Daglig leder Lise Smith i Børesvingen barnehage i Stavanger er oppgitt over politikerne som vi kreve tilbake tilskudd etter streiken.
Daglig leder Lise Smith i Børesvingen barnehage i Stavanger er oppgitt over politikerne som vi kreve tilbake tilskudd etter streiken.

Jobbet på spreng for å gi et tilbud under streiken. Nå vil politikerne ha tilbake tilskuddet

– Hadde vi visst at politikerne ønsket å trekke tilbake tilskudd, ville vi stengt helt ned under streiken, sier daglig leder Lise Smith i Børesvingen barnehage i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

I går vedtok formannskapet i Stavanger å kreve tilbakebetaling fra barnehager som har hatt stengt eller et redusert tilbud under barnehagestreiken. I alt 13 barnehager i kommunen var berørt av streiken. Fem av dem enkeltstående, de øvrige enten fra Læringsverkstedet, Espira eller NLM.

I alt regner kommunedirektør Per Kristian Vareide med å spare 7,7 millioner kroner på å inndra tilskudd.

20. oktober, i det andre streikeuttaket, ble 13 ansatte i Børesvingen barnehage tatt ut i streik. Det er omtrent halvparten av de som jobber der. Dermed ble tilbudet redusert til 50 prosent barnepass for de 90 barna i barnehagen.

– Hadde vi visst at politikerne ønsket å trekke tilbake tilskudd, ville vi stengt helt ned. Da kan man jo bare tenke seg til hvilken samfunnsmessig kostnad det ville hatt, sier daglig leder Lise Smith.

Hun legger ikke skjul på at hun både er overrasket og oppgitt over politikernes vedtak - mot stemmene fra H, V, Frp og én representant fra Folkets Parti.

– Vi har spart lønnskostnader, men tapt foreldrebetalingen. Vi har hatt folk nok på jobb til å ha et tilbud gjennom hele streiken, og har jo samtidig hatt de løpende utgiftene på bygget, til strøm og andre utgifter. Samt at det har vært lagt ned mye ekstra arbeid for å kunne organisere tilbudet. Det er ikke sånn at vi kommer til å sitte igjen med noe stort overskudd etter streiken.

Smith forteller at hun vurderte å sende ut permitteringsvarsel til de ansatte som var på jobb.

– Å komme slik i etterkant og kreve pengene tilbake, er oppsiktsvekkende. Jeg tror de har liten kunnskap om hvordan vi drifter barnehagene. Det kommer til å bli et kjempestort regnestykke; jeg tipper de nesten vil bruke mer penger på å regne det ut enn de faktisk tjener på det.

Børesvingen barnehage er foreldreeid og enkeltstående. Stavanger ligger på 140. plass (av 196 kommuner) på listen over tilskudd til enkeltstående private barnehager. I praksis betyr det 11 975 kroner mindre i tilskudd per små barn sammenlignet med landsgjennomsnittet, og 6 806 kroner mindre per barn fra 3-6 år. Ifølge tall fra SSB gikk 32 prosent av barnehagene i Stavanger i underskudd i 2020.

Også Børesvingen barnehage.

– Vikarkostnadene i forbindelse med pandemien holdt på å kvele oss. Så kom takken: «Tusen takk for hjelpa med å holde samfunnet i gang, nå tar vi pengene til pensjonskostnadene deres.» Og nå dette, sier Smith oppgitt, før hun fortsetter:

– Jeg er daglig inne på stillingsannonsene på Finn.no, for jeg begynner å bli lei. Det er ingen god følelse. Inntrykket er at de rett og slett ikke ønsker oss.

Ifølge tall fra PBL fikk sju av de 13 barnehagene 3 millioner kroner for lite i pensjonstilskudd til å dekke sine pensjonsutgifter i 2022. Disse har søkt kommunen om å få disse kostnadene dekket, men søknadene er ikke ferdig behandlet.

Lærerstreiken

– Det kan jo ikke være sånn at vi som kommune og fellesskapet skal betale for tjenester man ikke får, sa leder i oppvekstutvalget Eirik Faret Sakariassen (SV) da saken ble behandlet i formannskapet.

– Nå har vi nettopp hatt en lang lærerstreik, uten at det har vært snakket et ord om at skolene skulle få mindre penger. Det er veldig spesielt at de mener det er riktig å ramme privat sektor, men ikke dem selv. Det er nesten så galt som det kan få blitt, sier Smith.

Hun bemerket seg også utspillet fra ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) underveis i streiken.

– Offentlige penger skal gå til tjenester – ikke inn ifra før velfylte lommebøker hos eiere av store barnehagekonsern, uttalte hun til Stavanger Aftenblad 5. november (krever innlogging), og fortalte samtidig at hun tok initiativ til saken som nå er behandlet i formannskapet.

– Jeg hadde litt problemer med å ta henne seriøst, og tenkte hun ikke hadde satt seg inn i hva tilskuddsordningen er og hva pengene skal dekke.

– Sterkere enn viljen til å følge loven

Stavanger-ordføreren var ikke den eneste; blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim kom politikerne på banen med likelydende budskap. Noe administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL reagerer kraftig på.

– Forsøkene på å konstruere et grunnlag for å trekke tilbake tilskudd som barnehagene fikk under streiken, viser at den politiske viljen til å ramme private barnehager er sterkere enn viljen til å følge loven, uttaler han til egne hjemmesider.

PBL har ved flere anledninger påpekt at å kreve tilskudd tilbake ikke bare er forsøk på politisk innblanding i en avsluttet lovlig konflikt, men også at det strider mot regelverket og vil bryte med viktige prinsipper for hvordan tilskuddene utmåles. Argumenter som blant annet ble gjentatt i et brev til kommunepolitikerne i Stavanger.

I tillegg til de juridiske forholdene, mener PBL det vil være svært uheldig dersom utmåling av tilskudd til private barnehager gjøres til et politisk anliggende i kommunene, står det videre på pbl.no, og konkluderer også:

– PBL viser til at kommunedirektøren i Stavanger legger sin skjønnsmessige vurdering til grunn for sin anbefaling. Lovverket åpner ikke for slik skjønnsmessig vurdering fra kommunen når tilskudd til offentlig godkjente private barnehager skal beregnes.

Styrker barnehagene med 18 millioner

Lise Smith i Børesvingen barnehage er også spent på det endelige utfallet. Vedtaket skal gjennom lovlighetskontroll hos Statsforvalteren.

– Jeg kjenner at jeg er veldig lei av kamper. Politikerne virker å tro barnehagesektoren består av gull og glitter, men sånn er det jo ikke.

I forbindelse med framleggelsen av kommunebudsjettet for 2023-26, ønsker det politiske flertallet i kommunen å øke rammetilskuddet for Stavanger-barnehagene med 15 millioner kroner. Ytterligere budsjetteres 2 millioner kroner til rekrutteringstiltak og 1 million kroner til kompetansehevingstiltak - til sammen 18 millioner kroner.

– Vi ønsker at barnehagene skal bruke midlene til å øke bemanningen, få opp voksentettheten og rekruttere pedagoger. Det er viktig for ungene at det er flere voksne til stede gjennom hele dagen. Vi har et mål om å øke pedagogtettheten med 50 prosent. Dette er et viktig steg på veien, sa Eirik Faret Sakariassen til Rogalands Avis i den forbindelse., og understreket samtidig at barnehagene kan bruke pengene som de vil.

– Disse midlene kan man bruke på lønnstilskudd hvis man skal få tak i pedagoger, eller kampanjer for å få folk til å jobbe i Stavanger kommune. Da lar vi administrasjonen og barnehagene selv til å avgjøre hva som er riktig for å få opp bemanningen i barnehagene. Barnehagene får mer armslag til selv å bestemme hvordan de skal bruke pengene. Hvis de vil bruke midlene på nye leker, kan de det, men jeg håper at det aller meste går til å øke bemanningen i barnehagen.

– Jeg synes det er rart at de gjør dette akkurat nå. Samtidig er det jo positivt med mer penger til barna. Det vil også komme de private barnehagene til gode om to år, sier Lise Smith.

– Samtidig er jo problemet nå; med høye utgifter til blant annet vikarer og dyr strøm. Jeg tenker politikerne heller burde berømme innsatsen vi la ned under streiken for å kunne gi et tilbud, og være litt greie.

Powered by Labrador CMS