– De ansatte skal gi oss råd om hvordan teori og forskning kan omsettes til praksis i barnehagen, sier prosjektleder Ingunn Størksen.
– De ansatte skal gi oss råd om hvordan teori og forskning kan omsettes til praksis i barnehagen, sier prosjektleder Ingunn Størksen.

– Målet med prosjektet er å støtte opp om barnas sosioemosjonelle utvikling

I forskningsprosjektet SELMA skal forskere og barnehageansatte samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) forteller at det overordnede målet med det fireårige prosjektet er å styrke sosial kompetanse, livsglede og mestring i barnehagen.

– Rammeplanen understreker at barnehagen skal bidra til nettopp trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barna skal også støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Arbeidsmåter for å fremme barns utvikling og opplevelser innen disse områdene er derimot i liten grad beskrevet i rammeplanen, sier Størksen som leder prosjektet sammen med professor Mari Rege ved Handelshøgskolen ved UiS.

Ressursbank

I prosjektet som nå så vidt er i gang, skal forskerne altså samarbeide med barnehageansatte om å konkretisere arbeidsmåter for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle utvikling.

– Dette er et høyt prioritert område i barnehagene i dag. Samtidig har vi fått høre fra flere barnehager at det kan være behov for å konkretisere arbeidsmåter med tanke på at det finnes så mange ansattgrupper i barnehagen. Vi skal samarbeide med barnehageansatte om å lage en nettressurs med korte filmsnutter med tips og råd som kan gi et felles kompetanseløft, sier Størksen.

– Hva blir barnehagenes oppgave i prosjektet?

– Vi legger opp til å ha noen praksisbarnehager som skal hjelpe oss med å utvikle og prøve ut aktiviteter og leker. De ansatte skal gi oss råd om hvordan teori og forskning kan omsettes til praksis i barnehagen.

Ressursene som utvikles vil deretter bli prøvd ut i en sammenlignings-studie som skal inkludere om lag 150 barnehager, opplyser professoren.

– Nå er vi i en utviklingsfase, men på sikt skal vi også inn og se om det vi har utviklet sammen med barnehagene faktisk utgjør en forskjell for barna og også for de ansatte, altså om de opplever at de har fått noe ut av dette prosjektet, sier hun.

To samarbeidspartnere

Prosjektet som har blitt tildelt 20 millioner kroner av Forskningsrådet, drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS. De har også fått med seg Sandnes kommune og Stiftelsen Kanvas som samarbeidspartnere.

– Vi føler oss heldige som har så gode samarbeidspartnere fra praksisfeltet. De er veldig dyktige og engasjerte og de brenner for å fremme livsglede, mestring og sosial utvikling hos barn, samt for å ta i bruk ny forskning. Vi gleder oss veldig til å samarbeide med dem, sier Størksen.

– Opptatt av å være i utvikling

Ingunn Størksen er professor ved Læringsmiljøsenteret, UiS og en av prosjektlederne for SELMA.
Ingunn Størksen er professor ved Læringsmiljøsenteret, UiS og en av prosjektlederne for SELMA.

Gudrun Skancke Eriksen er rådgiver i Sandnes kommune. Hun forteller at de er opptatt av å stadig være i utvikling og at de synes det er spennende å samarbeide om barnehageforsking.

– Siden 2016 har vi jobbet med vår utviklingsstøttende barnehage. Her har vi sammen jobbet for å øke de ansattes handlingskompetanse, for å støtte barn emosjonelt og atferdsmessig, samt i deres kognitive utvikling og læring. Innholdet i SELMA-prosjektet vil være en naturlig videreutvikling i vårt arbeid, opplyser Eriksen.

– De tre grunnleggende temaene i prosjektet; sosial kompetanse, livsglede og mestring vil også bidra positivt i barnehagene sitt videre arbeid med rammeplanen og med å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Her vil barnehagene få videreutvikle sine kollektive læringsprosesser med spennende teorier knyttet til praksis, legger Eriksen til.

– Jobbe mer systematisk

Også Stiftelsen Kanvas ser frem til å bidra inn i forskningsprosjektet.

– Gode relasjoner og trygg tilknytning er grunnleggende og nødvendig for at barn skal kunne utvikle seg emosjonelt, utvikle sosial kompetanse og lære å ta hensyn til både seg selv og andre. Derfor er dette spennende temaer å forske på, og viktige områder å jobbe systematisk med i barnehagen. I Kanvas jobber vi også med et eget strategiprosjekt som omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, og vi tror at vår deltakelse i SELMA-prosjektet kan være et viktig bidrag inn i dette prosjektet, sier daglig leder Robert Ullmann.

– Overordnet handler det om å styrke hverdagskvaliteten i barnehagen og bidra til at vi jobber mer systematisk med disse temaene enn vi gjør i dag, legger han til.

Ullmann forteller at de jobber med å få på plass en ny doktorgradsstipendiat i Kanvas som vil være knyttet til SELMA. Etter planen skal doktorgradsprosjektet handle om hvordan barnehageansatte kan bruke naturens muligheter i arbeidet med livsglede, mestring og sosial kompetanse i barnehagen, opplyser han.

Kunne endelig møtes fysisk

I begynnelsen av september hadde forskergruppa og samarbeidspartnerne et oppstartsseminar.

Om prosjektet:

Målet med prosjektet SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care er å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Forskere og ansatte i barnehager skal samarbeide om dette.

Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og har et «Scientific advisory board» med forskere fra inn- og utland.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes kommune og Stiftelsen Kanvas.

Prosjektet varer fra 2021 til 2025.

– Det ga oss en ekstra «boost» at vi endelig hadde mulighet til å møtes fysisk etter en lang pandemi med lite sosiale møtepunkter. Det sier jo også noe om hvor viktig sosiale fellesskap er for oss mennesker, sier prosjektleder Ingunn Størksen.

– Noen barn strever med å mestre sosialt samspill og med å komme inn i lek. Ønsket vårt med dette prosjektet er å bidra til at alle barn får kjenne på mestring i sosiale situasjoner og på gleden ved det å være sammen med andre. Dette er viktig både for at barn skal ha det godt her-og-nå i barnehagen, men også i et forebyggende psykisk helse-perspektiv, avslutter Størksen.

Powered by Labrador CMS