– FUB er absolutt for å styrke kompetansen i barnehagene, men vi må også ha nok hender, øyne og ører som er sammen med barna, sier Cathrine Ballo Olsen.
– FUB er absolutt for å styrke kompetansen i barnehagene, men vi må også ha nok hender, øyne og ører som er sammen med barna, sier Cathrine Ballo Olsen.

– Veldig skuffet over at man ikke ser behovet for å styrke bemanningsnormen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er ikke imponert over regjeringens barnehagestrategi.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag la Støre-regjeringen frem sin nye barnehagestrategi. De vil blant annet jobbe for at barnehagelærere utgjør minst 60 prosent av grunnbemanningen og at alle barnehager har minst 25 prosent fagarbeidere innen 2030.

I strategien skriver regjeringen også at de vil forbedre bemanningsnormen ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna.

Det står imidlertid ingenting om å styrke bemanningsnormen ved å stille krav om færre barn per ansatt eller at den skal gjelde hele åpningstiden.

– Jeg er veldig skuffet over at man ikke ser behovet for å faktisk styrke bemanningen i barnehagene. Mer kompetanse er bra, men hvis kompetanse og økt bemanning ikke går hånd i hånd, vil resultatet kunne bli enda mindre tid for ansatte sammen med barna, sier Cathrine Ballo Olsen, nestleder i FUB.

Hun viser til at en økning i antall pedagoger i barnehagen også vil bety mer plantid.

– Når man legger til alt av møter, pauser og foreldresamtaler, blir det lite tid hvor alle ansatte er sammen med barna i løpet av en dag. Og legger man litt sykefravær oppå der igjen, så blir situasjonen enda verre, sier Olsen.

– Trenger nok hender, øyne og ører

I strategien skriver regjeringen at de vil «skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om bemanningssituasjonen i barnehagene og ulike måter å organisere barnehagedagen og personalgruppen på».

Olsen mener dette ikke er godt nok.

– Barnehagene trenger flere ansatte nå, sier hun.

FUB har lenge tatt til orde for at dagens bemanningsnorm bør styrkes. I fjor høst vedtok foreldreutvalget enstemmig forslag til ny bemanningsnorm:

– Vi ønsker at det ikke skal være mer enn to barn under tre år per ansatt og fem barn over tre år per ansatt, sier Olsen.

Dagens norm stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

– FUB er absolutt for å styrke kompetansen i barnehagene, men vi må også ha nok hender, øyne og ører som er sammen med barna. Hvis det ikke er nok ansatte, får man heller ikke mulighet til å ta kompetansen i bruk. Da blir kompetansen verdiløs.

– Jeg tror man kommer til å slite i stykker de ansatte i barnehagene hvis man ikke styrker bemanningen i takt med kompetansehevingen, sier nestlederen i FUB.

– Vil ha positive ringvirkninger

Olsen peker på at det den siste tiden har vært en rekke artikler i mediene om barnehageansatte som har begynt å jobbe i andre bransjer fordi de er slitne og frustrerte over rammebetingelsene i sektoren.

Hun er bekymret for utviklingen.

– Man er nødt til å styrke bemanningen for å motvirke dette. Vi mener at flere ansatte vil gi positive ringvirkninger på flere områder. Det vil kunne heve statusen til faget og yrket, fordi man gjennom å øke bemanningen sender et signal om at barnehagen er viktig. Vi har også tro på at økt bemanning vil føre til økt trivsel blant ansatte og redusert sykefravær.

Les hele strategien til regjeringen her.

Om FUB:

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplanet.

FUB skal være bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene til utvalget.

Utvalget velges for fire år.

(Kilde: FUB)

Powered by Labrador CMS