Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.
Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Nyhet til pensjonister som vil jobbe ekstra i barnehage

Vikarmangelen er prekær, og mange steder har barnehagene for lengst begynt å fri til pensjonistene. Fra 1. januar kan de jobbe for 300 kroner timen uten at det går ut over pensjonen.

Publisert

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Det kommer fram i en pressemelding fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Etter dialog med Arbeids- og sosialdepartementet er det nå kommet på plass en ordning med en særskilt fastsatt pensjonistlønn for slikt arbeid.

– KS er glade for at Arbeids- og sosialdepartementet etter et initiativ fra KS nå åpner for at pensjonister kan bidra til å løse den krevende bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, uten avkorting i pensjonen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Bakgrunnen for henvendelsen er den pressede bemanningssituasjonen i skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Sykefraværet er høyt. Samtidig krever trafikklysmodeller mer bemanning.

Tiltaket innebærer at pensjonister kan tilsettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes. Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- pr. faktisk arbeidet time.

De øvrige bestemmelsene som gjelder for den ordinære pensjonistlønn gjelder tilsvarende for den særskilte pensjonistlønnssatsen.

Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av covid-19 smitte. Både undervisningspersonell, pedagogisk personell og øvrig personell kan tilsettes på den særskilte pensjonistlønnssatsen. KS anbefaler at det avklares ved tilsetting om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats, står det blant annet om ordningen.

Powered by Labrador CMS