Fjellheim FUS friluftsbarnehage, Bua kultur- og friluftsbarnehage og Korntrøberget barnehage er alle varslet nedlagt
Fjellheim FUS friluftsbarnehage, Bua kultur- og friluftsbarnehage og Korntrøberget barnehage er alle varslet nedlagt i år.

I fjor forsvant 105 barnehager. 85 av dem private

Antallet barn i kommunale barnehager øker, enhetene blir større, og det er først og fremst private barnehager som blir borte.

Publisert Sist oppdatert

På de siste to årene har tallet på private barnehager i Norge sunket med 184. Samtidig er det blitt 27 færre kommunale barnehager, viser nylig publisert statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

I samme periode har antallet barn i kommunale barnehager økt med 2000, mens antallet barn i private barnehager har sunket med 3549.

– Enkelte har i vinter snakket på inn- og utpust om at private barnehager har et slags vern mot nedgang i barnetall. Når de offisielle tallene fra Utdanningsdirektoratet enda en gang dokumenterer det motsatte, håper jeg vi kan få denne ballen lagt død en gang for alle, kommenterer administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup.

Sammenheng med økonomi

– Når vi sammenholder denne statistikken med resultatene av Foreldreundersøkelsen, er det ikke noe som tyder på at private barnehager har størst nedgang i barnetall fordi foreldrene ikke ønsker dem. Dette har med økonomi å gjøre. Politikerne har sørget for at tilskuddene de siste årene ikke har steget i takt med lønns- og prisveksten, og dette er nå gått så langt at finansieringen av private barnehager ikke er bærekraftig, fortsetter Schjelderup.

I lokalaviser landet rundt, underbygges dette inntrykket.

– På grunn av rammebetingelser for private barnehager og lave kommunale tilskudd over lang tid, ser de tre private eierne seg nødt til å avvikle driften, skrev samarbeidsutvalget i Korntrøberget barnehage i Malvik i pressemeldingen da de formidlet at barnehagen med 45 barn stenger for godt etter sommeren 2024.

– Det er blitt stadig vanskeligere å drive. Vi har aldri hatt flust med penger, og vi kan drive videre med et absolutt minimum av bemanning. Men da blir det mer oppbevaring enn barnehage, sa Silje Huse da hun varslet nedleggelse av Bua kultur- og friluftsbarnehage i Sveio - med 23 barn.

Den siste tiden har også flere FUS-barnehager ulike steder i landet varslet avvikling.

– Private barnehager får mindre betalt per barnehageplass enn det kommunene betaler til sine egne barnehager. Denne forskjellsbehandlingen er dessverre økende, skrev konsernets NK, Monica Johnsen, i pressemeldingen da styret Fjellheim FUS friluftsbarnehage varslet nedleggelse. Barnehagen har 34 barn. 

Kun vekst for de største

Ingen av de nevnte eksemplene blir synlige i statistikken før et år frem i tid. Utdanningsdirektoratets tall baserer seg på status per 15. desember 2023.

Men de kan kanskje likevel være med på å illustrere en utvikling mot færre og større barnehager, og at det i realiteten er den private delen av sektoren som justerer ned kapasiteten i takt med fallende barnetall.

Flere barn går i kommunale barnehager nå, enn ved utgangen av 2020. Til tross for at det totale barnetallet på samme tid har gått ned med 5348.

Ser vi på barnehagenes størrelse, var det utelukkende de største enhetene det ble noen flere av i løpet av 2023. Nær 100.000 av landets 270.000 barnehagebarn går nå i barnehager med 76 barn eller mer.

Tabellen har ikke med familiebarnehager, som stort sett er private, og utgjør en stadig mindre del av sektoren. På slutten av fjoråret fantes 326 familiebarnehager, med cirka 2400 barn i alt. 

– Rammer alle barnehager

Som oversikten indikerer, er det ikke bare de aller minste barnehagene som legges ned. Schjelderup og PBL understreker at den svekkede finansieringen rammer alle typer barnehager.

– Fordi tilskuddene i en del kommuner er så lave at det ikke er mulig å opprettholde forsvarlig drift og oppfylle lovfestede kvalitetskrav.

I disse kommunene blir imidlertid små enheter, som vanskelig kan tilpasse antall barn til kravene i bemanningsnormen og pedagognormen, ekstra sårbare.

– Vi har derfor foreslått at det i tilskuddssystemet skal settes en nedre grense for hvor mye barnehager skal ha for å oppfylle blant annet bemannings- og pedagognormen. I tillegg ønsker vi å justere opp administrasjonspåslaget til de minste barnehagene, slik at smådriftsulempene gjør seg mindre gjeldende, sier Schjelderup.

Han trekker også fram regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, som nettopp har vært på høring - og fått rekordmange tilbakemeldinger.

– Det gir ytterligere uro i en allerede hardt presset barnehagesektor. Derfor er det viktig at det raskest mulig kommer tydelige signaler om at forutsigbarheten, foreldrenes valgfrihet og mekanismene for økonomisk likeverdig behandling ikke blir svekket.

Powered by Labrador CMS