Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og resten av byrådet vil bruke 50 millioner kroner på et prøveprosjekt hvor barnehager i levekårsutsatte områder skal få styrket bemanning.
Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og resten av byrådet vil bruke 50 millioner kroner på et prøveprosjekt hvor barnehager i levekårsutsatte områder skal få styrket bemanning.

Vil bruke 50 millioner på ekstra ansatte i enkelte Oslo-barnehager

Byrådet i Oslo vil øke grunnbemanningen til barnehager i levekårsutsatte områder. Prislapp: 50 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Alle barn fortjener like muligheter til lek, læring og omsorg i barnehagen! Voksne med tid og overskudd er viktig for alle barn, og ekstra viktig for barn som ikke har i overflod av ressurser rundt seg fra før. Byrådet ønsker å motvirke sosiale forskjeller i byen vår. Da er et best mulig barnehagetilbud helt avgjørende.

Det sier byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til barnehage.no. Det var Aftenposten som først omtalte saken (for abonnenter).

Thorkildsen sier at selv om at koronasituasjonen er utfordrende for kommunens økonomi, er byrådet tydelig på at løftene fra byrådserklæringen ikke er satt på pause. Dermed ønsker byrådet å sette av 50 millioner kroner til et forsøk med økt grunnbemanning i kommunale barnehager som ligger i levekårsutsatte områder. Forsøket starter i august 2021, og skal vare i to år.

– Byrådet vil prioritere enkelte barnehager der behovet for flere ansatte er særlig stort, sier Thorkildsen.

Bemanning

Barnehagene skal velges ut i samarbeid med bydelene, blant annet på bakgrunn av sammensetningen av barnegruppene i den enkelte barnehage og behovet.

– Kanskje er det ekstra mange barn som trenger tett språkoppfølging i en barnehage, eller det er andre utfordringer som gjør at barnehagen og barna har nytte av en ekstra pedagog. Ofte er det flere utfordringer i barnas liv som forsterker hverandre, og som gjør at behovet for tilstedeværende voksne er ekstra stort, sier byråden.

På spørsmål om hvorfor de kun skal velge ut barnehager fra levekårsutsatte områder, er Thorkildsen klar på at hun gjerne skulle sett en forsterket bemanningsnorm for alle barnehager i hele Norge, men at de må begynne et sted.

– Jeg mener det er opplagt at en bemanningsnorm som ser helt lik ut, uavhengig av for eksempel sosiale forhold, ikke bidrar til like muligheter hos barn. Med ekstra bemanning kan vi bidra til å utjevne sosiale forskjeller, være tettere på barna og gi dem det de trenger, og gi barn et bedre grunnlag før de begynner på skolen.

– Hva ønsker byrådet å oppnå med forsøket?

– I tillegg til økt kvalitet og sosial utjevning blant barn i Oslo, så vil vi se på effekten på sykefravær og vikarbruk. Dette har igjen betydning for kvaliteten. Stabile relasjoner gjennom tilstedeværende og påkobla voksne er jo det viktigste for barnas opplevelse av barnehagehverdagen, sier hun.

LES OGSÅ: De har prøvd ut Oslohjelpa: - Godt å ha noen utenfra å sparre med

LES OGSÅ: Nå innføres ny språkstandard i Oslo-barnehagene

Erfaringer

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har seks barnehager i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka fått midler til en ekstra fast stilling i barnehagen, noe kommunen har hatt gode erfaringer med:

– Med ekstra bemanning får barnehagene ekstra handlingsrom til å følge opp barn i sårbare situasjoner tettere. Erfaringene fra barnehagene i Gamle Oslo og Grünerløkka viser blant annet at de har fått mulighet til å jobbe med barna i mindre grupper. Dermed har de fått mer tid til å jobbe med språk, sosial adferd og relasjoner både barna imellom og til de voksne.

– Hvor viktig er satsing på barnehage for byrådet?

– Barnehager er ekstremt viktig for oss. Barn har rett til en trygg og god oppvekst! De første leveårene har avgjørende betydning for hvordan vi får det seinere i livet, og det er bare dumt å spare her. Jeg mener at kombinasjonen av den massive barnehageutbyggingen, ambisiøse mål for pedagogdekning, ekstra bemanning, støtte til våre dyktige ansatte og til foreldrene gjennom blant annet Oslohjelpa, og nye Oslo-standarder som oppleves meningsfulle og støttende, bringer oss mange sjumilssteg i riktig retning. Dette arbeidet skal fortsette, sier hun.

Powered by Labrador CMS