– Vi trenger flere samiske språkbrukere, og barnehagen er den største og kanskje viktigste rekrutteringsarenaen vi har, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Foreslår gratis samisk barnehagetilbud i hele landet

Sametingsrådet vil gjøre samiskspråklige barnehageplasser gratis for familier bosatt utenfor regjeringens tiltakssone i Nord-Troms og Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Tiltaket er i henhold til Biejveálggo-erklæringen som skal sikre at samiske barn skal få oppfylt sin rett til samiskspråklig barnehageplass, skriver sametingsrådet i en pressemelding.

– Vi trenger flere samiske språkbrukere, og barnehagen er den største og kanskje viktigste rekrutteringsarenaen vi har. Derfor foreslår sametingsrådet å dekke foreldrebetalingen i samiskspråklige barnehager som et rekrutteringstiltak, som i tillegg vil ha en distriktspolitisk side ved seg siden de fleste samiske barnehager er i distriktene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i pressemeldingen.

Ordningen vil gjelde fra 1. august 2023 og sametingsrådet setter av 3 millioner kroner til tiltaket neste år.

Regjeringen har allerede i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 foreslått å innføre gratis barnehage for alle familier bosatt i Finnmark og Nord-Troms. Sametingsrådet ønsker altså å følge opp dette forslaget ved å utvide ordningen til også å gjelde samiskspråklige barnehager og avdelinger utenfor regjeringens tiltakssone.

Sametingsrådets forslag til budsjett for 2023 legges frem i sin helhet torsdag 27. oktober.

Powered by Labrador CMS