Viktig voksentilknytning: Nære relasjoner til voksne er avgjørende for barnas evne til å tenke før de handler og gjøre det som er smart.
Viktig voksentilknytning: Nære relasjoner til voksne er avgjørende for barnas evne til å tenke før de handler og gjøre det som er smart.

Barnehageansatte får score på hvordan de snakker med barna

Alle barnehageansatte i kommunale og de fleste private barnehager i Sandnes deltar på en stor satsing som skal øke kvaliteten i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Les hele saken i Stavanger Aftenblad.

Satsingen innebærer blant annet at hver avdeling får besøk av en observatør som observerer samspillet mellom barn og voksne og gir hver avdeling en score.

De ser blant annet på hvordan klimaet er i barnehagen og hvordan de voksne snakker til barna. Får den litt rolige treåringen tid til å komme inn i samtalen? Setter de voksne seg på huk når de snakker med ungene? Bruker de navnet på ungene? Blir femåringen som er litt lei seg, sett?

Rådgiver i Sandnes kommune Birthe Holm, forteller til Stavanger Aftenblad at det er satt av fem millioner kroner årlig til satsingen.

– Barnehagen er, nest etter foreldrene, den viktigste arenaen for utvikling og tidlig læring. Da politikerne bevilget disse midlene, valgte vi å styrke grunntjenesten - altså dem som jobber med barna hver dag, sier Holm.

Valget falt på observasjonsmetoden kalt Classroom assessment scoring system (CLASS), som kartlegger kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne. Satsingen skal rulle å gå i årene framover. Også barnehagenes støttetjenester deltar.

– Det Sandnes kommune nå gjør, er helt unikt, de fortjener honnør for denne store kvalitetssatsingen, sier Elisabet Solheim, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP).

Den informasjon som samles inn i Sandnes, skal brukes i forskning ved RBUP. Ifølge Solheim er metoden meget anerkjent.

Om satsingen:

  • Alle kommunale barnehager, og de fleste private, deltar.
  • I samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP) og Uni Research Helse, RKBU Vest.
  • Ansatte deltar på flere kurs. Hver barnehage har én ansatt som skal veilede de øvrige ansatte.
  • 17 veiledere har gjennomført opplæring i en observasjonsmetode; Classroom assessment scoring system (CLASS). Disse observerer omsorgs- og læringsmiljøet i den enkelte avdeling.
  • Hensikten er å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse om hvordan de i sitt samspill med barna best kan støtte dem i sin utvikling og læring.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS