Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil beholde penger i kommunekassa, på bekostning av private barnehager. Kommunedirektør Per Kristian Vareide vurderer at kommunen kan gjøre det. Nå får førstnevnte kritikk for å ha blandet seg inn i streiken.
Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil beholde penger i kommunekassa, på bekostning av private barnehager. Kommunedirektør Per Kristian Vareide vurderer at kommunen kan gjøre det. Nå får førstnevnte kritikk for å ha blandet seg inn i streiken.

Flertall for å avkorte tilskudd i Stavanger. Opposisjonen krever lovlighetskontroll

Nå skal Statsforvalteren ta stilling til om kommunen faktisk har lov til å vedta at 13 barnehager i Stavanger skal få om lag 7,7 millioner kroner mindre til barnehagedriften, som følge av streik.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer etter at et flertall i formannskapet i Stavanger torsdag gikk inn for å inndra tilskudd.

Stavanger skiller seg ut

Flere steder i landet har det tatt til orde for kutt i tilskudd til private barnehager som har vært stengt på grunn av steiken. Samtidig har det vært knyttet sterk usikkerhet til om kommuner faktisk har lov til å gjøre det.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger er sånn sett et unntak når han i sin innstilling til formannskapet, har rådet politikerne til å gå inn for avkortning i tilskudd til 13 streikerammede private barnehager i kommunen.

Beregnet ut fra de faktiske personalkostnader den enkelte barnehage har spart i perioden den var berørt av streiken.

– Dette er en viktig prinsipiell sak. Det dreier seg om et likebehandlingsprinsipp. Når det er streik i kommunale skoler eller barnehager, blir ikke sparte lønnsmidler betalt ut til skoler og barnehager, de går i kommunekassen. Spørsmålet er når private barnehager er i streik, om ikke de da skal bli likebehandlet, sa Sara Nustad Mauland (R) under formannskapets behandling.

– Det kan jo ikke være sånn at vi som kommune og fellesskapet skal betale for tjenester man ikke får, argumenterte Eirik Faret Sakariassen (SV).

Stusser på det juridiske

John Peter Hernes (H) mener saken er prinsipiell på to nivå. For det første pekte han på at kommunen får pengene de bevilger til barnehage gjennom statlige rammetilskudd.

Ved å holde tilbake tilskudd, bare flytter «gevinsten» fra barnehage til kommune, argumenterte Hernes.

Det andre prinsippet handler om forutsigbarhet.

– Forutsigbarhet om hvordan ordninger virker er noe av det som preger et seriøst arbeidsliv. Da blir det feil å gå inn med tilbakevirkende kraft. Jeg stusser på det juridiske ved at kommunedirektøren er en slags privatpraktiserende Høyesterett. Jeg ser at Oslo kommune med sin byråd som har lyst til å ta dette inn, mener at de ikke har lovhjemmel for å gjøre det. Vi vil be om lovlighetskontroll av et eventuelt vedtak om å inndra midler, sa Hernes.

Han fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp, Krf og V:

«Stavanger kommune går ikke videre med inndragning av avtalefestede bidrag til drift av private barnehager i Stavanger. Det er ikke ønskelig å ensidig bryte inngåtte avtaler, basert på en skjønnsmessig juridisk vurdering som gis tilbakevirkende kraft.»

– En litt rar og litt trist sak

Mette Vabø (V) kalte saken rar og trist.

– Dette er en politisk innblanding i en lovlig konflikt slik jeg ser det. Konflikten er også avsluttet. Trekk i tilskudd er et stort inngrep overfor de barnehagene det gjelder. Dette er ikke noe dere i flertallspartiene bare kan gjøre fordi dere mener det er rett. Vi må ha lovhjemmel, og det har vi ikke.

– Det er jo en mulighet for at vår kommunedirektør har rett, og at andre har feil, repliserte Sakariassen fra SV.

Henrik Halleland (KrF) kritiserte ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) for hennes opptreden i saken.

– Jeg blir veldig overgitt når ordføreren går ut i Aftenbladet, midt under en streik, og sier at vi skal trekke tilskuddet til barnehagene, sa Halleland.

– Representanten sier at jeg grep inn i en pågående streik ved å gå ut og si at jeg ber kommunedirektøren om å utarbeide en sak hvor en vurderer hjemmel for å betale for en tjeneste kommunen ikke får. Det mener jeg er en plikt som ordfører; å forvalte fellesskapets penger på en best mulig måte, svarte Nordtun.

– Jeg ville undersøkt det på en annen måte før jeg gikk i avisa med det, fastslo Helleland.

– Skal bli interessant å se

– Jeg er forundret over at så mange på høyresiden er opptatt av at en skal få penger for en tjeneste som ikke leveres. Arbeiderpartiet mener det er feil, og at det undergraver streikeretten. Jeg er stolt over at vi har en ordfører som ikke sitter stille og ser på at streikeretten utvannes, sa Dag Mossige (Ap).

– Jeg er veldig usikker på saken. Muligens er prinsippet riktig, men det burde vært avklart på forhånd. Regelverket må på plass først før man begynner å utøve det. Jeg kommer til å stemme for Høyres forslag, sa Leif Høybakk fra Folkets Parti.

Mens Venstres Vabø argumenterte for å la de private barnehagene konsentrere seg om å sikre et godt tilbud til barna, i stedet for å bruke «masse tid på å klage på feilslåtte vedtak om tilbakebetaling av tilskudd», la ikke Sakariassen skjul på at han forventet at det ville komme klage.

– Det skal bli interessant å se utfallet av dette hos Statsforvalteren, sa SV-representanten.

I formannskapet endte det altså med flertall for kommunedirektørens forslag. Mot stemmene fra H, Frp og V, samt én representant fra FP.

Det ble også klart at Hernes hadde med seg det tilstrekkelige antallet på tre kommunestyrerepresentanter til å kreve lovlighetskontroll av vedtaket.

Powered by Labrador CMS