Både redaksjonelle spalter, debattinnlegg og kommentarfelt vitner om at mange er opprørt over regjeringen og statsråd Tonje Brenna (Ap) sin håndtering av omikron-trusselen, og konsekvensene for barnehageansatte i en allerede presset bemanningssituasjon.
Både redaksjonelle spalter, debattinnlegg og kommentarfelt vitner om at mange er opprørt over regjeringen og statsråd Tonje Brenna (Ap) sin håndtering av omikron-trusselen, og konsekvensene for barnehageansatte i en allerede presset bemanningssituasjon.

– Har stor forståelse for reaksjonene

Kunnskapsminister Tonje Brenna har høstet mye kritikk fra barnehagesektoren den siste tiden. Slik svarer hun.

Publisert

- Hva tenker du om de kraftige reaksjonene som har kommet fra barnehageansatte etter at karantenereglene ble skjerpet, med unntak for barn og unge?

– Jeg har stor forståelse for reaksjonene. Jeg har tatt opp problemene med karantenereglene med helsemyndighetene som er ansvarlig for å utarbeide reglene. Jeg er glad for at barnehagelærere sier ifra og håper de fortsetter å gjøre det, uttaler statsråd Tonje Brenna til barnehage.no.

Her er noen av debattinnleggene fra siste uke:

Ser dere virkelig?

«Hvor lenge greier de å stå i dette?»

«Mange er allerede i gang med å tørke støv av CV-en»

- Hva er regjeringens budskap til barnehageansatte som nå risikerer smitte og/eller langvarig fritidskarantene?

– Vi har snart i to år stått i en situasjon der vi må veie barns behov og rettigheter mot behovet for smitteverntiltak. Det er krevende for alle det berører, spesielt nå. Barnehagene har en hverdag med høyt sykefravær blant ansatte og karantenereglene gjør bemanningssituasjonen vanskelig mange steder. Vi har ikke fått noe helsefaglig råd som tilsier at vi skal stenge helt eller delvis, eller ha strengere smitteverntiltak på barnehagene enn det vi har nå. Derfor håper og tror jeg kommunene gjør gode vurderinger av situasjonen lokalt når de vurderer tiltak.

– Flere steder må kommunene stenge barnehager fordi det ikke er nok folk til å drive smittevernmessig forsvarlig. Andre steder i landet er det knapt noen smitte i det hele tatt. Situasjonene rundt om i landet er svært ulik, poengterer statsråden.

– Når er det realistisk for de som jobber ute i barnehagene å håpe på bedring i bemanningssituasjonen?

– Tiltakene vi har nå varer fram til midten av januar. Forhåpentligvis er det nok for å slå ned mye av smitten og at vi kan gå tilbake til en mer normal hverdag. Med færre karantener og færre tiltak. Men jeg kan dessverre ikke forskuttere hvordan smitten vil se ut i midten av januar, svarer Brenna.

Men hun legger til:

– Vi tar flere grep som vi håper vil forbedre bemanningssituasjonen. Vi prioritert ansatte i barnehagene for vaksinering, og vi har også lagt inn en kraftig forbedring i barnehageøkonomien neste år. Vi er i tillegg tydelig på at vi dekker ekstrautgifter i forbindelse med pandemien blant annet til bruk av vikarer og overtidsarbeid. Vi mobiliserer også pensjonister og studenter til å jobbe i barnehagen. Vi setter for eksempel ikke noe makstak for inntekt for studenter, noe som gjør at de kan jobbe ubegrenset uten å få trekk i stipendet hos Lånekassen. For pensjonister blir det en egen pensjonistavlønning etter særskilt sats på toppen av den vanlige pensjonen om de jobber i barnehagen.

Powered by Labrador CMS