Elin Eriksen Ødegaard ved BARNkunne og Elin Reikerås ved FILIORUM er svært fornøyde med at forskningssentrene deres kan fortsette arbeidet i fem nye år.
Elin Eriksen Ødegaard ved BARNkunne og Elin Reikerås ved FILIORUM er svært fornøyde med at forskningssentrene deres kan fortsette arbeidet i fem nye år.

Forskningssentre får fem nye år: – En stor tillitserklæring

Barnehageforskningssentrene BARNkunne og FILIORUM får 25 millioner kroner hver av Forskningsrådet.

Publisert Sist oppdatert

I 2018 fikk Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger midler til å opprette hvert sitt senter for barnehageforskning: BARNkunne og FILIORUM.

De to sentrene ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Målet var å få mer og bredere metodisk anlagt forskning på barnehagefeltet, samt å gi grobunn for tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området, skriver UiS på sine nettsider.

Da sentrene ble etablert var perioden for finansiering fra Forskningsrådet på fem år. Nå er det klart at perioden utvides. Forskningsrådet tildeler 25 millioner kroner til både FILIORUM og BARNkunne over nye fem år.

– Tar tid å bygge kompetanse

Leder for FILIORUM, professor Elin Reikerås, er svært glad for at de kan fortsette arbeidet:

– Dette er en stor tillitserklæring, og vi gleder oss over muligheten det gir oss til å kunne bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i FILIORUM fram til nå, uttaler hun på UiS sine hjemmesider.

Tidligere i høst ble begge sentrene evaluert av et fagpanel utpekt av Forskningsrådet. Spenningen knyttet til evalueringen og hvorvidt man fikk finansiering for en ny periode, har vært stor.

Det forteller Reikerås til Barnehage.no:

– Vi har vært spente og lurt litt på hvordan dette kom til å gå. For vi var klar over at Forskningsrådet har mindre penger tilgjengelig nå enn de har hatt tidligere. Derfor var det veldig kjekt å bli prioritert. Det er flott at de prioriterer barnehageforskning så høyt, sier hun.

Også leder for BARNkunne, Elin Eriksen Ødegaard, er glad for at de er sikret finansiering i fem nye år:

– Forskningsrådet anerkjenner med denne tildelingen det arbeidet vi gjør. Det tar tid å bygge kompetanse og kunnskap i barnehagesektoren, så med denne tildelingen har vi fått tillit til å fortsette å ha høye ambisjoner for barnehageforsking, sier professoren i en artikkel publisert på HVLs hjemmesider.

– Det er ofte underkommunisert og underkjent hvor viktig barnehagen er for barna. Det er en danningsarena og ressurs for det bærekraftige samfunnet vi må stå sammen om å utvikle, legger Ødegaard til.

Samarbeider på flere områder

Siden BARNkunne ble opprettet har senteret levert forskning og drevet frem utviklingsarbeid innenfor flere områder, blant annet med EX-PED-LAB, et prosjekt om utforskende prosesser og pedagogisk innovasjon sammen med barnehagesektoren.

Nylig startet også arbeidet med MoveEarly, et forskingsprosjekt som har som mål å fremme en pedagogisk praksis i barnehagen der bevegelse, lek og utforsking får spille en større rolle. Et annet prosjekt ved senteret er NORBARN, en egen forskerskole for barnehageforsking, hvor FILIORUM er en sentral samarbeidspartner.

Også FILIORUM har hatt stor aktivitet de siste fire årene, blant annet er forskningsprosjektet SELMA satt i gang, hvor forskere og barnehageansatte skal samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle utvikling. Et annet forskingsprosjekt, kalt DiCoTe, har som mål å ruste fremtidige barnehagelærere med den nødvendige kompetansen når det gjelder bruk av digitale verktøy for å berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker.

Forskerne ved FILIORUM har også laget en digital ressursbank, som skal bidra til kompetanseheving og sørge for at ny og relevant barnehageforskning blir kjent og lett å anvende i barnehagene.

De to forskningssentrene har de siste årene samarbeidet på flere områder. Blant annet om Norsk barnehageforskningskonferanse, som arrangeres annet hvert år i Stavanger og Bergen. BARNkunne og FILIORUM samarbeider også om å gi ut det vitenskapelige tidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

Ønsker mer internasjonalt samarbeid

– Hvordan ser du på veien videre?

– Vi vil bygge videre på det arbeidet vi har gjort til nå, og jobbe videre med prosjekter som vi allerede har startet på. Vi ser også for oss at vi i nye prosjekter skal bli enda sterkere på samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, sier Elin Reikerås.

Hun ser på videreføringen av FILIORUM som en god mulighet til å orientere senteret enda mer internasjonalt, ta del i flere EU-prosjekt og ha mer utveksling av ph.d.-studenter og forskere.

Fortsatt fokus på bærekraft

Elin Eriksen Ødegaard ved BARNkunne forteller at de i den neste perioden kommer til å bygge videre på bærekraftsprofilen som senteret har hatt siden oppstart:

– Bærekraftsprofilen vår, som handler om systemisk tenkning, mangfold og bærekraftige fremtider, fikk god støtte i evalueringen fra Forskningsrådet. Vi ble oppfordret til å videreutvikle denne profilen. Det kommer vi nok til å gjøre, sier hun til Barnehage.no.

– Vi kommer også til å ta en grundig gjennomgang av hvordan vi har jobbet til nå, og gjøre noen kvalifiserte valg med tanke på hvordan vi skal jobbe fremover. Vi vil prioritere å arbeide med kvalitet i forskning.

Powered by Labrador CMS