Elin Eriksen Ødegaard (venstre) er professor ved HVL og leder forskningssenteret BARNkunne. Elin Reikerås leder forskningssenteret FILIORUM og er professor ved UiS.
Elin Eriksen Ødegaard (venstre) er professor ved HVL og leder forskningssenteret BARNkunne. Elin Reikerås leder forskningssenteret FILIORUM og er professor ved UiS.

– En milepæl for barnehageforskningen

Nå skal det etableres en egen nasjonal forskerskole for barnehageforskere.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka ble det kjent at 12 nye nasjonale forskerskoler får innvilget støtte fra Forskningsrådet.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til utdanningsinstitusjonenes egne doktorgradsprogrammer, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

Forskerskolene består av faglige nettverk der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter deltar. Gjennom forskerskolene får ph.d.-studentene spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglige nettverk.

– Kompetansen som finnes ved universiteter og høyskoler må komme mest mulig til nytte også utenfor forskningssektoren. Da er det viktig at doktorgradsstudentene får en utdanning som gjør dem attraktive også for bedrifter og offentlige virksomheter, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

– En milepæl

Forskningsrådet lyste i 2021 ut midler til nye forskerskoler med mål om å gjøre doktorgradsutdanningen mer relevant for arbeidslivet og styrke samspillet mellom forskningsinstitusjoner og andre sektorer i samfunnet. Totalt 33 søknader kom inn fra universiteter og høyskoler.

En av de 12 nye forskerskolene som nå har fått innvilget støtte er NORBARN – en skole for doktorgradsstudenter som forsker på barnehage.

Elin Eriksen Ødegaard og Elin Reikerås leder henholdsvis BARNkunne og FILIORUM, landets to sentre for barnehageforskning. De jublet høyt da de fikk vite at søknaden var innvilget.

– En ny milepæl er nådd i sektoren når vi nå får en egen forskerskole for barnehageforskere, sier Ødegaard til barnehage.no.

– Det finnes i dag en nasjonal forskerskole for lærerutdanning som tar opp kandidater som skal doktorere innen skole- og barnehagetemaer, men NORBARN blir den aller første nasjonale forskerskolen i Norge som kun fokuserer på barnehageforskning. Her vil stipendiatene bli kjent med andre forskere og få mulighet til å danne nettverk. Vi tror at dette vil gi barnehageforskningen et løft, legger Reikerås til.

Fakta: Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORBARN/NORCHILD):

 • Forskerskole der HVL er vertskap.
 • Partnere fra utdanningssektoren er OsloMet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder, Dronning Mauds Minne Høgskole og NTNU.
 • Barnehagestiftelsen Kanvas samt Kommunesektorens Organisasjon (KS) er også partnere, for å styrke NORBANs arbeidslivsrelevans.
 • Midlene fra Norges Forskningsråd er på 16 millioner kroner, pluss en egenandel fra partnere på totalt 14,8 millioner kroner.
 • Forskerskoler er et supplement til doktorgradsprogrammene. De 12 nye forskerskolene skal være virksomme fra 2022 til 2030.
 • Doktorgradsstudenter som tilhører institusjoner med barnehagelærerutdanning og doktorgradsprogrammer kan søke.

(Kilde: hvl.no)

HVL blir vertskap

NORBARN blir et samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning, opplyser Reikerås og Ødegaard.

Bak søknaden står Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Stavanger, OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Dronning Mauds Minne Høgskole, Universitetet i Agder, samt NTNU.

– HVL blir vertskap for forskerskolen, forteller Ødegaard som er utnevnt til prosjektleder for NORBARN.

– Det er et krav til hver forskerskole at man også skal samarbeide med minst én partner i næringslivet, offentlig sektor eller andre organisasjoner. Vi er så heldige å ha fått med oss KS (kommunesektorens organisasjon) og Barnehagestiftelsen Kanvas, legger hun til.

Tett på

– Hva vil dere vektlegge på denne forskerskolen?

– Det skal tilbys en rekke kurs: Kurs som tar opp den siste metodeutviklingen innenfor barnehageforskning. Kurs som gir anledning til å utvikle lederegenskaper med vekt på å lede for bærekraft, for forandring i en kompleks barnehagehverdag. Kurs som tematiserer den nordiske barnehagemodellen i et historisk-, nåtids- og fremtidsperspektiv. Og kurs som skal utvikles etter initiativ fra p.hd.-studentene ut fra de utfordringer og tema som blir aktuelle i tiden som kommer, sier Ødegaard.

Hun er opptatt av at forskerskolen skal gi anledning til å få drøftet akademiske problemstillinger, så vel som viktige verdivalg og komplekse problemer som forskere og barnehagesektoren står i.

– Vi har ambisjoner om at vi skal være helt på topp når det gjelder samarbeid med arbeidslivet. Forskningen skal være relevant for sektoren og våre stipendiater skal jobbe tett med barnehagene. Mye av barnehageforskning som gjøres i dag er allerede tett på praksisfeltet, men vi ønsker at den nye forskerskolen skal styrke dette ytterligere, sier Reikerås.

Oppstart i 2023

Ødegaard forteller at det gjenstår en god del arbeid før NORBARN er klar til å ta imot de første studentene.

– Oppstart blir mest sannsynlig i 2023. Mange av kursene vil gå digitalt, men det vil også være muligheter for å kunne delta på stedlige kurs og samlinger for å kunne bygge sterkere nettverk, sier hun og opplyser at det er doktorgradsstudenter som tilhører institusjoner med barnehagelærerutdanning og doktorgradsprogrammer som kan søke.

Reikerås og Ødegaard har en forventning om at stipendiatene som søker seg til forskerskolen er opptatt av å utvikle barnehagesektoren.

– Vi skal utdanne fremtidens ledere i sektoren, og fremtidens ledere må være innovative. Derfor vil vi også at stipendiatene skal være med på å utvikle nye kurs for forskerskolen underveis, når nye behov eller problemstillinger i barnehagene blir aktuelle, sier Ødegaard.

Nye forskerskoler med finansiering fra 2022

I 2021 lyste Forskningsrådet ut til sammen 208 millioner kroner til nye forskerskoler. Innenfor én av porteføljene som hadde lyst ut penger, ble det ikke mottatt noen støtteverdige søknader. Beløpet som tildeles er derfor 192 millioner kroner, tilsvarende 12 nye forskerskoler:

 • Høgskulen på Vestlandet: Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)
 • Universitetet i Stavanger: PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare
 • Universitetet i Bergen: HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet: Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare
 • Universitetet i Agder: Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU: Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)
 • Universitetet i Oslo: NORA Norwegian AI Research School
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Industrial Research School in Complex Systems
 • Universitetet i Tromsø: Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology
 • Universitetet i Bergen: Research school in Nutrition
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions
 • OsloMet: The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

(Kilde: Forskningsrådet)

Powered by Labrador CMS