– Behovet for å kunne velge å være hjemme er ofte større jo yngre barna er, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
– Behovet for å kunne velge å være hjemme er ofte større jo yngre barna er, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Vil kutte i omfanget av kontantstøtten

Regjeringen foreslår å avvikle kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder.

Publisert Sist oppdatert

Støtten for barn mellom 13 og 19 måneder videreføres i forslaget som Barne- og familiedepartementet nå har sendt på høring.

Dropper småbarnstøtte

Endringen følger opp et av punktene i Hurdalplattformen, der det heter at regjeringen vil avvikle kontantstøtteordningen for barn mellom 18 og 24 måneder, og at ordningen skal erstattes med en småbarnstøtte for de som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.

– Vi har funnet ut at behovet for en egen småbarnstøtte er lite, og at det vil virke mer komplisert enn nødvendig å innføre en ny ordning. Derfor foreslår vi nå ikke å innføre en småbarnstøtte, men heller videreføre kontantstøtten en måned ekstra. Det har vært et mål for regjeringen å fremme en enkel og ubyråkratisk løsning som er lett å forstå og innrette seg etter for familiene, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

– Mål om barnehage

Selv om forslaget handler om å kutte i omfanget av kontantstøtten, poengteres det at løsningen som regjeringen nå foreslår, sikrer at alle familier enten vil ha krav på barnehageplass eller rett til kontantstøtte i perioden fra barnet fyller 13 måneder.

VG framstiller saken som et kompromiss mellom de to regjeringspartiene.

Behov for 1030 nye barnehageplasser

  • Departementet legger opp til at endringene kan tre i kraft fra 1. august 2024.
  • Årlig besparelse ved å kutte kontantstøtteperioden fra maks elleve til maks sju måneder beregnes til 355 millioner kroner fra 2025.
  • Endringen beregnes til å gi behov for 1030 nye barnehageplasser, noe som vil gi en merutgift på 303 millioner kroner i året.

Kilde: Barne- og familiedepartementets høringsnotat

– Regjeringas mål er at flest mulig barn skal kunne gå i barnehage, og at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse. Derfor har vi senket barnehageprisen i to omganger. At barn går i barnehage er bra for ungene og bra for familiene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Toppe fremhever at løsningen gir småbarnsfamiliene fortsatt valgfrihet til å motta kontantstøtte og selv yte omsorg for de yngste barna.

Får kritikk fra Bollestad

Krf-leder Olaug Bollestad lar seg ikke imponere over forslaget.

Ifølge Tv2, som refererer fra landsmøtetalen hennes fredag, sa Bollestad at regjeringens kutt i kontantstøtten vil gi foreldrene mindre frihet til å bestemme over eget familieliv.

– Jeg skjønner ikke hva de er redde for. Foreldre snakker om tidsklemmen som ligger som en klam hånd over småbarnslivet, og dette er svaret fra regjeringen. Hvis vi ønsker at folk skal få barn, må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, og kontantstøtte er en slik ordning, sa Bollestad til landsmøtet.

Under Venstres landskonferanse på Hell forrige helg, poengterte Guri Melby for øvrig at det i teorien nå er flertall for å endre reglene for barnehageopptak for å sikre at alle barn får barnehageplass ved fylte ett år. Saken blir tema i Stortinget tirsdag i neste uke. Da skal en interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) om samme tema behandles.

Powered by Labrador CMS