mill. i 2021-2023 til satsingen, opplyses det i pressemeldingen.

Erfaringer fra tilsvarende forsøk i andre kommuner, som Stavanger, viser at økt bemanning kan føre til redusert sykefravær og lavere behov for vikarer. Byrådet i Oslo vil bruke forsøket til å undersøke denne sammenhengen. Byrådet har allerede et pågående forsøk i seks barnehager i Grünerløkka og Gamle Oslo som har en ekstra ressurspedagog ansatt. De foreløpige erfaringene fra dette forsøket er positive, heter det videre i pressemeldingen.

– Nok ansatte på jobb fremheves som den viktigste forutsetningen for god kvalitet både av ansatte selv og andre fagfolk. Ved å styrke bemanningen i barnehager i særlig levekårsutsatte områder håper vi å både redusere sykefraværet og sørge for enda bedre oppfølging av barna. Regjeringens bemanningsnorm har sørget for en minimumsbemanning som er tilnærmet lik i alle barnehager. Den tar ikke hensyn til barnas ulike oppfølgingsbehov. Jeg håper Guri Melby merker seg hva vi gjør i Oslo og kommer med en styrking av bemanningen i barnehagene så snart som mulig, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen.

Byrådet vil styrke enkeltbarnehager der behovet for flere ansatte er særlig stort. Bydelene vil selv være med å velge ut hvilke barnehager som skal prioriteres inn i ordningen. Høy voksentetthet er en avgjørende kvalitetsfaktor, og forskningen er tydelig på at høy kvalitet i barnehagen er særlig viktig for barn som av ulike årsaker er mer sårbare og trenger ekstra god tilgang til voksne.

– Barn har ulike behov, men fortjener de samme mulighetene. Språkstyrkende lek og læring i barnehagen krever tilstedeværende og involverte ansatte. Vi vil at bemanningen i barnehagene må være bedre tilpasset den virkeligheten våre medarbeidere må håndtere, sier byråden.

De utvalgte barnehagene styrkes med til sammen 19 stillinger. Stillingene fordeles slik:

  • Stovner – 6 stillinger
  • Søndre Nordstrand – 5 stillinger
  • Alna – 4 stillinger
  • Grorud – 2 stillinger
  • Bjerke – 2 stillinger
  • Grünerløkka – 2 stillinger
  • Gamle Oslo – 4 stillinger
Powered by Labrador CMS